h

Bestuur in Brabant

4 maart 2015

SP Brabant maakt zich zorgen om sluiten politiebureaus

  Minister Opstelten heeft verregaande plannen om te bezuinigen op de politie bekend gemaakt. Landelijk verdwijnen tweehonderd van de vierhonderd politiebureaus, ze worden deels vervangen door steunpunten. 79 procent van de ondervraagde politieagenten vindt het sluiten van politieposten een slechte ontwikkeling. Dat blijkt uit een enquête die de SP hield onder 290 politiemensen werkzaam in de Eenheid Zeeland-West-Brabant. In Oost-Brabant geeft 78% van de 218 ondervraagde politieagenten aan dat het sluiten van politieposten geen goed idee is.

Lees verder
26 februari 2015

Investeren in werkgelegenheid voor lager opgeleiden!

Dankzij de SP in Brabant is er de afgelopen vier jaar 15 miljoen vrijgemaakt voor arbeidsmarktbeleid, speciaal gericht op het aan een baan helpen van lager opgeleiden. Bij het creëren van werkgelegenheid moet aandacht zijn voor specifieke doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dit blijft ook de komende jaren een speerpunt van de SP.

Lees verder
16 februari 2015

SP stuurt brief aan alle energiecoöperaties in Brabant

De SP-fractie in Provinciale Staten heeft een notitie opgesteld (gedateerd 25 mei 2014), waarin ervoor gepleit wordt om de ideële ICA-uitgangspunten van de energiecoöperaties te erkennen en om hun functioneren op diverse wijzen te bevorderen. Deze notitie is aangeboden aan Provinciale en Gedeputeerde Staten.

Lees verder
10 oktober 2014

Provincie moet energiecoöperaties stimuleren

SP Brabant doet in november tijdens de Statencommissie een aantal richtinggevende suggesties aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant voor het stimuleren van energiecoöperaties. De zich snel ontwikkelende sector is nog onvoldoende opgenomen in het huidige energiebeleid aldus de SP.

Lees verder
10 september 2014

SP wil 100% mobiele dekking in Brabant

De SP is van mening dat het platteland goede communicatie verbindingen nodig heeft. Momenteel is het helaas niet mogelijk om in heel Brabant mobiel te bellen. In het belang van de leefbaarheid en veiligheid moet er waar nodig worden gekeken naar provinciale middelen om een volledige mobiele dekking te garanderen. Bekijk en luister hier de uitzending van Omroep Brabant met de reactie van Nico Heijmans. 

Lees verder
4 juli 2014

Overheid blijft de baas over havenschap Moerdijk

De provinciale staten zijn akkoord gegaan met de nieuwe havenstrategie Moerdijk. De nieuwe havenstrategie moet het Havenschap Moerdijk een betere positie geven in het Delta verband richting Rotterdam en Antwerpen. De belangrijkste gevolgen voor de leefomgeving worden opgevangen door bovenop de 8 miljoen aan leefbaarheidsimpulsen nog eens 12 miljoen te investeren in de regio. Daarnaast blijft het havenschap in handen van de overheid, op verzoek van de SP blijft de overheid een meerderheidsaandeel houden. Er komt ook meer aandacht voor milieu- en veiligheidscontouren en stankoverlast. De SP is nog wel kritisch over het onderdeel logistiek park Moerdijk (LPM), met name als het gaat om de werkgelegenheidsprognoses en de risico’s wat betreft de grondprijs. De definitieve besluitvorming over het inpassingsplan en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk vindt pas in december 2014 plaats. Lees hier de opmerkingen, bedenkingen en suggesties van de SP.

Lees verder
12 juni 2014

SP stelt vragen over brochure over Ruit

Gisteren is in Zuid-Oost Brabant ( voor zover wij weten de
regio Eindhoven/ Helmond / Veghel) een fullcolor brochure over de Noordoostcorridor
op de mat gevallen. Zowel de inhoud, als de timing wekken alom verbazing.

Lees verder
23 mei 2014

Provinciebestuurder Johan van den Hout genomineerd voor verkiezing Groenste Politicus

Vereniging Natuurmonumenten organiseert elk jaar de verkiezing van Groenste Politicus van het Jaar. Daarmee vraagt Natuurmonumenten bij burgers, bestuurders en politici aandacht voor natuurbelangen. Johan heeft als gedeputeerde (provinciebestuurder) Ecologie tegen voormalig staatssecretaris Blekers natuurafbraak in met veel draagvlak geregeld dat Brabant haar Natuurnetwerk (de Ecologische Hoofdstructuur) afmaakt. Daarvoor is €250 miljoen uit de Essentgelden vrijgemaakt. Brabant is de enige provincie die dat doet. Niet alleen de Brabantse flora en fauna varen daar wel bij: het is ook een enorme boost voor leefomgeving, recreatie, vrijetijdseconomie en vestigingsklimaat.

Lees verder
11 april 2014

SP: Provincie help werknemers Philip Morris

Philip Morris is als grote multinational een belangrijk onderdeel van de regionale economische infrastructuur. Sluiting van dit bedrijf per 1 oktober zal enorme gevolgen hebben voor werknemers en hun families en toeleveranciers en hun personeel, alsmede op het brede maatschappelijke leven (denk aan de regionale huizenmarkt, kleine middenstanders, clubs en verenigingen, etc.). De sluiting van dit nog steeds winstgevende bedrijf is niet ingegeven door nood maar slechts door strategische winstoverwegingen. De overheid is degene die de werkloosheidsuitkeringen moet betalen. Daarnaast zijn er berichten dat Philip Morris fiscaal in Nederland blijft vanwege gunstige afspraken met de Belastingdienst. Het mag echter niet zo zijn dat directie en aandeelhouders van Philip Morris lachend naar de bank rennen zonder maatschappelijke verplichtingen terwijl werknemers, overheden en de samenleving in een hele regio met alle gebakken peren zitten.

Lees verder
12 februari 2014

SP stelt vragen over de ‘XPocalypse’

Microsoft stopt in april dit jaar met de ondersteuning van Windows XP. Overheden die na de ‘XPocalypse’ nog gebruik maken van Windows XP lopen de nodige risico’s.

Lees verder

Pagina's

U bent hier