h

Bestuur in Brabant

10 mei 2009

Brabantse fracties willen Statenvergadering over besluitvorming Essent

De Brabantse Statenfracties van de SP, Groen Links, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, D66 en de Brabantse Partij willen op korte termijn een extra statenvergadering over het besluitvormingsproces ten aanzien van de verkoop van de aandelen Essent .

Lees verder
9 mei 2009

Gemarchandeer met de democratie!

De Brabantse statenleden hebben in meerderheid laten weten dat zij vinden dat de aandelen van Essent niet verkocht moeten worden. Dat deden ze na maandenlang onderzoek, debatteren, informeren en discussiëren. De statenleden zijn voorwaar niet over een nacht ijs gegaan, wat ook mag blijken uit het finale debat over de verkoop van de aandelen Essent, dat maar liefst ongeveer 11 uur in beslag nam. Een debat waarvan vriend en vijand aan het einde concludeerden dat het een goed en waardig debat was.
Ook stelden de statenleden, rechtstreeks door de bevolking gekozen, vast dat het besluit over de aandelenverkoop misschien wel het belangrijkste besluit is dat ooit in de provincie is genomen.

Lees verder
24 april 2009

ZE BLIJVEN NUTS!

Nico Heijmans in zijn eerste termijn aan het woord.
Na een lang en spannend debat heeft een meerderheid van Provinciale Staten vandaag voor een motie gestemd van SP en GroenLinks die Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant opdroeg de aandelen van Essent niet te verkopen aan het Duitse RWE.

Lees verder
7 maart 2009

Provincie, neem milieuklachten Deurne serieus en pak regierol

Bewoners uit de Spoorzone in Deurne klagen al geruime tijd over een in hun ogen overlastgevend bedrijf in hun buurt en het feit dat men geen gehoor krijgt bij de gemeente. Klagen bij de Provinciale Milieuklachtenlijn levert niets op: klachten worden zonder controle doorgeleid naar de gemeente.

Lees verder
6 maart 2009

SP en D66 uit Commissie Beleidsevaluatie

De weigering van CDA en VVD om ook maar een beetje tegemoet te komen aan de vraag van een flink deel van de Statenleden uit de commissie Beleidsevaluatie (cie BE) om meer zeggenschap te krijgen over de keuze van de onderzoeksonderwerpen, laat D66 en SP onder de gegeven omstandigheden geen andere keus dan hun leden uit de commissie terug te trekken.

Lees verder
17 november 2008

SP wil helderheid provinciale rol bij calamiteiten

Naar aanleiding van het evaluatierapport van de gemeente Woensdrecht en de antwoorden vanminister Cramer n.a.v. de ontsnapte gifwolk bij Esso Antwerpen heeft SP-Statenlid Ron van Zeeland vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van de provincie. Zo wil hij o.a. van Gedeputeerde Staten weten wat de Commissaris der Koningin heeft gedaan na de calamiteit en of er n.a.v. de evaluatie nog acties ondernomen worden.

Lees verder
2 november 2008

Partij voor de Dieren, SP, Groen Links: Kom afspraken duurzame catering na!

De SP heeft vandaag samen met GroenLinks en de PvdD Gedeputeerde Staten (GS) schriftelijk om opheldering gevraagd over het aandeel biologische producten in de catering op het Provinciehuis. De provincie komt haar eigen afspraken niet na. Gebruikte verpakking (polytstyreen) is weinig duurzaam, want milieuonvriendelijk en schadelijke voor de gezondheid. De beloofde warme vegetarische maaltijd in het bedrijfsrestaurant ontbreekt. Niet zelden wordt vleeswaar aangetroffen in vegetarische maaltijden.

Lees verder
20 oktober 2008

SP wil Brabantse huishoudens € 200,- teruggeven

De SP in Brabant wil alle huishoudens in de provincie € 200,- teruggeven uit de goed gevulde reservepot van het provinciebestuur. De SP-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant zal een voorstel hiertoe doen bij de begrotingsbehandeling op 7 november.

Lees verder
13 oktober 2008

Onderzoek naar topsalarissen komt er!!

Instellingen in Noord-Brabant die geld van de provincie krijgen in de vorm van subsidie of op wat voor manier dan ook, behoren geen topsalarissen boven de Balkenendenorm te betalen aan hun managers.

Lees verder
13 februari 2008

SP: Provincie moet zich uitspreken over nut Brabantstad

Het Tilburgse stadsbestuur en de combinatie van projectontwikkelaars OVG/MDG besluiten in april of mei van dit jaar of ze doorgaan met de plannen voor een shopping mall in Tilburg-Noord. Zoals in ondermeer het Brabants Dagblad te lezen stond, zijn deze twee partijen niet van plan om te wachten op de uitkomsten van de onderzoeken naar de effecten van zo’n mall die de andere grote Brabantse steden (partners van Tilburg in Brabantstad) momenteel laten uitvoeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier