h

Bestuur in Brabant

12 juli 2010

Goudgerande opleiding voor vertrekkend Gedeputeerde

Op het allerlaatste moment heeft Cora van Nieuwenhuizen op kosten van de provincie nog een opleiding gevolgd aan het Tiasnimbas-instituut. Het betreft de cursus Strategy, Innovation and Governance waarvoor de provincie maar liefst €21.000,- betaalde.

Lees verder
6 februari 2010

Revolutionair op sokken


Gedeputeerde Hoes (VVD) werd gisteren door SP'er Ron van Zeeland aan de tand gevoeld over zijn 'revolutionaire' uitspraken in het Brabants Dagblad.

Lees verder
2 februari 2010

Reiling Sterksel: Meer vragen dan antwoorden

Het bedrijf Reiling BV te Sterksel is de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest. Mede n.a.v. schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De antwoorden van GS waren voor SP-Statenlid Ron van Zeeland niet bevredigend. Tijdens de avond die de SP onlangs in Sterksel hield, kwamen onder andere vragen over gezondheidsrisico's uit het publiek.

Lees verder
21 januari 2010

SP-avond in Sterksel druk bezocht

Vijftig tot zestig mensen kregen 20 januari jl. in Sterksel informatie over gezondheidsaspecten van, en discussieerden over ontwikkelingen in het buitengebied. Lokale politici én burgers.

Lees verder
8 januari 2010

SP wil bevestiging uitspraken Hoes

Gedeputeerde ecologie Onno Hoes heeft in het Brabants Dagblad vergaande uitspraken gedaan over milieubeleid en de intensieve veehouderij. Hoewel de SP-fractie verheugd is over zijn uitspraken lijken ze wel in strijd met het Collegebeleid. Daarom heeft SP-Statenlid Ron van Zeeland de voorzitter van Provinciale Staten een interpellatieverzoek gestuurd.

Lees verder
11 december 2009

SP: Vernietigend rapport over taxaties had eerder uitgereikt moeten worden

Op 10 december vergaderde de commissies RM en BM over de ‘Heijmansdeal’, bijna drie uur lang. Een van de meest besproken en betwijfelde onderwerpen waren de gebruikte taxaties. Na afloop van de vergadering overhandigde gedeputeerde Hoes de commissieleden een eerste contra-expertiserapport van ECORYS. Dit rapport was – in opdracht van Gedeputeerde Staten – in enkele dagen tot stand gekomen.

Lees verder
6 december 2009

Brabantse holebi- & transgenderconferentie succesvol


De ronde tafelconferentie holebi/transgenderbeleid (vrijdag 4 december) was in meerdere opzichten succesvol: een grote diversiteit aan mensen & organisaties en aanbevelingen voor provinciaal beleid.

Lees verder
22 september 2009

Merk Brabant duur fietsplaatje?

Onlangs mochten wij vernemen dat we een ‘merk Brabant’ rijker zijn en € 200.000 armer. Het College meende te weten dat mensen van buiten onze provincie bij Brabant alleen denken aan katholiek en gezellig. Los van de vraag waar het College die wijsheid vandaan haalt, is de belangrijkere vraag of dit eenvoudige logo en een simpele verwijzing naar een terecht populair liedje daar zoveel verandering in zullen brengen.

Lees verder
13 augustus 2009

SP Statenfractie stelt vragen over mensonwaardige behandeling Poolse arbeidsters

De SP-fractie heeft meermalen in de Staten- en commissievergaderingen aangedrongen op een actieve rol van de Provincie als het gaat om menswaardige en gelijkwaardige behandeling van Pools en andere Oost-Europese arbeiders. Daarbij wezen we steeds op het belang van goede huisvesting, goede arbeidsomstandigheden en het bestrijden van huisjesmelkerij. Voor iedereen horen dezelfde normen te gelden! Als motivatie geldt voor de SP dat we alles op alles moeten zetten om grote fouten uit het verleden te voorkomen, zoals die gemaakt zijn bij de huisvesting, werkomstandigheden en behandeling van gastarbeiders in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw.

Lees verder

Pagina's

U bent hier