h
29 maart 2019

Dit is de SP statenfractie van Noord Brabant!

Foto: SP

De nieuwe SP-Statenfractie bestaat uit (van links naar rechts): Nurettin Altundal, Henri Swinkels, Nico Heijmans, Willemieke Arts en Maarten Everling (fractievoorzitter). Allen hebben al ervaring als statenlid, raadslid en/of gedeputeerde.

Lees verder
21 maart 2019

SP stemmers bedankt!

Foto: SP

Het is nooit leuk om een fors aantal zetels in te moeten leveren. Maar wij houden moed! Er zullen straks in ieder geval 5 socialisten plaatsnemen in de Brabantse Statenzaal. Stuk voor stuk SP'ers die weten van aanpakken en die allemaal Brabant eerlijker en socialer willen maken.

Lees verder
13 maart 2019

Het aantal dieren moet echt omlaag!

Maandag 11 maart nam lijsttrekker Maarten Everling deel aan het veehouderij debat in Deurne. Er waren experts van de Brabantse Milieufederatie, Stop de Stank, Greenpeace, de GGD, Q koorts, etc die ieder een stelling mochten voorleggen aan de politici.

Lees verder
13 maart 2019

De ruit blijft eruit

De verkiezingen voor de provinciale staten dreigen een landelijke verkiezing te worden. Wat we daarbij vergeten zijn de thema's die in onze provincie leven. 4 jaar geleden hebben we ervoor geknokt om het plan voor de Ruit om Eindhoven van tafel te krijgen. Er waren alternatieven voor het aanleggen van asfalt door het natuurgebied in het Dommeldal. Met een sterke SP geflankeerd door GroenLinks in de gemeenteraden van Eindhoven en Helmond werd druk gezet bij het vormen van het provinciebestuur. De SP heeft toen voet bij stuk gehouden. Omdat men de SP nodig had voor het vormen van een provinciebestuur is de Ruit van tafel gegaan. De tweede kamer ging mee. Er wordt nu gewerkt aan het alternatief. De uitvoering ervan heeft tijd nodig.
Lees verder
11 maart 2019

Stem 20 maart voor rechtvaardigheid, stem SP!

Lees verder
11 maart 2019

Beste Marianne: Brabanders maken Brabant mooier, socialer en veerkrachtiger

Beste Marianne,

 

Oké, de campagne is begonnen. En daarbij horen natuurlijk debatten, zoals gisteren in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Het zijn, dat weet ik, meestal niet de fraaiste vertoningen van nuance en inzicht. Er moeten immers vooral verschillen getoond worden. Ik wil dus best het een en ander door de vingers zien aan onjuistheden of onhandige formulering. Maar het moet natuurlijk niet te gek worden.

Lees verder
11 maart 2019

SP stelt vragen over vergifblootstelling van omwonenden van bollenvelden.

Naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad uit 2014 is het RIVM in 2015 het onderzoek begonnen “Blootstelling aan Bestrijdingsmiddelen van Omwonenden”, afgekort OBO.
De onrust van omwonenden richtte zich tegen gifgebruik in de hele landbouwsector en helderheid daarover is nog steeds het uiteindelijke doel.
In het voorstel voor een onderzoeksopzet dd 01 december 2015 ( www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl/nederlandse-samenvatting-onderzoeksvoorstel-blootstellingsonderzoek ) wordt gekozen voor een aanpak in tranches. De eerste tranche betreft de teelt met veruit het hoogste gebruik van bestrijdingsmiddelen per hectare, de bollenteelt, de tweede betreft de fruitboomgaarden.
Een consortium voert het onderzoek uit, met het RIVM als opdrachtgever.

Lees verder
11 maart 2019

In memoriam: Ine Roozen

Vandaag hoorden wij het droeve bericht dat Ine Roozen, na een ziekbed, is overleden. Ine was van 2012 tot 2015 Statenlid van de SP in Noord-Brabant. Wij kenden haar als een gedreven, eigenwijze, gezellige vrouw, die wist wat ze wilde en daar vol voor ging. Wij wensen haar naasten heel veel sterkte toe.

Lees verder
7 maart 2019

Bewoners Patersven willen normaal behandeld worden

De SP heeft al eerder aandacht gevraagd voor de situatie met betrekking tot Parc Patersven in de gemeente Zundert. De problematiek hier kent een lange geschiedenis.

Lees verder
28 februari 2019

Veel belangstelling voor “Carnavalinburgeringscursus voor Bovensloters”

Een overweldigende belangstelling van de (sociale)media voor de vragen van de SP-fractie over de “carnavalsinburgeringscursus”. De SP-statenleden Joep van Meel en Roy de Jonge werden overvallen door de enorme aandacht van regionale en nationale media. Powned maakte het bovenstaande filmpje, Brabants Dagblad kwam met een carnavalsinburgeringsquiz en veel landelijke kranten besteedden aandacht aan de vragen. En hoewel, zoals gewoon met carnaval, het natuurlijk ludiek bedoeld is, heeft het wel degelijk een serieuze ondertoon: we vieren hier een feestje. Daarbij is iedereen welkom, mits je er ook een feestje van maakt. Zo niet? Blijf dan lekker thuis.

Lees verder

Pagina's