h
30 juni 2016

Meer of minder dieren in Brabant?

Een bijzondere situatie:
enerzijds horen we onder andere via de geschreven media dat provincie
Noord-Brabant niets zou doen aan het aantal dieren, anderzijds schreeuwen partijen als het CDA en de CU/SGP dat we de mestdialogen op slot gooien omdat we spreken over minder dieren en
daar op aan zouden sturen. Het CDA diende zelfs een amendement in om de zin over krimp in zijn geheel uit het voorstel te slopen. Uiteraard is
dit amendement door ons en de overige coalitiepartijen en enkele oppositie partijen weggestemd. Maar, hoe zit het nu?

Lees verder
16 juni 2016

SP stelt vragen over helicopterrondvluchten Lakedance

De in het Noordwesten van Eindhoven gelegen woonwijk Achtse Barrier krijgt het al jaren fors voor zijn kiezen op geluidsgebied. In bijlage 1 staat een situatieschets.
De wijk (het witte gebied in de bovenste kaart) grenst aan de 35 Ke-contour van het vliegveld. Pal langs de Noordkant van de wijk (achter een deels verzakte geluidswal) lopen de A58 en de A2. Daarnaast worden er in het ten Noorden van de wijk gelegen recreatiegebied Aquabest tot twaalf festijnen per jaar georganiseerd, voor de vergunning waarvan de gemeente Best verantwoordelijk is. De ODZOB is in het gebied kind aan huis, wat overigens geen garantie blijkt voor een goede handhaving van de gemaakte afspraken.

Lees verder
10 juni 2016

SP wil zonnepanelen op geluidsschermen langs provinciale wegen

Twee actuele ontwikkelingen hebben bij onze fractie de interesse opgewekt in de mogelijkheden (en beperkingen) van zonnepanelen langs wegen.

Lees verder
6 juni 2016

Komst 18.000 varkens in Nijnsel niet wenselijk

Het Brabantse provinciebestuur vindt de komst van een megastal met 18.000 varkens naar Nijnsel niet wenselijk en noemt het in de beantwoording op Statenvragen van SP-Statenlid Maarten Everling zelfs strijdig met het beleid van de provincie. Uit de beantwoording blijkt ook dat de provincie zich hevig verzet heeft tegen de komst van de megastal. “En terecht,” volgens Everling, “een megastal van deze orde brengt zonder twijfel overlast met zich mee en verhoogd de druk op het milieu en de gezondheid van mens en dier. We moeten ons ernstig afvragen of we dit wel willen.”

Lees verder
17 mei 2016

SP stelt vragen over nadelen luchtwassers

 

SP-Statenlid Maarten Everling heeft tijdens de Statendag van 23 mei mondelinge vragen gesteld over de nadelen van luchtwassers op varkensstallen. Everling: “luchtwassers halen het overgrote deel van de ammoniak en fijnstof uit de lucht die de stal uitstoot, maar ze veranderen niets aan de luchtkwaliteit in de stal zelf, met als gevolg dat veel dieren last hebben van hun luchtwegen, van chronisch hoesten tot pleuritis.

Lees verder
13 mei 2016

SP stelt vragen over komst megastal in Nijnsel

 

Onlangs verschenen er berichten dat de provincie zich niet meer zal verzetten tegen de komst van de megastal met 18.000 varkens  in Nijnsel, vanwege uitspraken van de Raad van State.[1] De Brabantse fractie van de SP vindt het van belang om de vinger aan de pols te houden, de komst van een dergelijke stal heeft ongetwijfeld gevolgen voor natuur, gezondheid en de leefbaarheid van de omgeving.  

Lees verder
8 maart 2016

Oude kerncentrales moeten sluiten

 

De SP in Zeeland en West-Noord-Brabant is gestart met een grote petitie voor het sluiten van kerncentrale Doel, vlak over de Nederlandse grens. Klik op de foto om uw steun te betuigen en zet uw digitale handtekening.

Foto: Rob van Willigenburg
Lees verder
3 maart 2016

SP stelt vragen over uitbreiding veehouderij in Herpen

Geitenhouder van de Ven in Herpen heeft plannen om zijn bedrijf flink uit te breiden: er is een vergunning aangevraagd voor 3450 melkgeiten, 200 opfokgeiten tegelijk met 199 melkkoeien en 140 stuks jongvee. Op het bedrijf heeft Q-koorts geheerst ten tijde van de uitbraak.[1] Hoewel er weerstand is tegen de uitbreiding, onder andere vanuit de GGD, wil gemeente Oss de vergunning verlenen.

Lees verder
2 maart 2016

Red de regionale omroep

Henri Swinkels, SP-Gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant, maakt zich zorgen over de regionale journalistiek. Zo schrijft hij in een
opiniestuk in de Volkskrant. 'De nieuwe Mediawet bedreigt de regionale democratie en journalistiek.
Voor het behoud van de onafhankelijke journalistiek en versterking van de democratie op regionaal niveau, is het daarom beter deze Mediawet niet aan te nemen.' Lees hier het stuk in de Volkskrant

Lees verder
1 maart 2016

PAS bewijst zijn nut

Foto: SP

Ongeveer een jaar geleden heeft de provincie Noord-Brabant ingestemd met de PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof. Het programma is op 1 juli 2015 in werking getreden.
De PAS is een ingewikkeld compromis tussen de belangen van de natuur enerzijds (vooral van de Natura 2000 – gebieden) en van de mogelijkheden tot verdere economische groei anderzijds. Het verband tussen beide is dat de eerste geschaad wordt door stikstofemissies van de tweede. De door de landbouw, de auto’s, de industriële processen uitgestoten ammoniak en oxides werken verwoestend op kwetsbare natuur zoals de Peel, de Kampina, etc. Met de PAS dalen die emissies een klein beetje sneller dan zonder de PAS. Een klein beetje maar, want de verbeteringsmaatregelen zijn maar beperkt en het grootste deel van de te behalen winst had de provincie al eerder via een aparte Verordening binnengehaald.

Lees verder

Pagina's