h
1 maart 2015

De natuur is er voor iedereen! Van provinciaal beleid naar burgerinitiatief.

Foto: SP

Zaterdag 28 februari was SP Noord-Brabant in het kader van de provinciale in Bosvreugd te Tilburg waar de (aspirant) Statenleden werden onthaald door Fráncy van Iersel (statenlid SP ecologie en handhaving.)

“Vier jaar geleden kwam de SP voor het eerst in het provinciebestuur in Noord-Brabant en werden de eerste plannen gemaakt om ruim 400 miljoen euro te investeren in de natuur. Het realiseren van de EHS( ecologische hoofdstructuur) is momenteel in volle gang. Zelfs in Tilburg zijn de eerste zwijntjes gesignaleerd. Een goed moment om eens te kijken naar de successen van dit natuurbeleid en de kansen voor bijvoorbeeld het Stadsbos013 in Tilburg.”

Lees verder
28 februari 2015

SP Brabant feliciteert thuiszorgmedewerkers Oss met Brabantse worstenbroodjes

Foto: SP

De SP-statenfractie Noord-Brabant is blij voor de thuiszorgers dat er nu eindelijk serieus met ze gepraat gaat worden. Dat moet voor 21 maart leiden tot een oplossing. SP kandidaat Willemieke Arts deelde namens de SP statenfractie aan de actievoerders Brabantse worstenbroodjes uit. Om ze een hart onder de riem te steken.

Lees verder
28 februari 2015

SP stelt vragen over Asvam

Op 5 februari werd bekend dat de provincie €4 miljoen moet betalen als vergoeding voor gemaakte kosten aan een agrarisch ondernemer wiens plannen voor een bedrijf met 17000 varkens en een biogasinstallatie sneuvelden door gewijzigd provinciaal beleid. Naar aanleiding van deze beslissing van de rechter heeft de SP-Statenlid Veerle Slegers de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Brabant:
Lees verder
27 februari 2015

Waterschapsverkiezingen 18 maart

  Op 18 maart zijn er twee verkiezingen. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn al volop in de belangstelling, maar op dezelfde dag en in hetzelfde stembureau krijgt iedereen nu twee stembiljetten. Het tweede stembiljet is voor de verkiezingen van de waterschappen. Tot nu toe vonden die verkiezingen via toegestuurde stembiljetten plaats, maar dat was niet zo’n succes. Nu dus op het stembureau. Bij de verkiezingen van de waterschappen doet de SP niet mee. Dat heeft er vooral mee te maken dat de waterschappen vooral over oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater gaan. Sociaal hebben zij geen enkele taak. En juist op dat gebied vereisen de huidige bezuinigingen door de overheden alle aandacht en inzet van de SP. Toch willen wij een stemadvies aan u meegeven.

Lees verder
26 februari 2015

Investeren in werkgelegenheid voor lager opgeleiden!

Dankzij de SP in Brabant is er de afgelopen vier jaar 15 miljoen vrijgemaakt voor arbeidsmarktbeleid, speciaal gericht op het aan een baan helpen van lager opgeleiden. Bij het creëren van werkgelegenheid moet aandacht zijn voor specifieke doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dit blijft ook de komende jaren een speerpunt van de SP.

Lees verder
24 februari 2015

Investeren in een goed en betaalbaar openbaar vervoer!

De SP heeft ervoor gezorgd dat jongeren van 16/17 jaar goedkoper kunnen reizen met de bus!

Lees verder
23 februari 2015

Gehandicaptensport: rondetafelgesprek tijdens de campagneaftrap SP Brabant

Foto: SP

Op 21 februari heeft de SP Brabant haar campagne afgetrapt in het teken van breedte- en gehandicaptensport met als afsluiter een rondetafelgesprek. Dit gesprek werd gevoerd tussen Stichting Amputatievoetbal Nederland en Nico Heijmans (fractievoorzitter SP Noord-Brabant), Bianca van Kaathoven (SP wethouder Eindhoven) en Henk van Gerven (SP Tweede Kamerlid). Volgens SP Brabant is er te weinig aandacht voor breedte- en gehandicaptensport en moeten deze voorrang krijgen op topsport. Dat gehandicaptensport soms niet erkend wordt, werd pijnlijk duidelijk tijdens het rondetafelgesprek.

Lees verder
21 februari 2015

Campagneaftrap SP Brabant: meer aandacht voor breedte- en gehandicaptensport.

Foto: SP Brabant

 

De voetballers van Stichting Amputatievoetbal Nederland gaven vanmiddag tijdens de aftrap van de verkiezingscampagne van SP Brabant een spetterende sportdemonstratie. De campagneaftrap stond in het teken van breedte- en gehandicaptensport. Gelijkwaardigheid was het kernwoord van deze middag. De SP vindt dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om mee te kunnen doen in deze samenleving, dus ook op het gebied van sport. Tijdens het gesprek tussen de SP en Stichting Amputatievoetbal Nederland werd duidelijk dat er voor hen nog geen sprake is van gelijkwaardigheid binnen de sportwereld. En daarom moet er veel meer aandacht komen voor Breedte- en gehandicaptensport.

Lees verder
20 februari 2015

28 februari: SP Campagne in Stadsbos Tilburg

Op 28 februari organiseert SP Brabant een campagne-bijeenkomst in het stadsbos van Tilburg.

Lees verder
16 februari 2015

Nachtnet wordt Nachtbus?

Foto: Ramon Boersbroek

Eind 2015 loopt de huidige concessie voor het Nachtnet af. Voor deze overeenkomst betalen de provincie en de steden Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg en Dordrecht samen zo’n €450.000 per jaar om late treinen tussen 00.30 en 05.00 uur tussen Brabant en de Randstad op vrijdag- en zaterdagnacht mogelijk te maken. De NS komt nu voor de periode van 2016 tot en met 2025 met een nieuw aanbod dat €705.000 per jaar moet gaan kosten. En dan voor de treinen van 02.00 tot 05.00 uur. Want het goede nieuws is, dat na 3 proefperiodes de treinen tot 02.00 uur in de vaste dienstregeling worden opgenomen.

Lees verder

Pagina's