h

Bestuur in Brabant

13 april 2015

Informateur adviseert college van SP, VVD en CDA

Foto: Provincie Brabant / www.brabant.nl

Informateur Gerrit-Jan Swinkels, die de eerste verkennende gesprekken heeft gevoerd met alle partijen in Provinciale Staten van Brabant, maakte woensdagavond bekend dat hij een college adviseert met SP, VVD en CDA. Dit is een voortzetting van het huidige college.

Lees verder
26 maart 2015

SP Statenleden geïnstalleerd !

Foto: SP Noord-Brabant

Vandaag zijn de vorige week woensdag gekozen Statenladen geinstaleerd. Natuurlijk ook onze nieuwe SP fractie!

Lees verder
25 maart 2015

Francy, Ine, Mark en Veerle bedankt!

Foto: SP

Vandaag kwam de huidige fractie voor het laatst bij elkaar en is afscheid genomen van de SP-Statenleden Francy van Iersel, Ine Roozen, Mark Vissers en Veerle Slegers. De vertrekkende SP´ers hebben zich de afgelopen jaren volledig ingezet voor Brabant en de Brabanders. Alle vier wisten ze op een eigen manier met hun eigen kennis en vaardigheden een stempel te drukken op de politiek in de provincie. De SP-fractie spreekt haar respect en waardering uit voor het goede werk wat zij hebben verricht.

Lees verder
9 maart 2015

SP bestuurt mee in Brabant. Onze successen.

Foto: SP Noord-Brabant
Lees verder
4 maart 2015

SP Brabant maakt zich zorgen om sluiten politiebureaus

  Minister Opstelten heeft verregaande plannen om te bezuinigen op de politie bekend gemaakt. Landelijk verdwijnen tweehonderd van de vierhonderd politiebureaus, ze worden deels vervangen door steunpunten. 79 procent van de ondervraagde politieagenten vindt het sluiten van politieposten een slechte ontwikkeling. Dat blijkt uit een enquête die de SP hield onder 290 politiemensen werkzaam in de Eenheid Zeeland-West-Brabant. In Oost-Brabant geeft 78% van de 218 ondervraagde politieagenten aan dat het sluiten van politieposten geen goed idee is.

Lees verder
26 februari 2015

Investeren in werkgelegenheid voor lager opgeleiden!

Dankzij de SP in Brabant is er de afgelopen vier jaar 15 miljoen vrijgemaakt voor arbeidsmarktbeleid, speciaal gericht op het aan een baan helpen van lager opgeleiden. Bij het creëren van werkgelegenheid moet aandacht zijn voor specifieke doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dit blijft ook de komende jaren een speerpunt van de SP.

Lees verder
16 februari 2015

SP stuurt brief aan alle energiecoöperaties in Brabant

De SP-fractie in Provinciale Staten heeft een notitie opgesteld (gedateerd 25 mei 2014), waarin ervoor gepleit wordt om de ideële ICA-uitgangspunten van de energiecoöperaties te erkennen en om hun functioneren op diverse wijzen te bevorderen. Deze notitie is aangeboden aan Provinciale en Gedeputeerde Staten.

Lees verder
10 oktober 2014

Provincie moet energiecoöperaties stimuleren

SP Brabant doet in november tijdens de Statencommissie een aantal richtinggevende suggesties aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant voor het stimuleren van energiecoöperaties. De zich snel ontwikkelende sector is nog onvoldoende opgenomen in het huidige energiebeleid aldus de SP.

Lees verder
10 september 2014

SP wil 100% mobiele dekking in Brabant

De SP is van mening dat het platteland goede communicatie verbindingen nodig heeft. Momenteel is het helaas niet mogelijk om in heel Brabant mobiel te bellen. In het belang van de leefbaarheid en veiligheid moet er waar nodig worden gekeken naar provinciale middelen om een volledige mobiele dekking te garanderen. Bekijk en luister hier de uitzending van Omroep Brabant met de reactie van Nico Heijmans. 

Lees verder
4 juli 2014

Overheid blijft de baas over havenschap Moerdijk

De provinciale staten zijn akkoord gegaan met de nieuwe havenstrategie Moerdijk. De nieuwe havenstrategie moet het Havenschap Moerdijk een betere positie geven in het Delta verband richting Rotterdam en Antwerpen. De belangrijkste gevolgen voor de leefomgeving worden opgevangen door bovenop de 8 miljoen aan leefbaarheidsimpulsen nog eens 12 miljoen te investeren in de regio. Daarnaast blijft het havenschap in handen van de overheid, op verzoek van de SP blijft de overheid een meerderheidsaandeel houden. Er komt ook meer aandacht voor milieu- en veiligheidscontouren en stankoverlast. De SP is nog wel kritisch over het onderdeel logistiek park Moerdijk (LPM), met name als het gaat om de werkgelegenheidsprognoses en de risico’s wat betreft de grondprijs. De definitieve besluitvorming over het inpassingsplan en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk vindt pas in december 2014 plaats. Lees hier de opmerkingen, bedenkingen en suggesties van de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier