h

Ruimte in Brabant

16 oktober 2005

SP stelt opnieuw vragen over verklaring van geen bezwaar FOC Roosendaal

Op 25 augustus 2005 stelde Hugo Polderman van de SP enige vragen over de bevestiging van de verklaring van geen bezwaar voor de ontwikkeling van een FOC te Roosendaal. In de Brabantse Weekberichten No 29 van 23 september vernam de fractie dat uit de antwoorden aan de SP zou blijken dat het TNO rapport een goed inzicht zou geven in de bijdrage van het FOC op de luchtkwaliteit.

Lees verder
25 augustus 2005

SP stelt vragen bij bevestiging van verklaring van geen bezwaar FOC Roosendaal.

Op 26 juli heeft GS besloten de verklaring van geen bezwaar (VGB)voor de bouw van een FOC te Roosendaal te bevestigen. De SP zou graag enige opheldering krijgen over de achterliggende motieven en overwegingen van dat besluit. Vooral is ons onduidelijk op grond van welk onderzoek dit besluit is genomen. Vandaar dat Hugo Polderman de volgende vragen heeft gesteld aan het college van G.S.:

Lees verder
21 juni 2005

Provincie geeft onjuiste informatie besluitvorming Moerdijkse Hoek

Het is de fractie van de SP opgevallen dat vanuit het college steeds vaker gesproken wordt over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek alsof daartoe reeds besloten zou zijn.

Lees verder
16 juni 2005

Moerdijkse Hoek naar Drimmelen?

De Provincie Brabant is al jaren bezig om naast het bestaande industriegebied Moerdijk nog een tweede Moerdijk te ontwikkelen. Dat moet Moerdijkse Hoek worden, bedoeld voor grootschalige industrie in de zwaarste milieucategorieën en gepland in de 'oksel' van de A16 en A17. Tegen het plan is veel verzet in de gemeente Moerdijk. Eerst alleen van de bevolking, maar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen ook van de voltallige raad en het college van B & W.

Lees verder

Pagina's

U bent hier