h

Bestuur in Brabant

12 juni 2014

SP stelt vragen over brochure over Ruit

Gisteren is in Zuid-Oost Brabant ( voor zover wij weten de
regio Eindhoven/ Helmond / Veghel) een fullcolor brochure over de Noordoostcorridor
op de mat gevallen. Zowel de inhoud, als de timing wekken alom verbazing.

Lees verder
23 mei 2014

Provinciebestuurder Johan van den Hout genomineerd voor verkiezing Groenste Politicus

Vereniging Natuurmonumenten organiseert elk jaar de verkiezing van Groenste Politicus van het Jaar. Daarmee vraagt Natuurmonumenten bij burgers, bestuurders en politici aandacht voor natuurbelangen. Johan heeft als gedeputeerde (provinciebestuurder) Ecologie tegen voormalig staatssecretaris Blekers natuurafbraak in met veel draagvlak geregeld dat Brabant haar Natuurnetwerk (de Ecologische Hoofdstructuur) afmaakt. Daarvoor is €250 miljoen uit de Essentgelden vrijgemaakt. Brabant is de enige provincie die dat doet. Niet alleen de Brabantse flora en fauna varen daar wel bij: het is ook een enorme boost voor leefomgeving, recreatie, vrijetijdseconomie en vestigingsklimaat.

Lees verder
11 april 2014

SP: Provincie help werknemers Philip Morris

Philip Morris is als grote multinational een belangrijk onderdeel van de regionale economische infrastructuur. Sluiting van dit bedrijf per 1 oktober zal enorme gevolgen hebben voor werknemers en hun families en toeleveranciers en hun personeel, alsmede op het brede maatschappelijke leven (denk aan de regionale huizenmarkt, kleine middenstanders, clubs en verenigingen, etc.). De sluiting van dit nog steeds winstgevende bedrijf is niet ingegeven door nood maar slechts door strategische winstoverwegingen. De overheid is degene die de werkloosheidsuitkeringen moet betalen. Daarnaast zijn er berichten dat Philip Morris fiscaal in Nederland blijft vanwege gunstige afspraken met de Belastingdienst. Het mag echter niet zo zijn dat directie en aandeelhouders van Philip Morris lachend naar de bank rennen zonder maatschappelijke verplichtingen terwijl werknemers, overheden en de samenleving in een hele regio met alle gebakken peren zitten.

Lees verder
12 februari 2014

SP stelt vragen over de ‘XPocalypse’

Microsoft stopt in april dit jaar met de ondersteuning van Windows XP. Overheden die na de ‘XPocalypse’ nog gebruik maken van Windows XP lopen de nodige risico’s.

Lees verder
17 april 2013

SP stelt vragen over de uitbuiting van arbeidsmigranten in de agrarische productie

Op 22 maart jongstleden is met grote meerderheid door Provinciale Staten een nieuw kader vastgesteld voor verduurzaming van de veehouderij. Volgens de SP-fractie is verduurzaming van de agrarische productie in Brabant niet alleen een ontwikkelproces in de richting van ecologische maar ook economische, sociale en ethische toekomstbestendigheid, en daarmee een bestuurlijke verantwoordelijkheid van het provinciebestuur.

Lees verder
1 maart 2013

Parma en Gestel

Vanwege de kosten en kritiek daarop ging een reis naar Parma van een tiental statenleden en ongeveer 40 deelnemers van instellingen niet door. Wat blijkt nu? De geraamde kosten van een reis naar Parma kwamen uit op ongeveer € 50.000,- De kosten van het overleg in Sint-Michelsgestel blijken uit te zijn gekomen op ongeveer € 47.000,- Wat is nu de conclusie?

Lees verder
11 februari 2013

Gemeentelijke herindeling: Nooit onder dwang

Dit kabinet wil de zaken wel heel voortvarend aanpakken. Provincies moeten worden samengevoegd en alle gemeenten zouden minimaal 100.000 inwoners moeten hebben!
Je zou denken dat er wat geleerd zou zijn vanuit de zorg, vanuit het onderwijs, vanuit de landbouw en ga zo maar door. Je hoeft echt geen superintellectueel te zijn om te begrijpen dat schaalvergroting niet zaligmakend is, vaak zelfs geen problemen oplost, maar juist oplevert.

Lees verder
21 november 2012

De SP over de begroting 2013

Vrijdag 16 november werd de begroting voor Brabant besproken in de Statenvergadering. Veerle Slegers bracht daar namens de SP het volgende in:

Lees verder
23 september 2012

Nieuw ambitieus natuurbeleid voor Brabant

De Provinciale Staten zijn in meerderheid akkoord met het nieuwe natuurbeleid voor de provincie Noord-Brabant. De provincie Brabant is vooralsnog de enigste provincie die ondanks de landelijke bezuinigingen het natuurnetwerk de EHS afmaakt. Het natuurplan van SP-gedeputeerde Johan van den Hout is uniek in Nederland vanwege de grote draagvlak en samenwerking met natuur- en landschapsorganisaties, terreinbeheerders en vele andere partners. Door de gezamenlijke gebiedsaanpak kan voor minder geld meer kwaliteit worden bereikt.

Lees verder
26 augustus 2012

CDA, SP en VVD nemen afstand van uitspraken Halbe Zijlstra over Brabantse coalitie.

In het programma Nieuwsuur van 25 augustus doet Halbe Zijlstra, staatssecretaris van O,C en W de uitspraak dat in Brabant de SP haar gehele verkiezingsprogramma heeft ingeleverd en er VVD-beleid wordt uitgevoerd. De drie fractievoorzitters van CDA, SP en VVD betreuren deze uitspraak, omdat deze suggereert dat zowel CDA als SP geen inbreng gehad zouden hebben in het huidige bestuursakkoord.
De partijen willen benadrukken dat het bestuursakkoord tot stand is gekomen op basis van wederzijds respect en op basis van het principe dat elke partij zaken krijgt, maar ook punten moet inleveren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier