h

Bestuur in Brabant

6 december 2009

Brabantse holebi- & transgenderconferentie succesvol


De ronde tafelconferentie holebi/transgenderbeleid (vrijdag 4 december) was in meerdere opzichten succesvol: een grote diversiteit aan mensen & organisaties en aanbevelingen voor provinciaal beleid.

Lees verder
22 september 2009

Merk Brabant duur fietsplaatje?

Onlangs mochten wij vernemen dat we een ‘merk Brabant’ rijker zijn en € 200.000 armer. Het College meende te weten dat mensen van buiten onze provincie bij Brabant alleen denken aan katholiek en gezellig. Los van de vraag waar het College die wijsheid vandaan haalt, is de belangrijkere vraag of dit eenvoudige logo en een simpele verwijzing naar een terecht populair liedje daar zoveel verandering in zullen brengen.

Lees verder
13 augustus 2009

SP Statenfractie stelt vragen over mensonwaardige behandeling Poolse arbeidsters

De SP-fractie heeft meermalen in de Staten- en commissievergaderingen aangedrongen op een actieve rol van de Provincie als het gaat om menswaardige en gelijkwaardige behandeling van Pools en andere Oost-Europese arbeiders. Daarbij wezen we steeds op het belang van goede huisvesting, goede arbeidsomstandigheden en het bestrijden van huisjesmelkerij. Voor iedereen horen dezelfde normen te gelden! Als motivatie geldt voor de SP dat we alles op alles moeten zetten om grote fouten uit het verleden te voorkomen, zoals die gemaakt zijn bij de huisvesting, werkomstandigheden en behandeling van gastarbeiders in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw.

Lees verder
10 mei 2009

Brabantse fracties willen Statenvergadering over besluitvorming Essent

De Brabantse Statenfracties van de SP, Groen Links, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, D66 en de Brabantse Partij willen op korte termijn een extra statenvergadering over het besluitvormingsproces ten aanzien van de verkoop van de aandelen Essent .

Lees verder
9 mei 2009

Gemarchandeer met de democratie!

De Brabantse statenleden hebben in meerderheid laten weten dat zij vinden dat de aandelen van Essent niet verkocht moeten worden. Dat deden ze na maandenlang onderzoek, debatteren, informeren en discussiëren. De statenleden zijn voorwaar niet over een nacht ijs gegaan, wat ook mag blijken uit het finale debat over de verkoop van de aandelen Essent, dat maar liefst ongeveer 11 uur in beslag nam. Een debat waarvan vriend en vijand aan het einde concludeerden dat het een goed en waardig debat was.
Ook stelden de statenleden, rechtstreeks door de bevolking gekozen, vast dat het besluit over de aandelenverkoop misschien wel het belangrijkste besluit is dat ooit in de provincie is genomen.

Lees verder
24 april 2009

ZE BLIJVEN NUTS!

Nico Heijmans in zijn eerste termijn aan het woord.
Na een lang en spannend debat heeft een meerderheid van Provinciale Staten vandaag voor een motie gestemd van SP en GroenLinks die Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant opdroeg de aandelen van Essent niet te verkopen aan het Duitse RWE.

Lees verder
7 maart 2009

Provincie, neem milieuklachten Deurne serieus en pak regierol

Bewoners uit de Spoorzone in Deurne klagen al geruime tijd over een in hun ogen overlastgevend bedrijf in hun buurt en het feit dat men geen gehoor krijgt bij de gemeente. Klagen bij de Provinciale Milieuklachtenlijn levert niets op: klachten worden zonder controle doorgeleid naar de gemeente.

Lees verder
6 maart 2009

SP en D66 uit Commissie Beleidsevaluatie

De weigering van CDA en VVD om ook maar een beetje tegemoet te komen aan de vraag van een flink deel van de Statenleden uit de commissie Beleidsevaluatie (cie BE) om meer zeggenschap te krijgen over de keuze van de onderzoeksonderwerpen, laat D66 en SP onder de gegeven omstandigheden geen andere keus dan hun leden uit de commissie terug te trekken.

Lees verder
17 november 2008

SP wil helderheid provinciale rol bij calamiteiten

Naar aanleiding van het evaluatierapport van de gemeente Woensdrecht en de antwoorden vanminister Cramer n.a.v. de ontsnapte gifwolk bij Esso Antwerpen heeft SP-Statenlid Ron van Zeeland vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van de provincie. Zo wil hij o.a. van Gedeputeerde Staten weten wat de Commissaris der Koningin heeft gedaan na de calamiteit en of er n.a.v. de evaluatie nog acties ondernomen worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier