h

Vliegvelden in Brabant

14 december 2007

Telefonisch antwoord op vragen Eindhoven Airport.

De gestelde vragen van de Brabantse SP-fractie zijn gisteren door Gedeputeerde Rupp telefonisch beantwoordt. De SP had op een spoedige beantwoording aangedrongen door de onduidelijkheid die in de provincie heerste rondom het onderwerp.

Lees verder
10 december 2007

SP wil met spoed antwoorden over overeenkomst betreffende Eindhoven Airport

De verdeeldheid over de toekomst van Eindhoven Airport duurt voort. De betrokkenen zoals onder andere gemeenteraden, omwonenden (BOW), provincie en luchthavendirectie komen vooralsnog maar niet tot overeenstemming. De Belangengroep Omwonenden Welschap (BOW) en Brabantse Milieufederatie (BMF) lijken zelfs lijnrecht tegenover Eindhoven Airport en de provincie te staan.

Lees verder
28 februari 2006

SP: procedure rond benoeming commissaris Eindhoven Airport niet volgens protocol

Onlangs heeft het college de Provinciale Staten laten weten voornemens te zijn over te gaan tot de benoeming van een nieuwe commissaris namens de provincie voor Eindhoven Airport. Op vragen van de zijde van de SP heeft het college laten weten gehandeld te hebben volgens het “Protocol provinciale commissarissen”. Nico Heijmans van de SP stelde de volgende vragen n.a.v. de gevolgde procedure:

Lees verder
16 februari 2006

SP heeft zorgen over vriendjespolitiek

Naar aanleiding van het bericht dat de Provincie oud-voorzitter van het CDA Wim van Velzen wil benoemen tot commissaris van Eindhoven Airport, stelde Nico Heijmans van de SP Statenfractie de gedeputeerde de volgende kritische vragen:

Lees verder

Pagina's

U bent hier