h

Bestuur in Brabant

10 september 2014

SP wil 100% mobiele dekking in Brabant

De SP is van mening dat het platteland goede communicatie verbindingen nodig heeft. Momenteel is het helaas niet mogelijk om in heel Brabant mobiel te bellen. In het belang van de leefbaarheid en veiligheid moet er waar nodig worden gekeken naar provinciale middelen om een volledige mobiele dekking te garanderen. Bekijk en luister hier de uitzending van Omroep Brabant met de reactie van Nico Heijmans. 

Lees verder
4 juli 2014

Overheid blijft de baas over havenschap Moerdijk

De provinciale staten zijn akkoord gegaan met de nieuwe havenstrategie Moerdijk. De nieuwe havenstrategie moet het Havenschap Moerdijk een betere positie geven in het Delta verband richting Rotterdam en Antwerpen. De belangrijkste gevolgen voor de leefomgeving worden opgevangen door bovenop de 8 miljoen aan leefbaarheidsimpulsen nog eens 12 miljoen te investeren in de regio. Daarnaast blijft het havenschap in handen van de overheid, op verzoek van de SP blijft de overheid een meerderheidsaandeel houden. Er komt ook meer aandacht voor milieu- en veiligheidscontouren en stankoverlast. De SP is nog wel kritisch over het onderdeel logistiek park Moerdijk (LPM), met name als het gaat om de werkgelegenheidsprognoses en de risico’s wat betreft de grondprijs. De definitieve besluitvorming over het inpassingsplan en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk vindt pas in december 2014 plaats. Lees hier de opmerkingen, bedenkingen en suggesties van de SP.

Lees verder
12 juni 2014

SP stelt vragen over brochure over Ruit

Gisteren is in Zuid-Oost Brabant ( voor zover wij weten de
regio Eindhoven/ Helmond / Veghel) een fullcolor brochure over de Noordoostcorridor
op de mat gevallen. Zowel de inhoud, als de timing wekken alom verbazing.

Lees verder
23 mei 2014

Provinciebestuurder Johan van den Hout genomineerd voor verkiezing Groenste Politicus

Vereniging Natuurmonumenten organiseert elk jaar de verkiezing van Groenste Politicus van het Jaar. Daarmee vraagt Natuurmonumenten bij burgers, bestuurders en politici aandacht voor natuurbelangen. Johan heeft als gedeputeerde (provinciebestuurder) Ecologie tegen voormalig staatssecretaris Blekers natuurafbraak in met veel draagvlak geregeld dat Brabant haar Natuurnetwerk (de Ecologische Hoofdstructuur) afmaakt. Daarvoor is €250 miljoen uit de Essentgelden vrijgemaakt. Brabant is de enige provincie die dat doet. Niet alleen de Brabantse flora en fauna varen daar wel bij: het is ook een enorme boost voor leefomgeving, recreatie, vrijetijdseconomie en vestigingsklimaat.

Lees verder
11 april 2014

SP: Provincie help werknemers Philip Morris

Philip Morris is als grote multinational een belangrijk onderdeel van de regionale economische infrastructuur. Sluiting van dit bedrijf per 1 oktober zal enorme gevolgen hebben voor werknemers en hun families en toeleveranciers en hun personeel, alsmede op het brede maatschappelijke leven (denk aan de regionale huizenmarkt, kleine middenstanders, clubs en verenigingen, etc.). De sluiting van dit nog steeds winstgevende bedrijf is niet ingegeven door nood maar slechts door strategische winstoverwegingen. De overheid is degene die de werkloosheidsuitkeringen moet betalen. Daarnaast zijn er berichten dat Philip Morris fiscaal in Nederland blijft vanwege gunstige afspraken met de Belastingdienst. Het mag echter niet zo zijn dat directie en aandeelhouders van Philip Morris lachend naar de bank rennen zonder maatschappelijke verplichtingen terwijl werknemers, overheden en de samenleving in een hele regio met alle gebakken peren zitten.

Lees verder
12 februari 2014

SP stelt vragen over de ‘XPocalypse’

Microsoft stopt in april dit jaar met de ondersteuning van Windows XP. Overheden die na de ‘XPocalypse’ nog gebruik maken van Windows XP lopen de nodige risico’s.

Lees verder
17 april 2013

SP stelt vragen over de uitbuiting van arbeidsmigranten in de agrarische productie

Op 22 maart jongstleden is met grote meerderheid door Provinciale Staten een nieuw kader vastgesteld voor verduurzaming van de veehouderij. Volgens de SP-fractie is verduurzaming van de agrarische productie in Brabant niet alleen een ontwikkelproces in de richting van ecologische maar ook economische, sociale en ethische toekomstbestendigheid, en daarmee een bestuurlijke verantwoordelijkheid van het provinciebestuur.

Lees verder
1 maart 2013

Parma en Gestel

Vanwege de kosten en kritiek daarop ging een reis naar Parma van een tiental statenleden en ongeveer 40 deelnemers van instellingen niet door. Wat blijkt nu? De geraamde kosten van een reis naar Parma kwamen uit op ongeveer € 50.000,- De kosten van het overleg in Sint-Michelsgestel blijken uit te zijn gekomen op ongeveer € 47.000,- Wat is nu de conclusie?

Lees verder
11 februari 2013

Gemeentelijke herindeling: Nooit onder dwang

Dit kabinet wil de zaken wel heel voortvarend aanpakken. Provincies moeten worden samengevoegd en alle gemeenten zouden minimaal 100.000 inwoners moeten hebben!
Je zou denken dat er wat geleerd zou zijn vanuit de zorg, vanuit het onderwijs, vanuit de landbouw en ga zo maar door. Je hoeft echt geen superintellectueel te zijn om te begrijpen dat schaalvergroting niet zaligmakend is, vaak zelfs geen problemen oplost, maar juist oplevert.

Lees verder
21 november 2012

De SP over de begroting 2013

Vrijdag 16 november werd de begroting voor Brabant besproken in de Statenvergadering. Veerle Slegers bracht daar namens de SP het volgende in:

Lees verder

Pagina's

U bent hier