h

Landbouw in Brabant

29 maart 2013

SP stelt vragen over geitenstal in Landerd

SP Tweede-Kamerlid Henk van Gerven heeft vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken over de weigering van de minister om de bouwvergunning te vernietigen die de gemeente Landerd heeft afgegeven voor de bouw van een grote geitenstal. De vragen zijn hier te lezen.

Lees verder
29 maart 2013

Komen er meer kippen en varkens in Brabant?

Nogal wat mensen denken dat als boeren nieuwe stallen mogen bouwen en als er meer stikstofrechten in de stikstofbank zitten, dat er dan dus meer kippen en varkens in Brabant zullen komen. Niet onlogisch gedacht natuurlijk, maar het klopt helemaal niet.
We kennen in Nederland een systeem van “dierrechten”. Dat is een norm die vastgesteld is door de rijksoverheid en die bepaalt hoeveel dieren er in de twee Brabantse compartimenten mogen worden gehouden. West en een deel van Midden-Brabant vormen een compartiment en Oost-Brabant en een deel van Limburg vormen het tweede compartiment. Binnen zo’n compartiment geldt een maximaal aantal kippen en varkens dat is toegestaan.

Lees verder
31 januari 2013

Vragen naar aanleiding van bijeenkomst in Deurne (Asvam)

De SP-Statenfractie was vorige week woensdag samen met vertegenwoordigers van de meeste andere fracties als toehoorder aanwezig op de bijeenkomst over de plannen van agrarisch ondernemer van Asten om aan de Snoertsebaan in Deurne een varkensbedrijf met ruim 17.000 varkens en een biovergistingsinstallatie te bouwen. Op initiatief van de SP worden vrijdag vragen gesteld aan het provinciebestuur die informatie moeten verschaffen over de afspraken die door de provincie en de gemeente zijn gemaakt aangaande de ontwikkelingsmogelijkheden aan de Snoertsebaan.

Lees verder
30 oktober 2012

SP brengt bezoek aan het land van Cuijk (fotoverslag)

Op vrijdag 19 oktober bracht de SP-Statenfractie samen met de Brabantse Milieufederatie een bezoek aan Noordoost-Brabant in de regio Mill en Cuijk. Een kort fotoverslag staat hieronder.

Een mestvergistingsinstallatie domineert het landschap.

Lees verder
24 oktober 2012

SP stelt vragen over gentechgewassen

De SP-Statenfractie maakt zich ernstige zorgen over gentechgewassen en de negatieve gevolgen. Naar aanleiding hiervan heeft SP-Statenlid Veerle Slegers de volgende vragen aan GS.

Lees verder
10 september 2012

Verantwoorde voedselproductie: Het kan in Brabant!?

Ons eten en hoe het wordt gemaakt. Daarover ging de expertmeeting die de SP-Statenfractie op 28 augustus organiseerde. Zeven deskundigen uit diverse disciplines deelden met enkele tientallen aanwezigen in de zaal van het Natuurmuseum in Tilburg hun visie, ideeën en praktijkervaring over manieren om voedsel te produceren op een ecologisch, economisch, ethisch en esthetisch verantwoorde manier. De avond was onderdeel van het uitgebreide onderzoek dat de SP-Statenfractie doet ter voorbereiding op ingrijpende besluitvorming door het provinciebestuur van Brabant over plattelandseconomie en ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. De hamvraag van de avond was dan ook: “Als u de touwtjes in handen zou hebben in de provincie, welke maatregelen zou u dan nemen om verantwoorde voedselproductie te bevorderen?”

Lees verder
10 september 2012

De opkomst en ondergang (?) van de Nederlandse veehouderij

De kleinschalige agrarische ondernemer was jarenlang het middelpunt van de plattelandssamenleving, zowel vanuit economisch als sociaal oogpunt. Echter, de afgelopen tien jaar nam het aantal bedrijven in de Nederlandse veehouderij fors af. Welke ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de opkomst en de stagnatie van de veehouderij? Deze vragen staan centraal in deze theoretische uiteenzetting (link). De samenvatting is hieronder te lezen.

Lees verder
18 augustus 2012

SP organiseert expertmeeting levensvatbare voedselproductie en plattelandsontwikkeling

De Statenfractie van de SP in Brabant organiseert een expertmeeting over levensvatbare voedselproductie en plattelandsontwikkeling op dinsdagavond 28 augustus 2012 in het Brabants Natuurmuseum in Tilburg.

Lees verder
2 mei 2012

Bouwstop geiten- en schapenfokkerijen

Op de Statenvergadering van 12 mei vindt besluitvorming plaats over een aantal wijzigingen van de Verordening Ruimte. Eén daarvan betreft een algehele bouwstop voor intensieve geiten- en schapenhouderijen. Naar aanleiding hiervan heeft SP-Statenlid Veerle Slegers schriftelijke vragen gesteld:

Lees verder
28 maart 2012

Tijd voor de voedselrevolutie!

Als woordvoerder platteland werd Veerle Slegers gevraagd als spreker op een ZLTO-ledenbijeenkomst van rundveehouders in Wanroij. De andere gastspreker was ZLTO-aanvoerder Hans Huijbers. Thema: “Middenin de maatschappij. Hoe kijkt de maatschappij tegen de agrosector aan?” Hieronder Veerle’s verhaal namens de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier