h

Landbouw in Brabant

18 december 2008

SP will opheldering over onderzoek gezondheidsrisico's megastallen

SP Statenlid Ron van Zeeland heeft per brief opheldering gevraagd over de uitspraken van gedeputeerde Rüpp over een onderzoek naar de gezondheidsrisico's door megastallen. Een woordvoerder van het Ministerie van LNV verklaarde eerder deze week dat er 'geen sprake van was dat het Ministerie een onderzoek zou starten naar de gevolgen voor de gezondheid van de intensieve veehouderij/megastallen'. Omdat dit in tegenspraak is met wat Gedeputeerde Rüpp afgelopen vrijdag in Provinciale Staten heeft meegedeeld, heeft SP-Statenlid Ron van Zeeland telefonisch overleg gepleegd met de Gedeputeerde. Hij zegde toe bij het Ministerie om opheldering te vragen.

Lees verder
1 augustus 2008

Opheldering over uitverkoop natuur door BMF

De SP en de Partij voor de Dieren zijn erg geschrokken van de actie van de BMF en terreinbeherende instanties om te schrappen in de lijst van te beschermen natuurgebieden. Daarom hebben zij een afspraak gemaakt om op korte termijn van de directeur van de BMF opheldering te krijgen over deze opmerkelijke gang van zaken.

Lees verder
20 juni 2008

Megastallen nekslag voor plattelandsleven

SP statenlid Veerle Slegers
Met de komst van megastallen dreigt de landbouwsector volledig te worden geïndustrialiseerd en wordt kleine boerenbedrijven definitief de das omgedaan. “Dit is desastreus voor het huidige plattelandsleven”, zegt SP-Kamerlid Hugo Polderman. Hij was daarom woensdag net als de Brabantse Statenleden Veerle Sleegers en Ron van Zeeland op een door Milieudefensie georganiseerd schaduwcongres in Arnhem . Polderman pleitte daar voor een verbod op megastallen.

Lees verder
23 mei 2008

Vrouw zoekt Boer! Man zoekt Boer! Ook burgers gezocht!

Brabant heeft veel mooi en waardevol landelijk gebied waar volgens milieu- en natuurbeschermingsorganisaties in de praktijk niet altijd zuinig en verstandig mee wordt omgesprongen. De SP-Statenfractie in Brabant maakt zich daar ernstige zorgen over en wil in kaart brengen waar het mis gaat. De SP opent daartoe het meldpunt Vrouw zoekt Boer! Man zoekt Boer!. Statenleden Veerle Slegers Veerle Slegersen Ron van ZeelandRon van Zeeland roepen boeren maar ook burgers op om bij het meldpunt hun bezorgdheid uit te spreken of hun klacht te uiten over ongewenste ontwikkelingen op het Brabantse platteland.

Lees verder
11 april 2008

SP stelt vragen aan GS over uitbreiding varkensbedrijven in kwetsbaar gebied Lage Mierde

De SP-Statenfractie in Brabant wil van GS weten wat de provincie gaat doen om de intensivering van twee veeteeltbedrijven met samen zo’n 10.000 varkens in een kwetsbaar en kleinschalig gebied in Lage Mierde te voorkomen. Twee varkensboeren met de wens tot uitbreiding van hun bedrijf hebben -geheel tegen de opzet en bedoeling van de Reconstructiewet in Brabant in- van de gemeente Reusel-de Mierden een milieuvergunning gekregen, hoewel hun bedrijven zijn gevestigd in extensiveringsgebied, vlak tegen landgoed de Utrecht aan. Bovendien stuiten ze op grote weerstand van hun buren (enkele burgers en ondermeer een aangrenzend biologische aspergekwekerij). Eén van de twee varkensboeren wil op geen enkele manier de prettige verstandhouding met -of de bedrijfsvoering van- zijn buren verstoren en verklaart zich bereid zijn bedrijf te verplaatsen naar een nabijgelegen landbouwontwikkelingsgebied (LOG). De gemeente Reusel-de Mierden weigert echter om hem medewerking te verlenen. Zonder die medewerking en ondersteuning kan hij niet verplaatsen. Door de handelwijze van de gemeente Reusel-de Mierden zullen zich dus binnenkort in een kleinschalig en kwetsbaar gebied met biologische landbouw, kleinschalige natuurrecreatie en natuurontwikkeling twee intensieve veeteeltbedrijven met bijna 10.000 varkens en de nodige vervoersbewegingen bevinden.

Lees verder
21 december 2007

SP- avond Megastallen groot succes!

VERSLAG OPENBARE AVOND MEGASTALLEN IN DIESSEN
Ook het publiek kon stemmen over de stellingen
Op woensdag 12 december organiseerde de SP fractie van de Provincie Noord-Brabant een openbare informatie- en discussieavond over de intensivering van de veeteelt.
Als locatie was gekozen voor Diessen, gemeente Hilvarenbeek. De keuze voor Diessen was strategisch: niet alleen ligt de plaats redelijk centraal in Brabant, maar ook zijn er plannen om in Diessen een megastallencomplex te vestigen met ‘ruimte’ voor meer dan 15.000 varkens.

Lees verder

Pagina's

U bent hier