h
21 februari 2015

Campagneaftrap SP Brabant: meer aandacht voor breedte- en gehandicaptensport.

Foto: SP Brabant

 

De voetballers van Stichting Amputatievoetbal Nederland gaven vanmiddag tijdens de aftrap van de verkiezingscampagne van SP Brabant een spetterende sportdemonstratie. De campagneaftrap stond in het teken van breedte- en gehandicaptensport. Gelijkwaardigheid was het kernwoord van deze middag. De SP vindt dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om mee te kunnen doen in deze samenleving, dus ook op het gebied van sport. Tijdens het gesprek tussen de SP en Stichting Amputatievoetbal Nederland werd duidelijk dat er voor hen nog geen sprake is van gelijkwaardigheid binnen de sportwereld. En daarom moet er veel meer aandacht komen voor Breedte- en gehandicaptensport.

Lees verder
20 februari 2015

28 februari: SP Campagne in Stadsbos Tilburg

Op 28 februari organiseert SP Brabant een campagne-bijeenkomst in het stadsbos van Tilburg.

Lees verder
16 februari 2015

Nachtnet wordt Nachtbus?

Foto: Ramon Boersbroek

Eind 2015 loopt de huidige concessie voor het Nachtnet af. Voor deze overeenkomst betalen de provincie en de steden Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg en Dordrecht samen zo’n €450.000 per jaar om late treinen tussen 00.30 en 05.00 uur tussen Brabant en de Randstad op vrijdag- en zaterdagnacht mogelijk te maken. De NS komt nu voor de periode van 2016 tot en met 2025 met een nieuw aanbod dat €705.000 per jaar moet gaan kosten. En dan voor de treinen van 02.00 tot 05.00 uur. Want het goede nieuws is, dat na 3 proefperiodes de treinen tot 02.00 uur in de vaste dienstregeling worden opgenomen.

Lees verder
16 februari 2015

SP stuurt brief aan alle energiecoöperaties in Brabant

De SP-fractie in Provinciale Staten heeft een notitie opgesteld (gedateerd 25 mei 2014), waarin ervoor gepleit wordt om de ideële ICA-uitgangspunten van de energiecoöperaties te erkennen en om hun functioneren op diverse wijzen te bevorderen. Deze notitie is aangeboden aan Provinciale en Gedeputeerde Staten.

Lees verder
15 februari 2015

21 februari: Campagneaftrap SP Noord-Brabant

Op zaterdag 21 februari trapt de SP Noord-Brabant haar verkiezingscampagne letterlijk af op het voetbalveld in Maren-Kessel. De opening van de SP campagne voor de verkiezingen van de Provinciale Staten staat in het teken van breedte- en gehandicaptensport.

Lees verder
13 februari 2015

College van Noord-Brabant houdt de boot af

De SP-fractie heeft het college van GS van Noord-Brabant gevraagd of zij bereid zijn om in navolging van het onderzoek naar de gevolgen van ultrafijn stof rond Schiphol een dergelijk onderzoek, ook voor Eindhoven Airport op te starten. De uitkomsten daarvan zouden mogelijk nog meegenomen kunnen worden bij de evaluatie van de eerste fase van de Alderstafel medio 2015.GS antwoorden nu, dat staatsecretaris Mansveld het RIVM verder onderzoek heeft opgedragen en dat GS de uitkomsten van dat onderzoek willen afwachten.

Lees verder
13 februari 2015

SP scoort hoge ogen bij verkiezingsdebat Dongemond College

Foto: SP

Gisteren, is Nico Heijmans als SP lijsttrekker de hele dag op het Dongemond College in Raamsdonksveer geweest. “Een erg leuke dag en hopelijk vonden de leerlingen het boeiend en leerzaam” aldus Nico Heijmans.

Lees verder
12 februari 2015

SP op werkbezoek bij Helicon in Boxtel in het kader van Green Tech (groen- en energiebeleid)

Foto: Ramon Boersbroek

Maandag 9 februari waren SP Statenleden en tevens verkiezingskandidaten Nurretin Altundal, Francy van Iersel en Bernard Gerard samen met Kees van Ham, lid van de werkgroep de Groene Tomaat in Tilburg, op bezoek bij het Helicon in Boxtel. Zij werden welkom geheten door wethouder Peter van de Wiel (Combinatie95) en Daan Arkesteijn (programmamanager Greentech Brabant) die de voorlichtingsavond verzorgden. De avond stond in het teken van de Kleine Aarde en Greentech.

Lees verder
10 februari 2015

SP stelt vragen over ochtendvluchten op Eindhoven Airport

De provincie Noord-Brabant is mede-eigenaar van Eindhoven Airport en prominent lid van de Alderstafel. De SP gaat er dan ook van uit dat de provincie zich betrokken voelt bij gevoelige kwesties. Daartoe behoren, zoals algemeen bekend, de openingstijden.

Lees verder
7 februari 2015

Provincie bevestigt mechanisme chemisch spuiwater en Dijksma stuurt brief over sulfaatvervuiling

 

Ongeveer gelijktijdig twee ontwikkelingen, die beide met sulfaat in de bodem te maken hebben en daarmee met de vragen, die de SP medio januari in de provincie gesteld heeft. De ene is dat die vragen beantwoord zijn, de andere is dat staatssecretaris Dijksma over ongeveer hetzelfde onderwerp een brief naar de Tweede Kamer gestuurd heeft.
In beide documenten wordt de realiteit van de overdosis aan sulfaat erkend voor de langere termijn. Dijksma ziet geen onmiddellijke problemen (naar de mening van de SP ten onrechte).

Chemische luchtwassers dienen ertoe om ontsnappende ammoniak uit stallen weg te vangen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier