h

Landbouw in Brabant

28 februari 2015

SP stelt vragen over Asvam

Op 5 februari werd bekend dat de provincie €4 miljoen moet betalen als vergoeding voor gemaakte kosten aan een agrarisch ondernemer wiens plannen voor een bedrijf met 17000 varkens en een biogasinstallatie sneuvelden door gewijzigd provinciaal beleid. Naar aanleiding van deze beslissing van de rechter heeft de SP-Statenlid Veerle Slegers de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Brabant:
Lees verder
22 januari 2015

Werkbezoek aan mestverwerker in Lithoijen

Foto: Aquapurga / Aquapurga schema

OP 16 januari 2015 bezochten Bernard Gerard en Veerle Sleegers van de SP-fractie een opstelling om mest te verwerken. Het gaat om een installatie van AquaPurga Nederland BV uit Den Bosch, die op het terrein staat van Loonbedrijf Gebroeders van den Brand BV in Lithoijen/Teeffelen.

Lees verder
31 oktober 2014

SP en GroenLinks stellen vragen over kringloopcertificaten in de melkveehouderij

Boeren in Utrecht en Gelderland tonen aan dat een gedoseerde bemesting niet allen goed is voor het milieu,maar ook kan leiden tot een beter bedrijfsresultaat. Gezamenlijk brachten zij het afgelopen jaar 1,1 miljoen kilominder stikstof en fosfaat in de grond. Toch steeg de opbrengt van grasland met 300 kilo per hectare en van maïsland met 600 kilo per hectare.

Lees verder
23 mei 2014

Luchtwassen neus

Op grond van berichten uit het boerenveld over agrarische bedrijven in ontwikkeling, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en de transitie naar die zorgvuldige veehouderij heeft de SP-fractie vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over luchtwassers.

Lees verder
16 mei 2014

Provincie moet inzichten Salatin, titonell en Schutter serieus bekijken

Afgelopen week was de Amerikaanse superboer Joe Salatin in Nederland voor een speech tour. De werkwijze van Salatin op zijn gemengd bedrijf met een omzet van ruim $2 miljoen per jaar komt neer op het maximaal benutten van natuurlijke mechanismen en van ecosystemen om de grond weer te voeden met organische stoffen. Hij doet dat onder meer door gestuurde begrazing. Salatin toont aan dat er een agro-ecologisch systeem op behoorlijke schaal mogelijk is waarbij landbouw en veeteelt mogelijk zijn zonder de bodem aan te tasten maar die juist te verrijken voor toekomstig hergebruik, met méér biodiversiteit, meer bodemvruchtbaarheid, meer vruchtbare grond. Daarnaast pleit Salatin voor stadslandbouw: zelfs stedelingen met stadstuinen en balkonnetjes kunnen kippen houden en algen kweken en groente telen.

Lees verder
13 mei 2014

SP stelt vragen over verband Q-koorts en uitrijden mest

Het uitbreken van Q-koorts blijkt vaak samen te hangen met het uitrijden van besmette mest. Tot nu toe werd aangenomen dat de besmetting rechtstreeks van geitenboerderijen kwam, en dat dus vooral omwonenden van het geitenbedrijf ziek werden. Dat is het resultaat van een ruimtelijke analyse van de Q-koorts-uitbraak van 2006-2010. Het onderzoek werd uitgevoerd door Alterra, in samenwerking met de GGD Zuid-Limburg en de Universiteit van Maastricht. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One. Het wonen vlak bij geitenboerderijen bleek maar voor iets meer dan de helft een verklaring te zijn voor de Q-koorts besmettingen.

Lees verder
28 maart 2014

Gaan megastallen skyline van het platteland bepalen?

 De Brabantse en Limburgse Peel en de Brabantse Kempen zitten in de voorhoede van de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij. Maar ze vormen ook de frontlinie, want juist hier botsen burgers en boeren keihard over de toekomst van het platteland. In de Peel wonen 33 miljoen dieren. Dat is te veel.  

Lees verder
12 februari 2014

Moeizame eerste stappen in de overgang naar verstandige Veehouderij

Afgelopen vrijdag debatteerden Provinciale en Gedeputeerde Staten van Brabant over voorstellen voor de overgang naar een verstandige Brabantse veehouderij. De twee voornaamste voorstellen waren de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, een maatlat waaraan boeren moeten voldoen om nog toestemming te krijgen voor ontwikkeling van hun bedrijf, en de vaststelling van urgentiegebieden in de regio’s waar de overlast door veehouderij het grootst is.

Lees verder
12 februari 2014

Inbreng Veerle Slegers in het debat over de zorgvuldige veehouderij

De afgelopen jaren ben ik, vaak alleen, soms met partijgenoten of collega’s van andere partijen, door Brabant getrokken. We hebben aan de keukentafel gezeten bij boeren, bij buren van boeren, bij beschermers van natuur, dier en milieu, bij wetenschappers en juristen en sociologen. We hebben heftige avonden in dorpshuizen meegemaakt en baggerden door de modder en mest te midden van koeien, varkens, geiten, schapen en zelfs buffels. En heel erg veel, zo niet alles van wat we daarbij hebben gezien en opgestoken, komt vandaag in dit debat terug. Een debat dat niet alleen voor Brabant belangrijk is maar voor heel Nederland omdat het best weleens zou kunnen dat we hier vandaag voor het eerst een echt begin van oplossingen bespreken voor veel problemen die we in al die gesprekken en bezoeken de laatste jaren zijn tegengekomen.

Lees verder
20 november 2013

Hoe zit het met de subsidiëring van mestvergisting?

De provincie subsidieert geen mestvergisting. Een meerderheid van de Statencommissie Transitie Stad en Platteland heeft zich al eerder zeer kritisch uitgelaten over mestvergisting en covergisting, en over subsidiëring daarvan. De subsidies van mestvergisters komen dan ook vanuit het Rijk. Lees hier meer informatie over dit onderwerp

Lees verder

Pagina's

U bent hier