h

Bestuur in Brabant

17 april 2011

Regioconferentie SP geeft praktisch unaniem goedkeuring aan deelname college van GS in Brabant.

SP fractievoorzitter Nico Heijmans geeft toelichting op bestuursakkoord
Op zaterdag 16 april heeft de regiconferentie van de SP Noord-Brabant in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het resultaat van de onderhandelingen van de SP Statenfractie besproken.
Aan de regioconferentie werd deelgenomen door 135 afgevaardigden uit alle Brabantse SP-afdelingen.

Lees verder
14 april 2011

SP tegen reisje naar Lille, PVV stemde in

Anders dan vandaag in het Brabants Dagblad staat, was de SP de enige partij die zich tegen het voorgenomen reisje naar Lille uitsprak bij de vergadering van het presidium op 10 maart jl. De PVV die vertegenwoordigd werd door mevrouw Frijters, zei helemaal niets over het onderwerp en stemde gewoon in. De SP is en blijft altijd kritisch op reizen van de Staten en zal nut en noodzaak van dergelijke reizen altijd aan de kaak blijven stellen.

Lees verder
31 januari 2011

SP wil interpellatie naar aanleiding van uitspraken van gedeputeerde van Heugten.

Naar aanleiding van een publicatie in het Brabants dagblad van 28 januari j.l. onder de titel “Van Heugten laakt VVD en PvdA Brabant”, wil de fractie van de Socialistische Partij een verzoek indienen tot het houden van een interpellatie tijdens de statenvergadering van 4 februari a.s.
Naar de mening van de SP doet een lid van het Brabantse Dagelijks bestuur uitspraken over de provinciale volksvertegenwoordiging en individuele volksvertegenwoordigers in het bijzonder die op zijn minst om nadere uitleg vragen.

Lees verder
18 januari 2011

Emile Roemer en Paulus Jansen bezoeken Moerdijk

Op maandag 17 januari hebben Tweede Kamerleden Emiel Roemer en Paulus Jansen samen met Willemieke Arts namens de SP-Statenfractie een werkbezoek gebracht aan Moerdijk i.v.m. de grote brand bij Chemie-Pack. Er is uitvoerig over de ramp gepraat met bewoners, raadsleden, de locoburgemeester, de brandweer en de gezondheidsdienst.

Lees verder
7 januari 2011

SP vraagt mondelinge toelichting Commissaris over brand Chemie Pack

De SP statenfractie heeft een verzoek ingediend om een mondelinge toelichting over de brand bij Chemie Pack Moerdijk in de volgende commissie Bestuur en Middelen (14 januari a.s.) te krijgen. De vraag is of de commissaris van de Koningin als verantwoordelijke voor veiligheid, een toelichting kan geven over de rol van de provincie in deze en soortgelijke calamiteiten.

Lees verder
30 juli 2010

SP wil onafhankelijke taskforce MSD, Oss

Een zogeheten taskforce is belast met het opzetten van het Life Science Park. Maar er zijn ook werkgroepen die werken aan ideeën hiervoor. Juist in deze werkgroepen krijgt het MSD-personeel straks inbreng. Op welke manier dat precies gaat gebeuren is nog niet helemaal
duidelijk.
De taskforce wordt voorgezeten door MSD directeur Kortlever. De heer Kortlever zit daar ook met een zakelijk belang om ervoor te zorgen dat de af te stoten bedrijfsonderdelen zoveel mogelijk geld opbrengen. Volgens de SP rechtvaardigt dat, mede gezien de financiële inspanningen die door MSD van de overheid gevraagd worden, een onafhankelijke voorzitter. Uitgaande van de juistheid van dit bericht heeft Nico Schouten van de SP Statenfractie Noord-Brabant de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

Lees verder
12 juli 2010

Goudgerande opleiding voor vertrekkend Gedeputeerde

Op het allerlaatste moment heeft Cora van Nieuwenhuizen op kosten van de provincie nog een opleiding gevolgd aan het Tiasnimbas-instituut. Het betreft de cursus Strategy, Innovation and Governance waarvoor de provincie maar liefst €21.000,- betaalde.

Lees verder
6 februari 2010

Revolutionair op sokken


Gedeputeerde Hoes (VVD) werd gisteren door SP'er Ron van Zeeland aan de tand gevoeld over zijn 'revolutionaire' uitspraken in het Brabants Dagblad.

Lees verder
2 februari 2010

Reiling Sterksel: Meer vragen dan antwoorden

Het bedrijf Reiling BV te Sterksel is de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest. Mede n.a.v. schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De antwoorden van GS waren voor SP-Statenlid Ron van Zeeland niet bevredigend. Tijdens de avond die de SP onlangs in Sterksel hield, kwamen onder andere vragen over gezondheidsrisico's uit het publiek.

Lees verder
21 januari 2010

SP-avond in Sterksel druk bezocht

Vijftig tot zestig mensen kregen 20 januari jl. in Sterksel informatie over gezondheidsaspecten van, en discussieerden over ontwikkelingen in het buitengebied. Lokale politici én burgers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier