h
1 juni 2018

Geen gasboringen in Brabant!

Soms is het niet prettig om je gelijk te krijgen. Anderhalve maand geleden voorspelde de SP al dat het boren naar meer gas met behulp van fracking weer in Brabant zou gaan spelen. Minister Wiebes gooide de deur voor fracking en het winnen van méér gas direct na de aankondiging van het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen namelijk weer wagenwijd open.

Lees verder
18 mei 2018

Sanering overwegen en beleid voor recreatieve helicoptervluchten

Bij de Statendag van 20 april 2018 zijn door de SPfractie twee moties ingebracht, die beide door gedeputeerde Van der Maat zijn gehonoreerd met een toezegging om er snel naar de Staten op terug te komen.

Lees verder
9 mei 2018

SP fracties stellen schriftelijke vragen mestverwerker Oijen

De controversiële Boekelse varkenshouder Coppens start de mestverwerking in Oijen op en wil daarbij de capaciteit fors verhogen. Er is volgens Gedeputeerde Staten Noord-Brabant geen milieu-effecten-rapportage (mer) nodig, terwijl de mestverwerker vlakbij een waterzuiveringsinstallatie en nieuw natuurgebied ligt. De SP fracties van provincie Noord-Brabant en gemeente Oss plaatsen vraagtekens bij deze beslissing en stellen schriftelijke vragen.

Lees verder
3 mei 2018

SP steunt CdK in zijn oproep om betere communicatie na incident kerncentrale België

Naar aanleiding van de berichtgeving de afgelopen dagen over weer een incident in de kerncentrale Doel net over de grens in België,  heeft de Commissaris van de Koning van Brabant, Wim van de Donk een brief aan de statenleden gestuurd waarin hij zijn verbolgenheid uitspreekt over feit dat er weer niet gecommuniceerd is naar Noord-Brabant en de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. De SP stelde al vaker vragen over de kerncentrale Doel en deed ook mee aan acties om deze en andere Belgische centrales te stoppen.

Lees verder
30 april 2018

Buschauffeurs Noord-Brabant staken

Foto: Willemieke Arts / Staking buschauffeurs 2018

Maandagochtend waren zo’n 200 buschauffeurs naar het provinciehuis in den Bosch gekomen. Ze staken, omdat ze naast een loonsverhoging ook betere arbeidsomstandigheden, een lagere werkdruk en fatsoenlijke plaspauzes willen. De chauffeurs wijten de slechte arbeidsomstandigheden met name aan de commerciële aanbestedingen, de marktwerking in het busvervoer. Daardoor gaan bedrijven met smallere winstmarges werken en die moeten natuurlijk weer ergens worden goedgemaakt. Het personeel is daar vaak de dupe van, alle lucht is uit de roosters gefilterd, zodat er geen of weinig pauze overblijft voor een chauffeur.

Lees verder
30 april 2018

Vermindering geluidshinder provinciale wegen – provincie voert SP-suggestie uit

Foto: SP / aanleg rondweg Hilvarenbeek

Gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) maakte bekend, dat de provincie Noord-Brabant aanwonenden van provinciale wegen inzake geluidshinder verder tegemoet zal komen dan tot nu toe. Daarmee geeft hij gehoor aan een oproep van de SP ten tijde van de begrotingsbehandeling in november 2016.

Lees verder
20 april 2018

Brabant op koers?

De nieuwe fractievoorzitter van de SP Statenfractie Maarten Everling mocht op zijn eerste dag meteen aan de slag met de Perspectiefnota Brabant op Koers. In de perspectiefnota geeft het college aan welke kant ze richting de begroting, op willen gaan met het beleid in de provincie. De SP had nog flink wat kritische kanttekeningen bij de nota.

Lees verder
20 april 2018

Oorverdovend stil rond een oorverdovend vliegveld

Een aantal weken voor Pasen meldde gedeputeerde Van der Maat, dat we binnen anderhalve week een brief van de minister over Eindhoven Airport konden verwachten. Hij zou deze brief meteen doorsturen naar de Staten. In de brief zou duidelijk worden gemaakt hoe het proces van de nieuwe gebruiksvergunning van Eindhoven Airport onder leiding van het ministerie zou worden ingericht. Iedereen is vooral benieuwd hoe de omwonenden bij het hele proces betrokken gaan worden. De nieuwe vergunning moet 1 januari 2018 klaar zijn. 

Lees verder
18 april 2018

SP Statenfractie kiest nieuwe fractievoorzitter

Vanaf vrijdag 20 april zal Maarten Everling optreden als de nieuwe voorzitter van de negenkoppige SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Maarten Everling is 31 jaar, docent Engels aan ROC De Leijgraaf en woonachtig in Uden. Hij is lid van Provinciale Staten vanaf maart 2015. Everling kreeg de unanieme steun van de fractie.

Lees verder
6 april 2018

SP stelt mondelinge vragen over slecht werkende luchtwassers

Recent bleek dat combiluchtwassers veel slechter werken dan op papier vanuit gegaan wordt. Zowel
de uitstoot van ammoniak als die van geur zijn veel hoger dan de opgegeven waarden, tot twee of drie keer meer. SP-Statenlid Maarten Everling: “Echt nieuws is dit natuurlijk niet. De SP heeft hier vaker voor gewaarschuwd. Ook omwonenden wisten dit al lang. Voor de ons is dit wederom weer een bevestiging
dat technische oplossingen niet heilig zijn.” 

Lees verder

Pagina's