h

Landbouw in Brabant

20 januari 2012

Gezonde afstand tussen veebedrijven en burgerwoningen

Criteria voor een minimale afstand tussen veehouderijen en burgerwoningen. Die zullen er hoogstwaarschijnlijk moeten komen, samen met andere voorwaarden voor een gezonde voedselproductie. De landelijke Gezondheidsraad doet daar nu onderzoek naar. In augustus of september komt daar waarschijnlijk, hopelijk meer duidelijkheid over. De SP heeft altijd gezegd dat de gezondheid van burgers een leidend criterium moet zijn voor welke bebouwing of activiteit ook. Het is absurd dat dit niet eerder goed is geregeld.

Lees verder
13 december 2011

Geen megastallen maar eerlijke verdeling en burgers beslissen mee

Jarenlang verwelkomde het Brabantse provinciebestuur met open armen steeds meer vee, steeds grotere boerenbedrijven, steeds meer verkeer, stank, andere overlast en gezondheidsproblemen voor mens en dier. Brabant was het mekka van de intensieve voedselproductie. Dat is nu afgelopen. Afgelopen vrijdag debatteerden Provinciale Staten over het voorstel van Gedeputeerde Staten voor een andere koers voor het Brabantse platteland. Hieronder de bijdrage aan het debat van woordvoerder Veerle Slegers namens de SP-fractie.

Lees verder
12 september 2011

Megastallen: Van Doorn voegt weinig toe

Het begon zo mooi bij de presentatie van het rapport van de commissie Van Doorn: ‘De huidige intensieve veehouderij in Brabant is maatschappelijk, ecologisch en economisch onhoudbaar’. Duidelijke woorden, en een duidelijke oproep om te komen tot een duurzame vleesproductie. Maar het rapport wordt daarna al snel teleurstellend.

Lees verder
5 augustus 2011

Megastallen belemmeren duurzame landbouw

In opdracht van de ministeries van VWS en EL&I is er een landelijk onderzoek geweest naar ‘Mogelijke effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden: onderzoek naar potentiele blootstelling en gezondheidsproblemen’. Het onderzoek (hierna genoemd IRAS-onderzoek) is op 21 juni jl. uitgekomen en brengt enerzijds de blootstelling van mensen die in de buurt van intensieve veehouderijen wonen in kaart, anderzijds is onderzocht of er een relatie bestaat tussen deze blootstelling en aan de huisarts gemelde gezondheidsproblemen. De SP fractie stelt hierover vandaag schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder
23 juli 2011

SP stelt vragen over beroepsmogelijkheden tegen ontheffing

In de kennisgeving in de gedrukte media op 21 juli jongstleden van de provincie over de verlening van ontheffingen voor de zogenaamde lopende zaken intensieve veehouderij stelde het college van Gedeputeerde Staten dat uit de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 juli 2011, kenmerk 201106895/1/R1, blijkt dat tegen de door GS genomen besluiten tot ontheffing geen beroep mogelijk is. Uit berichtgeving in het Brabants Dagblad blijkt dat een woordvoerder van de Raad van State zelf deze stelling niet kan bevestigen, omdat een en ander nog moet blijken in verdere procedures. Veerle Slegers van de SP-fractie heeft naar aanleiding van deze informatie de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

Lees verder
15 juli 2011

Laatste woord Tilapiaproject nog niet gevallen

Op 22 mei jl. heeft de SP fractie schriftelijke vragen ingediend inzake het Tilapiaproject.
Hierop heeft het College schriftelijk gereageerd op 14 juni jl. De antwoorden gaven Nurettin Altundal van de SP Statenfractie aanleiding tot het stellen van nadere vragen:

Lees verder
23 mei 2011

SP stelt vragen over ‘Tilapiaproject en de meervalsector’

De SP- Statenfractie heeft op 12 mei jl een brandbrief over de meervalsector ontvangen en vervolgens heeft de fractie hierover gesprekken gehad met de Meervalwerkgroep en zich verder verdiept in de kwestie.

Lees verder
25 februari 2011

Foto's van demonstratie voor provinciehuis

Voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten vond op het voorplein een demonstratie plaats van boeren, burgers en buitenlui.

Lees verder
9 februari 2011

Megastallenlandbouw ligt op ramkoers

Radio 1 heeft een 5-delige reportageserie gemaakt genaamd 'Heibel in Huijgevoort'. De reportage gaat deze week over ’t megastallenprobleem in Brabant. In deel 1 is onder meer SP Statenlid Veerle Slegers aan het woord en in deel 2 Henk van Gerven Tweede Kamerlid voor de SP (onderaan dit nieuwsbericht is de link te vinden naar deze serie)

Lees verder
14 januari 2011

SP wil Commissie Schoon Schip om ‘lopende zaken’ megastaldiscussie op te lossen

Provinciale Staten hebben op 19 maart vorig jaar het besluit genomen om de groei van de intensieve veehouderij in Brabant te beperken. Steeds meer Brabanders gaven aan grote zorgen te hebben over hun gezondheid en over de kwaliteit van hun leefmilieu en hun landschap. Ook twijfel over dierenwelzijn en over een gezonde, eerlijke vleesproductie werden steeds meer onderwerp van discussie. Alle zorgen resulteerden in het burgerinitiatief Megastallen Nee dat werd ondertekend door meer dan 33.000 Brabanders en dat de intensieve veehouderij op de agenda van Provinciale Staten zette. Het PS-besluit dat eruit volgde wordt gezien als een keerpunt in de ontwikkeling van de landbouw. De SP wil dat keerpunt koesteren. Tegelijk heeft de SP begrip voor boeren die een streep door hun plannen getrokken zien. Een gezonde leefomgeving en een verantwoorde voedselproductie zijn in het belang van alle Brabanders. Daarom stelt de SP een Commissie Schoon Schip voor.

Lees verder

Pagina's

U bent hier