h

Natuur & milieu in Brabant

10 oktober 2005

Bezetting plofboerderij met succes afgerond

Ter afronding van de actie ‘Laat de Biesbosch niet ploffen’ hadden Harry Voss van het SP Milieu Alarm Team en Mia van Boxtel, woordvoerder natuur en milieu in de Brabantse staten, vanmiddag een gesprek met gedeputeerde Annemarie Moons.

Lees verder
3 oktober 2005

Bezetting ‘plof’boerderij duurt voort

De bezetting van de boerderij in de Biesbosch, die eerder dreigde te worden opgeblazen door het filmteam van Paul Verhoeven duurt nog voort. Vanaf zondagochtend half 10 houden ongeveer 10 mensen van het SP Milieualarmteam en de SP staten fractie Noord-Brabant de boerderij bezet. Voor de boerderij en de naastgelegen recreatiewoning is door de gemeente Werkendam enige tijd geleden een sloopvergunning afgegeven. Enkele weken geleden werd bekend dat er zich zeldzame vleermuizen bevinden in de schuren van de beide gebouwen.

Lees verder
18 augustus 2005

Giframp door konijnen?

In SP-maandblad de Tribune van september stond te lezen over een zeer merkwaardige oplossingsstrategie van de provincie Noord-Brabant om een giframp in Budel te voorkomen.

Lees verder
21 april 2005

Nieuw ecoduct leidt dieren direct naar jagers!

Aanstaande zaterdag, 23 april 2005, vindt de opening plaats van het ecoduct over de A2 bij Boxtel. Een feestelijke gebeurtenis, want voortaan kunnen dieren veilig oversteken. Maar gezien alle jachthutten die in de onmiddellijke nabijheid van het ecoduct zijn opgetrokken, vraagt de SP zich toch af of de dieren, waaronder beschermde soorten, hier werkelijk beter van worden. Eenmaal veilig overgestoken, bevinden ze zich direct in het schootsveld van jagers, die ze vanuit hun comfortabele, al dan niet gestoffeerde jachthutten rustig af kunnen knallen. De SP is onder alle omstandigheden tégen het jagen voor de lol. Dat op deze manier gemeenschapsgeld wordt ingezet om dieren via de fuik van het ecoduct rechtstreeks in de armen van de plezierjagers te drijven, vinden de SP meer dan erg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier