h
8 oktober 2016

SP haalt steun voor omroep Brabant binnen..

Onlangs sprak de Commissaris van de Koning ferme woorden op het 40-jarige bestaan van Omroep Brabant. Reden daartoe waren de bezuinigingsplannen die in Den Haag bekokstoofd worden.

Lees verder
3 oktober 2016

PS-fractie spreekt met afdelingen over bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

De SP-fractie in Provinciale Staten heeft op 26 sept 2016 overlegd met de afdelingen in ZO-Brabant over de nieuwe Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. De inleiding daarover werd verzorgd door Job van den Berg, projectleider namens de MRE ( Metropool Regio Eindhoven).
Bijna alle SP-afdelingen in het betreffende gebied gaven acte de presence.

Lees verder
9 september 2016

Gedeputeerde Swinkels opent Brabant Disabled Open Golftournooi

Zaterdag 10 september zal SP gedeputeerde Henri Swinkels het Brabant Disabled Open Golftournooi openen op golfbaan Stippelberg te Bakel.  "Het is een mooi toernooi dat geheel past in ons beleid om meer aandacht te bestedenaan 'aangepast sporten'"aldus de gedeputeerde. De opening zal om ongeveer 10.00 uur plaatsvinden.

Lees verder
27 augustus 2016

SP wil onderzoek oorzaak lek Eraspo

Onlangs bleek dat de massale vissterfte in de Aa veroorzaakt werd door een lek bij het mestbewerkingsbedrijf Eraspo in Asten.[1] Waardoor het lek precies is ontstaan is nog niet duidelijk. Het is volgens de SP van belang dat het duidelijk wordt waar het mis is gegaan. Het kan om menselijke fouten gaan, maar ook om fouten in de luchtwasser zelf gaan of zelfs nog andere oorzaken. Ten aanzien van de gevolgen voor het milieu en eventueel de volksgezondheid is het in ieder geval van belang dat dergelijke lekken niet meer kunnen gebeuren.

Lees verder
20 juli 2016

SP stelt vragen over toezeggingen omwonenden bij komst mestbewerkingsinstallatie in Oss

Dat de komst van een mestbewerkingsinstallatie nogal wat stof op doet waaien zou geen verrassing moeten zijn, onder andere omdat er veel zorgen zijn over onder andere stankoverlast en gezondheid.Volgens de SP is het een primaire taak van de overheid om de gezondheid van omwonenden van dergelijke installaties te borgen en wanneer burgers hun zorgen uitten deze serieus te nemen. Wij waarderen het dan ook zeer dat Gedeputeerde Spierings 22 juni jongstleden naar Oss trok om met bezorgde omwonenden te praten. Tijdens deze bijeenkomst zijn er een aantal belangrijke toezeggingen gedaan richting de bewoners door de Gedeputeerde.

Lees verder
15 juli 2016

SP: "Provincie moet de Maasveren behouden"

Stichting de Maasveren verzorgt met haar vijf veren de dagelijkse verbinding tussen Gelderland en Noord-Brabant, of te wel tussen het Maasland en het Land van Maas en Waal. De Maasveren zijn al ruim dertig jaar een onmisbare schakel. De stichting Maasveren is van toegevoegde waarde voor onze verbinding met Gelderland. De veerponten zorgen dagelijks voor de overtocht van met name scholieren,
woon-werkverkeer en dagjesmensen. Deze veerponten worden niet alleen gebruikt door gemotoriseerd verkeer, maar zeker ook door fietsers.

Lees verder
9 juli 2016

GS beantwoorden SP-vragen over mogelijkheden van zonnepanelen langs wegen

Vorig jaar berekende Sander Meppelink in zijn afstudeerscriptie dat het langs de 641km geluidsscherm langs Rijkswegen mogelijk moest zijn om in 2015 760TJ zonnestroom op te wekken (en in 2030 900TJ). Met de vuistregel dat Brabant 14,4% van Nederland is, zou dat langs snelwegen in in Brabant in 2015 neerkomen op 92km geluidsscherm, goed voor 109TJ (en in 2030 op 130TJ).

Lees verder
4 juli 2016

SP stelt vragen over neveneffecten pilot Boxmeer

Dat er de komende jaren veel agrarisch vastgoed leeg komt te staan is een breed bekend probleem. Illegaal gebruik van leegstaande stallen en schuren moet worden voorkomen. In het bestuursakkoord is afgesproken om deze leegstand aan te pakken, in samenhang met de aanpak van leegstand in winkelcentra en op bedrijventerreinen.

Lees verder
1 juli 2016

SP en VVD willen aandacht voor Dance in Brabant

De Brabantse fracties van de SP en VVD hebben vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten om het thema ‘dance’ in 2018 centraal te stellen in Brabant. De fracties hechten er veel waarde aan deze sector in Brabant het podium krijgt dat het verdient.

Lees verder

Pagina's