h

Opinie

10 september 2012

De opkomst en ondergang (?) van de Nederlandse veehouderij

De kleinschalige agrarische ondernemer was jarenlang het middelpunt van de plattelandssamenleving, zowel vanuit economisch als sociaal oogpunt. Echter, de afgelopen tien jaar nam het aantal bedrijven in de Nederlandse veehouderij fors af. Welke ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de opkomst en de stagnatie van de veehouderij? Deze vragen staan centraal in deze theoretische uiteenzetting (link). De samenvatting is hieronder te lezen.

Lees verder
15 februari 2012

Opinie: Doorbreek macht grote bedrijven: Laat boeren en buren zelf samen beslissen

Den Haag moet niet gaan over de grootte van veebedrijven, zegt LTO-bestuurder Siem Jan Schenk in het Brabants Dagblad van 25 januari (zie link onder dit artikel). Verduurzaming zou alleen op gang komen door veehouders de ruimte te geven. Schaalgrootte zou er niet toe doen en gemeenten bepalen wel of een veebedrijf lokaal past. De Noord-Nederlandse boerenleider heeft duidelijk net zo de maatschappelijke boot gemist als staatssecretaris Bleker en Kamerlid Koopmans van Landbouw . Als er iets duidelijk is geworden, dan is het wel dat gemeenten een potje hebben gemaakt van hun verantwoordelijkheid voor een goede lokale inpassing van agrobedrijven. De hevige weerstand van burgers tegen de ongeremde groei van de industriële veeproductie heeft een oorzaak: Het onvermogen -en vaak de onwil- van gemeentebesturen om de lokale boerenlobby duidelijk te maken dat er nog andere belangen te beschermen zijn dan die van de agro-industrie.

Lees verder
8 februari 2011

Opinie: Eindhoven Airport en de werkgelegenheid: feiten en fictie

Bij stellingnames van de Eindhovense Kamer van Koophandel ontkomt men niet aan de gedachte dat dit orgaan niet zal rusten voor half Nederland geasfalteerd is, en als de andere helft gebruikt wordt om geld te verdienen. Of als de aluminium vogels zich vleugel aan vleugel naar hun ‘zakelijke’ bestemmingen op Majorca en Antalya begeven. De begrippen “duurzaam” en “grenzen aan de groei” willen er bij de Kamer niet in.

Lees verder
10 december 2010

Opinie: Culturele hoofdstad op de puinhopen van een anticultuurbeleid

Bezuinigingen zorgen in Brabant, net als in de rest van Nederland, voor een enorme kaalslag in het culturele veld. Subsidies worden stopgezet, soms tot 100%, en daarmee vallen gezelschappen om, gerespecteerde en gerenommeerde net zo goed als vernieuwende en veelbelovende. De prijs van een kaartje wordt met 13% verhoogd en daarmee krijgen theaters, muziekcentra en andere culturele instellingen het zwaar te verduren. Welke van de kleine ateliers en kunstpodia zullen er overleven? De bibliotheek en de muziekschool dreigen uit de wijk te verdwijnen. Met de cultuureducatie op scholen is het al lang slecht gesteld. En vergeet niet dat ook de recessie nog niet voorbij is. Veel mensen doen het nog steeds kalmaan met uitgaven, zo niet uit noodzaak dan toch uit voorzichtigheid.

Lees verder
24 november 2010

Meldpunten discriminatie in de knel

Terwijl het aantal meldingen van discriminatie toeneemt, dreigen ruim een jaar na de overdracht van de taken van provincie naar gemeenten 2 van de 3 anti-discriminatievoorzieningen het loodje te leggen.

Lees verder
22 juni 2010

Verkoop Essent illegaal?

Nederland heeft zich weer eens volkomen belachelijk gemaakt. Als enige land heeft Nederland haar energiebedrijven verplicht zichzelf op te splitsen in een productie-distributie en netwerkbedrijf. Als gevolg hiervan vonden provincies en gemeenten dat zij niets anders konden dan het productie/distributiebedrijf maar te verkopen. Essent werd verpatst aan REW uit Duitsland en Nuon aan het Zweedse Vattenfall. En wat blijkt nu uit een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag? Die verplichting om de bedrijven te splitsen was in strijd met het Europese recht, illegaal dus!

Lees verder
25 februari 2010

Religieuze intolerantie vedient protest

Ron van ZeelandIk heb lang getwijfeld of ik zou deelnemen aan de actie aanstaande zondag in en om de Sint Jan tegen de houding van de rk-kerk jegens homoseksuelen, vooral omdat ik mezelf niet meer als rooms-katholiek beschouw. Toch meen ik ook mijn stem te moeten laten horen tegen een religieuze gezagsdrager die in Noord-Brabant nog altijd veel aanzien geniet.

Lees verder
28 augustus 2009

Provincie grijp in, stop de Luchtmachtoverlast

Een land dat ervoor kiest om vredestaken in VN-, EU- en NAVO-verband uit te voeren en daarvoor ook een luchtmacht heeft, zal moeten leven met het feit dat er geoefend wordt. Daar kun je op zich al een flinke politieke discussie over opzetten. Maar het feit dat de Luchtmacht oefent ligt er, gesteund door een democratisch gekozen meerderheid in het parlement, ook al levert dit enorme overlast op.

Lees verder
4 juni 2009

De leugen regeert, ook in Brabant

Vertrouwen in Brabant’ is de lijfspreuk van een college van Gedeputeerde Staten dat weinig vertrouwen wekt bij veel Brabantse burgers, zeker waar het gaat om de verkoop van Essent. En terecht, want hoe kun je vertrouwen wekken met arrogantie en leugens? De verkoop van Essent is naar mijn stellige overtuiging een ernstige misslag, maar de manier waaróp een publieke voorziening hier verkwanseld wordt, is een regelrechte klap in het gezicht van onze democratie.

Lees verder
25 maart 2009

Opinie: Kritisch kijken naar rijkdom provincies is volkomen terecht

Subsidies en uitkeringen moet je geven aan instellingen en mensen die dat hard nodig hebben om hun werk te kunnen doen of om van te kunnen leven. Als dat zonder subsidie of uitkering kan, dan moet de uitkering of subsidie stoppen. Waarom? Omdat subsidies en uitkeringen altijd verstrekt worden uit gemeenschapsgeld en dat moet dus daar terechtkomen waar het echt nodig is.
Maar hoe zit dat in provincieland, bij de provinciale politici?

Lees verder

Pagina's

U bent hier