h

Vliegvelden in Brabant

10 februari 2015

SP stelt vragen over ochtendvluchten op Eindhoven Airport

De provincie Noord-Brabant is mede-eigenaar van Eindhoven Airport en prominent lid van de Alderstafel. De SP gaat er dan ook van uit dat de provincie zich betrokken voelt bij gevoelige kwesties. Daartoe behoren, zoals algemeen bekend, de openingstijden.

Lees verder
16 januari 2015

Metingen luchtkwaliteit rond Eindhoven Airport noodzakelijk

Recente perspublicaties berichten dat de uitstoot van vliegverkeer van veel grotere invloed is op de luchtkwaliteit van de omgeving van vliegvelden dan tot dusver op grond van berekeningen werd aangenomen. Metingen door o.a. TNO rond Schiphol tonen grotere concentraties van ultrafijn stof op vele kilometers van het vliegveld aan. En daarmee  grotere schadelijkheid voor de gezondheid van omwonenden.

Lees verder
12 december 2013

Atoombommen op Volkel; is deze nucleaire erfenis veilig?

De tijd van potsierlijke geheimhouding is voorbij.

Lees verder
6 december 2013

Petitie: geen vluchten na elven

Onder DE NAAM “Geen vluchten na elven” is een nieuwe actiegroep opgericht, die zich specifiek richt op de openingstijden van het vliegveld Eindhoven Airport. De actiegroep wordt gesteund door het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport en organiseert onder andere een petitie op http://www.petities24.com/geen_vluchten_na_elven

Lees verder
27 september 2013

SPmotie luchthaven Budel unaniem aangenomen

De SP heeft samen met de PvdA in de PSvergadering van 20 september 2013 een motie ingediend, waarin Gedeputeerde Staten worden opgeroepen om de geluidsbelasting voor Budel Dorplein door het vliegveld met alle mogelijke middelen binnen de perken te houden. De geluidsbelasting was enorm toegenoemen sinds een proef met een andere vliegroute vanwege de mogelijke komst van een nieuw industrieterrein. De motie is unaniem aangenomen. Overigens zei Gedeputeerde van Heugten dat er op dit moment weinig klachten uit Dorplein binnenkomen. Het is dus belangrijk , dat bewoners overlast van het vliegveld blijven melden.

Lees verder
1 juli 2013

Drukbezochte avond over GGD-rapport vliegveld Eindhoven

In het kader van de opschaling van het vliegverkeer op Eindhoven Airport, begeleid door de A lderstafel Eindhoven, is door negen gemeenten opdracht gegeven aan de GGD tot een belevingsonderzoek onder omwonenden naar de effecten van het vliegveld. De Alderstafel durfde dat rapport lang niet naar buiten te brengen, maar werd daar uiteindelijk toch toe gedwongen. Op de middag van de avond waarop de omwonenden anders zelf het rapport naar buiten gebracht zouden hebben, bracht de Alderstafel het in de openbaarheid.
De provincie Noord-Brabant bezit bijna een kwart van de aandelen in Eindhoven Airport.

Lees verder
5 maart 2013

Afronding van het klachtenmeldpunt Vlieglawaai.nl

SP Statenfractie Brabant heeft besloten het klachtenmeldpunt Vlieglawaai af te ronden. Na ruim twee jaar zijn bijna 5000 klachten verzameld over het vliegverkeer in Brabant. Het online meldpunt fungeerde als inventarisatie. Het meldpunt heeft de afgelopen jaren meer specifieke informatie gegeven over de herkomst en overlast van de bronnen.

Lees verder
7 februari 2012

Ruim 3200 klachten op SP meldpunt vlieglawaai.nl

Het online klachtenmeldpunt vlieglawaai.nl heeft in het eerste jaar 3285 klachten opgeleverd. Dit blijkt uit een evaluatierapport die door de SP-Statenfractie in Noord-Brabant is opgesteld. Klik hier voor het rapport in pdf.

Lees verder
16 februari 2011

TV-spot vlieglawaai.nl

Nico Heijmans heeft de tv-spot ingesproken voor vlieglawaai.nl. De spot is vanaf aanstaande maandag een week lang te zien op TV10 Brabant.

Lees verder
18 januari 2011

SP-Statenleden gaan op bezoek in Reeshof

Donderdag 20 Januari om 19.15 uur gaan SP-Statenleden in Tilburg Reeshof buurten in de buurt. De Statenfractie en de afdeling Tilburg van de SP willen graag weten wat de ervaringen van bewoners zijn met vlieglawaai. De SP gaat huis aan huis flyeren en aanbellen om bewoners attent te maken op de mogelijkheid om melding te doen van overlast door vliegverkeer op www.vlieglawaai.nl.

Lees verder

Pagina's

U bent hier