h

Bestuur in Brabant

24 maart 2007

Coalitie SP loopt vast op houding VVD en blokkade CDA

Gisteren werd bekend dat de informateur adviseert om door te gaan met de oude coalitie van CDA, VVD en PvdA. Nadat het CDA eerder had aangegeven een blokkade op te werpen voor de mogelijkheid: CDA, SP en PvdA en ook CDA SP uit te sluiten, was er een gesprek met CDA, SP en VVD (de enige overgebleven mogelijkheid voor een SP coalitie). Uit dat gesprek bleek duidelijk dat de VVD geen kant op wilde. Sterker nog: hoewel de VVD zich in andere provincies bijvoorbeeld duidelijk tegen de topsalarissen bij Essent uitspreekt, eiste de VVD Brabant dat de SP zich niet zou uitspreken tegen de topsalarissen. Vandaag zei Nico Heijmans het in het debat van de fractievoorzitters over de informatie zo:

Lees verder
28 februari 2007

Maij Weggen in de fout

De rekenkamer is met een rapport gekomen waarin er nogal wat kritiek wordt geleverd op het toezicht dat de provincie moet houden op rampenbestrijdingsplannen. Op grond van de WKR, Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding, moet de provincie controleren of o.a. de gemeentelijke rampenplannen op orde zijn.

Lees verder
14 juli 2006

SP geeft bierpakket Tilburg aan vrijwilligers voedselbank Tilburg

SP fractievoorzitter Nico Heijmans overhandigt bierpakket aan vrijwilligers voedselbank

SP fractievoorzitter Nico Heijmans overhandigt bierpakket aan vrijwilligers voedselbank.

Lees verder
10 juli 2006

Bier als dank voor bewezen diensten?

In de statenvergadering van 23 juni werd er door alle statenleden steun gegeven aan een motie die inhield dat de provincie moest gaan praten met de gemeente Tilburg om snel te komen tot een verbetering van het Wilhelminakanaal. Prima zaak, vindt ook de SP, want vervoer over water is vele malen beter voor het milieu dan over de weg bijvoorbeeld.
De staten kunnen ook zo genereus zijn, omdat we als provincie zwemmen in het geld. Geld dat natuurlijk is opgebracht door de Brabantse burger. Via de opcenten op de motorrijtuigenbelasting, maar ook bijvoorbeeld via de winst die Essent heeft gemaakt op energie.
bierpakket van de gemeente Tilburg

Lees verder
27 juni 2006

SP maakt einde aan vriendjespolitiek.

Namens de provincie worden er commissarissen benoemd bij allerlei instellingen waar de provincie (mede)-eigenaar van is. U moet dan denken aan instellingen als Essent, BOM(Brabantse OntwikkelingsMaatschappij) en Eindhoven Airport. Dat ging altijd zo: Gedeputeerde Staten gingen eens kijken in hun netwerkjes van bevriende politici, vrienden en kennissen en kwamen dan zo tot de benoeming van een persoon die namens de provincie in de Raad van Commissarissen kwam te zitten. Vaak waren dat dan ook mensen met al een slordige tien of twintig nevenfuncties.

Lees verder
25 januari 2006

SP verbaasd en verontwaardigd over vergaderen buiten Brabant

De leden van de commissie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid hebben op 27 januari 2006 een werkbezoek aan de RET en tevens een vergadering waarin de toekomst voor het Brabants Openbaar Vervoer besproken gaat worden. De vergadering wordt uit efficiency overwegingen in Rotterdam gehouden. Voor de Brabantse Burger is dit een stuk minder efficiënt. Het zal de kloof tussen burger en politiek eerder groter dan kleiner maken.

Lees verder
8 juni 2005

SP vraagt naar uitblijven risicokaart

Begin mei was het vijf jaar geleden dat de vuurwerkramp in Enschede plaatsvond. Destijds werd besloten dat alle burgers informatie moesten kunnen krijgen over gevaarlijke opslag en de daarbij behorende verkeersbewegingen in hun omgeving. De informatie zou de vorm krijgen van via internet te raadplegen risicokaarten. Op dit moment hoort Noord-Brabant bij de laatste provincies waar de risicokaart nog niet online is. Dit brengt de SP-fractie tot de volgende vragen aan G.S.:

Lees verder
21 april 2005

Risicokaarten Provincies dik onvoldoende

Het MilieuAlarmteam van de SP, samen met haar Provinciale fracties, biedt op ludieke wijze op 27 mei in Den Bosch aan gedeputeerde Annemarie Moons het rapport ‘Van de kaart’ aan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier