h

Bestuur in Brabant

17 april 2013

SP stelt vragen over de uitbuiting van arbeidsmigranten in de agrarische productie

Op 22 maart jongstleden is met grote meerderheid door Provinciale Staten een nieuw kader vastgesteld voor verduurzaming van de veehouderij. Volgens de SP-fractie is verduurzaming van de agrarische productie in Brabant niet alleen een ontwikkelproces in de richting van ecologische maar ook economische, sociale en ethische toekomstbestendigheid, en daarmee een bestuurlijke verantwoordelijkheid van het provinciebestuur.

Lees verder
1 maart 2013

Parma en Gestel

Vanwege de kosten en kritiek daarop ging een reis naar Parma van een tiental statenleden en ongeveer 40 deelnemers van instellingen niet door. Wat blijkt nu? De geraamde kosten van een reis naar Parma kwamen uit op ongeveer € 50.000,- De kosten van het overleg in Sint-Michelsgestel blijken uit te zijn gekomen op ongeveer € 47.000,- Wat is nu de conclusie?

Lees verder
11 februari 2013

Gemeentelijke herindeling: Nooit onder dwang

Dit kabinet wil de zaken wel heel voortvarend aanpakken. Provincies moeten worden samengevoegd en alle gemeenten zouden minimaal 100.000 inwoners moeten hebben!
Je zou denken dat er wat geleerd zou zijn vanuit de zorg, vanuit het onderwijs, vanuit de landbouw en ga zo maar door. Je hoeft echt geen superintellectueel te zijn om te begrijpen dat schaalvergroting niet zaligmakend is, vaak zelfs geen problemen oplost, maar juist oplevert.

Lees verder
21 november 2012

De SP over de begroting 2013

Vrijdag 16 november werd de begroting voor Brabant besproken in de Statenvergadering. Veerle Slegers bracht daar namens de SP het volgende in:

Lees verder
23 september 2012

Nieuw ambitieus natuurbeleid voor Brabant

De Provinciale Staten zijn in meerderheid akkoord met het nieuwe natuurbeleid voor de provincie Noord-Brabant. De provincie Brabant is vooralsnog de enigste provincie die ondanks de landelijke bezuinigingen het natuurnetwerk de EHS afmaakt. Het natuurplan van SP-gedeputeerde Johan van den Hout is uniek in Nederland vanwege de grote draagvlak en samenwerking met natuur- en landschapsorganisaties, terreinbeheerders en vele andere partners. Door de gezamenlijke gebiedsaanpak kan voor minder geld meer kwaliteit worden bereikt.

Lees verder
26 augustus 2012

CDA, SP en VVD nemen afstand van uitspraken Halbe Zijlstra over Brabantse coalitie.

In het programma Nieuwsuur van 25 augustus doet Halbe Zijlstra, staatssecretaris van O,C en W de uitspraak dat in Brabant de SP haar gehele verkiezingsprogramma heeft ingeleverd en er VVD-beleid wordt uitgevoerd. De drie fractievoorzitters van CDA, SP en VVD betreuren deze uitspraak, omdat deze suggereert dat zowel CDA als SP geen inbreng gehad zouden hebben in het huidige bestuursakkoord.
De partijen willen benadrukken dat het bestuursakkoord tot stand is gekomen op basis van wederzijds respect en op basis van het principe dat elke partij zaken krijgt, maar ook punten moet inleveren.

Lees verder
8 juni 2012

vragen over afvalopslag chemie-pack en communicatie met de gemeente Loon op Zand

De Statenfractie heeft kennis genomen van het artikel “Loonse kritiek op info afval Chemie-Pack” in het Brabants Dagblad van 5 juni 2012. Daarin staat te lezen dat het een vergunning is verleend om op stortplaats de Spinder afval te verwerken wat is overgebleven na de brand bij Chemie-Pack. Naar aanleiding hiervan heeft SP-Statenlid Francy van Iersel de volgende vragen:

Lees verder
11 mei 2012

Provincie gaat meer doen voor lager opgeleiden

Met een amendement bij het Economisch Plan van de Provincie Noord-Brabant heeft Nurettin Altundal van de SP statenfractie ervoor gezorgd dat de provincie meer zal gaan doen aan de werkgelegenheid voor lager opgeleiden in Brabant. Nurettin Altundal: “Van de 63.000 werklozen in Brabant is ruim de helft lager opgeleid. Wij zijn van mening dat er in Brabant een groot potentieel aan nieuwe (vakmensen) werknemers is onder de werklozen. Door als provincie nu tijdig inspanning te leveren om deze werkwillige werklozen te winnen voor de arbeidsmarkt kunnen we er ook voor zorgen dat het verwachte tekort van 75.000 mensen in 2020, deels opgevangen wordt. Daarnaast vinden wij het belangrijk om nu in te zetten om hoger opgeleid talent voor Brabant te behouden en te binden om in 2020 tot de top 5 van Europese kennis en innovatieregio’s te behoren. Wij zien nu dat veel hoger opgeleid talent uit Brabant vertrekt omdat zij buiten onze regio betere uitdagingen zien en krijgen.”

Lees verder
6 april 2012

invoering OV-Chipkaart in provinciehuis Noord-Brabant wel geslaagd

De SP-Statenfractie heeft geconstateerd dat de beveiligingspoort op de 1e verdieping die toegang geeft tot de kamers 124 tot en met 144a zijn te openen met een OV-Chipkaart. Naar aanleiding hiervan heeft de SP-fractie de volgende vragen:

Lees verder
14 maart 2012

Provincie dagvaardt Chemie-Pack

(Persbericht Provincie Noord-Brabant 14 maart 2012) De provincie heeft Chemie-Pack Onroerend Goed BV gedagvaard en daarmee samenhangend conservatoir beslag laten leggen op percelen grond van Chemie-Pack Onroerend Goed BV.

Lees verder

Pagina's

U bent hier