h

Landbouw in Brabant

19 maart 2010

1e termijn Veerle Slegers megastallendebat

Meer dan 33.000 Brabanders roepen ons vandaag op om de negatieve gevolgen van de intensieve veehouderij te bestrijden. Ze vragen ons om onze rol als beschermers en bestuurders van het collectieve publieke belang serieus te nemen. En ze vragen ons om op een fundamenteel andere manier te gaan nadenken over de intensieve veehouderij. De SP vindt dat we daar gehoor aan moeten geven.

Lees verder
6 februari 2010

Revolutionair op sokken


Gedeputeerde Hoes (VVD) werd gisteren door SP'er Ron van Zeeland aan de tand gevoeld over zijn 'revolutionaire' uitspraken in het Brabants Dagblad.

Lees verder
21 januari 2010

SP-avond in Sterksel druk bezocht

Vijftig tot zestig mensen kregen 20 januari jl. in Sterksel informatie over gezondheidsaspecten van, en discussieerden over ontwikkelingen in het buitengebied. Lokale politici én burgers.

Lees verder
8 januari 2010

SP wil bevestiging uitspraken Hoes

Gedeputeerde ecologie Onno Hoes heeft in het Brabants Dagblad vergaande uitspraken gedaan over milieubeleid en de intensieve veehouderij. Hoewel de SP-fractie verheugd is over zijn uitspraken lijken ze wel in strijd met het Collegebeleid. Daarom heeft SP-Statenlid Ron van Zeeland de voorzitter van Provinciale Staten een interpellatieverzoek gestuurd.

Lees verder
8 december 2009

Sterksel: veel mis met Reiling en LOG

Een verzameling bedrijfjes in het buitengebied van Sterksel zorgt voor veel overlast. De komst van een landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG Chijnsgoed) hangt de bewoners nog boven het hoofd. Statenlid Ron van Zeeland ging met fractiemedewerker Ramon Boersbroek op pad en stelde vandaag schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
15 augustus 2009

SP stelt vragen over uitbreiding veehouderijen tot onaanvaardbare proporties

Onlangs was in het Brabants Dagblad te lezen dat de gemeente Landerd de procedure voor het landbouwontwikkelingsgebied binnen haar gemeentegrenzen vanwege nader onderzoek heeft opgeschort maar wel de aanvraag voor mega-uitbreiding in verwevingsgebied van een veehouderij in De Steeg in behandeling heeft genomen. Veerle Slegers van de SP-statenfractie heeft daarover de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

Lees verder
15 juni 2009

Hand in eigen boezem

Het ZLTO bestuurslid van Ham geeft PvdD, SP en Milieudefensie de schuld van de verharding op het platteland! (Brabants Dagblad 12 juni j.l.) Wat is er aan de hand? Lang waren burgers onwetend van de processen die zich afspelen op het Brabantse platteland. De reconstructie ervan ging aan hen voorbij. Helaas voor van Ham zijn de burgers wakker geworden. Zij hebben zich georganiseerd in een goed functionerend en snel groeiend netwerk (zie www.megastallen-nee.nl) waarin expertise wordt uitgewisseld. Burgers weten tegenwoordig van de hoed en de rand en dat is merkbaar op de openbare bijeenkomsten.

Lees verder
19 maart 2009

BEËINDIG ‘SOAP’ GEZONDHEIDSONDERZOEK

De SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft met zorg kennis genomen van de uitlatingen van landbouwminister Verburg over het gezondheidsonderzoek & intensieve veehouderij. De provincie zou naar aanleiding hiervan nu al moeten onderhandelen met de reconstructieprovincies om begin april zelf het groene licht voor zo’n onderzoek te kunnen geven.

Lees verder
15 maart 2009

SP steunt actie Start burgerinitiatief tegen megastallen

buiten verzamelden de bij de bijeenkomst te zijn
Vrijdagmiddag 13 maart, op het landgoed Baest in Oostelbeers bij Oischot...ruim 60 mensen uit alle hoeken en gaten van Brabant zijn bij elkaar gekomen. Wat hun bindt is het verzet tegen de komst van megastallen in de de hele provincie. Ze hebben de handen ineengeslagen om bij de provincie en andere overheden aan de bel te trekken tegen de ongecontroleerde komst van megastallen. Kort gezegd komen de bezwaren erop neer dat megastallen zeer ongewenst zijn, omdat:

Lees verder
18 december 2008

SP will opheldering over onderzoek gezondheidsrisico's megastallen

SP Statenlid Ron van Zeeland heeft per brief opheldering gevraagd over de uitspraken van gedeputeerde Rüpp over een onderzoek naar de gezondheidsrisico's door megastallen. Een woordvoerder van het Ministerie van LNV verklaarde eerder deze week dat er 'geen sprake van was dat het Ministerie een onderzoek zou starten naar de gevolgen voor de gezondheid van de intensieve veehouderij/megastallen'. Omdat dit in tegenspraak is met wat Gedeputeerde Rüpp afgelopen vrijdag in Provinciale Staten heeft meegedeeld, heeft SP-Statenlid Ron van Zeeland telefonisch overleg gepleegd met de Gedeputeerde. Hij zegde toe bij het Ministerie om opheldering te vragen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier