h

Bestuur in Brabant

23 september 2012

Nieuw ambitieus natuurbeleid voor Brabant

De Provinciale Staten zijn in meerderheid akkoord met het nieuwe natuurbeleid voor de provincie Noord-Brabant. De provincie Brabant is vooralsnog de enigste provincie die ondanks de landelijke bezuinigingen het natuurnetwerk de EHS afmaakt. Het natuurplan van SP-gedeputeerde Johan van den Hout is uniek in Nederland vanwege de grote draagvlak en samenwerking met natuur- en landschapsorganisaties, terreinbeheerders en vele andere partners. Door de gezamenlijke gebiedsaanpak kan voor minder geld meer kwaliteit worden bereikt.

Lees verder
26 augustus 2012

CDA, SP en VVD nemen afstand van uitspraken Halbe Zijlstra over Brabantse coalitie.

In het programma Nieuwsuur van 25 augustus doet Halbe Zijlstra, staatssecretaris van O,C en W de uitspraak dat in Brabant de SP haar gehele verkiezingsprogramma heeft ingeleverd en er VVD-beleid wordt uitgevoerd. De drie fractievoorzitters van CDA, SP en VVD betreuren deze uitspraak, omdat deze suggereert dat zowel CDA als SP geen inbreng gehad zouden hebben in het huidige bestuursakkoord.
De partijen willen benadrukken dat het bestuursakkoord tot stand is gekomen op basis van wederzijds respect en op basis van het principe dat elke partij zaken krijgt, maar ook punten moet inleveren.

Lees verder
8 juni 2012

vragen over afvalopslag chemie-pack en communicatie met de gemeente Loon op Zand

De Statenfractie heeft kennis genomen van het artikel “Loonse kritiek op info afval Chemie-Pack” in het Brabants Dagblad van 5 juni 2012. Daarin staat te lezen dat het een vergunning is verleend om op stortplaats de Spinder afval te verwerken wat is overgebleven na de brand bij Chemie-Pack. Naar aanleiding hiervan heeft SP-Statenlid Francy van Iersel de volgende vragen:

Lees verder
11 mei 2012

Provincie gaat meer doen voor lager opgeleiden

Met een amendement bij het Economisch Plan van de Provincie Noord-Brabant heeft Nurettin Altundal van de SP statenfractie ervoor gezorgd dat de provincie meer zal gaan doen aan de werkgelegenheid voor lager opgeleiden in Brabant. Nurettin Altundal: “Van de 63.000 werklozen in Brabant is ruim de helft lager opgeleid. Wij zijn van mening dat er in Brabant een groot potentieel aan nieuwe (vakmensen) werknemers is onder de werklozen. Door als provincie nu tijdig inspanning te leveren om deze werkwillige werklozen te winnen voor de arbeidsmarkt kunnen we er ook voor zorgen dat het verwachte tekort van 75.000 mensen in 2020, deels opgevangen wordt. Daarnaast vinden wij het belangrijk om nu in te zetten om hoger opgeleid talent voor Brabant te behouden en te binden om in 2020 tot de top 5 van Europese kennis en innovatieregio’s te behoren. Wij zien nu dat veel hoger opgeleid talent uit Brabant vertrekt omdat zij buiten onze regio betere uitdagingen zien en krijgen.”

Lees verder
6 april 2012

invoering OV-Chipkaart in provinciehuis Noord-Brabant wel geslaagd

De SP-Statenfractie heeft geconstateerd dat de beveiligingspoort op de 1e verdieping die toegang geeft tot de kamers 124 tot en met 144a zijn te openen met een OV-Chipkaart. Naar aanleiding hiervan heeft de SP-fractie de volgende vragen:

Lees verder
14 maart 2012

Provincie dagvaardt Chemie-Pack

(Persbericht Provincie Noord-Brabant 14 maart 2012) De provincie heeft Chemie-Pack Onroerend Goed BV gedagvaard en daarmee samenhangend conservatoir beslag laten leggen op percelen grond van Chemie-Pack Onroerend Goed BV.

Lees verder
26 januari 2012

Ron van Zeeland en Ellen Pauel verlaten de SP-fractie

De SP-fractie spreekt haar respect en waardering uit voor het goede werk dat Ron van Zeeland en Ellen Pauel binnen de SP-fractie geleverd hebben. Ellen deed dat gedurende een jaar, Ron gedurende 5 jaar. Beiden hebben zich altijd als loyaal lid van onze partij ingezet.
Naar verwachting zullen op korte termijn Ine Roozen uit Roosendaal en Wouter van der Staak uit Sint Oedenrode Ron en Ellen vervangen.

Lees verder
16 november 2011

SP stemt toch in met renovatie van het provinciehuis.

Op het eerste oog lijkt het nogal wat: 33 miljoen euro voor een verbouwing van het provinciehuis, zeker in deze tijd waarin geld steeds krapper wordt en er overal wordt bezuinigd.
Na het afwegen van alle voor- en nadelen is de SP echter tot de conclusie gekomen dat het om een verantwoorde uitgave gaat.

Lees verder
23 september 2011

Johan van den Hout benoemd als SP gedeputeerde, Francy van Iersel benoemd als Statenlid

Johan van den Hout

Nadat Jules Iding had aangegeven vanwege zijn gezondheid te moeten stoppen als gedeputeerde, heeft de SP-fractie Johan van den Hout voorgedragen als opvolger. In de statenvergadering van vandaag is Johan benoemd. Hij zal de portefeuille Ecologie en Handhaving van Jules overnemen.

Lees verder
9 september 2011

SP biedt PVV woordenboek aan

SP fractievoorzitter Nico Heijmans heeft vandaag tijdens een commissievergadering een woordenboek aangeboden aan de PVV. Volgens Nico Heijmans is het de taak van de partijen die al langer in de Staten zitten om de nieuwere partijen te helpen. De PVV heeft in de afgelopen tijd een aantal keren schriftelijke vragen gesteld over definities. Zo wilden ze de definitie van het woord 'allochtoon' weten en van het woord 'duurzaam'.
"Voor definities hebben we een heel handig instrument, namelijk een woordenboek, u mag natuurlijk vragen stellen zoveel u wilt, maar misschien is dit een signaal om in het vervolg eerst even tot tien te tellen. "

Lees verder

Pagina's

U bent hier