h

Bestuur in Brabant

8 juni 2012

vragen over afvalopslag chemie-pack en communicatie met de gemeente Loon op Zand

De Statenfractie heeft kennis genomen van het artikel “Loonse kritiek op info afval Chemie-Pack” in het Brabants Dagblad van 5 juni 2012. Daarin staat te lezen dat het een vergunning is verleend om op stortplaats de Spinder afval te verwerken wat is overgebleven na de brand bij Chemie-Pack. Naar aanleiding hiervan heeft SP-Statenlid Francy van Iersel de volgende vragen:

Lees verder
11 mei 2012

Provincie gaat meer doen voor lager opgeleiden

Met een amendement bij het Economisch Plan van de Provincie Noord-Brabant heeft Nurettin Altundal van de SP statenfractie ervoor gezorgd dat de provincie meer zal gaan doen aan de werkgelegenheid voor lager opgeleiden in Brabant. Nurettin Altundal: “Van de 63.000 werklozen in Brabant is ruim de helft lager opgeleid. Wij zijn van mening dat er in Brabant een groot potentieel aan nieuwe (vakmensen) werknemers is onder de werklozen. Door als provincie nu tijdig inspanning te leveren om deze werkwillige werklozen te winnen voor de arbeidsmarkt kunnen we er ook voor zorgen dat het verwachte tekort van 75.000 mensen in 2020, deels opgevangen wordt. Daarnaast vinden wij het belangrijk om nu in te zetten om hoger opgeleid talent voor Brabant te behouden en te binden om in 2020 tot de top 5 van Europese kennis en innovatieregio’s te behoren. Wij zien nu dat veel hoger opgeleid talent uit Brabant vertrekt omdat zij buiten onze regio betere uitdagingen zien en krijgen.”

Lees verder
6 april 2012

invoering OV-Chipkaart in provinciehuis Noord-Brabant wel geslaagd

De SP-Statenfractie heeft geconstateerd dat de beveiligingspoort op de 1e verdieping die toegang geeft tot de kamers 124 tot en met 144a zijn te openen met een OV-Chipkaart. Naar aanleiding hiervan heeft de SP-fractie de volgende vragen:

Lees verder
14 maart 2012

Provincie dagvaardt Chemie-Pack

(Persbericht Provincie Noord-Brabant 14 maart 2012) De provincie heeft Chemie-Pack Onroerend Goed BV gedagvaard en daarmee samenhangend conservatoir beslag laten leggen op percelen grond van Chemie-Pack Onroerend Goed BV.

Lees verder
26 januari 2012

Ron van Zeeland en Ellen Pauel verlaten de SP-fractie

De SP-fractie spreekt haar respect en waardering uit voor het goede werk dat Ron van Zeeland en Ellen Pauel binnen de SP-fractie geleverd hebben. Ellen deed dat gedurende een jaar, Ron gedurende 5 jaar. Beiden hebben zich altijd als loyaal lid van onze partij ingezet.
Naar verwachting zullen op korte termijn Ine Roozen uit Roosendaal en Wouter van der Staak uit Sint Oedenrode Ron en Ellen vervangen.

Lees verder
16 november 2011

SP stemt toch in met renovatie van het provinciehuis.

Op het eerste oog lijkt het nogal wat: 33 miljoen euro voor een verbouwing van het provinciehuis, zeker in deze tijd waarin geld steeds krapper wordt en er overal wordt bezuinigd.
Na het afwegen van alle voor- en nadelen is de SP echter tot de conclusie gekomen dat het om een verantwoorde uitgave gaat.

Lees verder
23 september 2011

Johan van den Hout benoemd als SP gedeputeerde, Francy van Iersel benoemd als Statenlid

Johan van den Hout

Nadat Jules Iding had aangegeven vanwege zijn gezondheid te moeten stoppen als gedeputeerde, heeft de SP-fractie Johan van den Hout voorgedragen als opvolger. In de statenvergadering van vandaag is Johan benoemd. Hij zal de portefeuille Ecologie en Handhaving van Jules overnemen.

Lees verder
9 september 2011

SP biedt PVV woordenboek aan

SP fractievoorzitter Nico Heijmans heeft vandaag tijdens een commissievergadering een woordenboek aangeboden aan de PVV. Volgens Nico Heijmans is het de taak van de partijen die al langer in de Staten zitten om de nieuwere partijen te helpen. De PVV heeft in de afgelopen tijd een aantal keren schriftelijke vragen gesteld over definities. Zo wilden ze de definitie van het woord 'allochtoon' weten en van het woord 'duurzaam'.
"Voor definities hebben we een heel handig instrument, namelijk een woordenboek, u mag natuurlijk vragen stellen zoveel u wilt, maar misschien is dit een signaal om in het vervolg eerst even tot tien te tellen. "

Lees verder
17 april 2011

Regioconferentie SP geeft praktisch unaniem goedkeuring aan deelname college van GS in Brabant.

SP fractievoorzitter Nico Heijmans geeft toelichting op bestuursakkoord
Op zaterdag 16 april heeft de regiconferentie van de SP Noord-Brabant in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het resultaat van de onderhandelingen van de SP Statenfractie besproken.
Aan de regioconferentie werd deelgenomen door 135 afgevaardigden uit alle Brabantse SP-afdelingen.

Lees verder
14 april 2011

SP tegen reisje naar Lille, PVV stemde in

Anders dan vandaag in het Brabants Dagblad staat, was de SP de enige partij die zich tegen het voorgenomen reisje naar Lille uitsprak bij de vergadering van het presidium op 10 maart jl. De PVV die vertegenwoordigd werd door mevrouw Frijters, zei helemaal niets over het onderwerp en stemde gewoon in. De SP is en blijft altijd kritisch op reizen van de Staten en zal nut en noodzaak van dergelijke reizen altijd aan de kaak blijven stellen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier