h

Ruimte in Brabant

3 juli 2007

Bezoek SP aan bedrijventerreinen in West-Brabant

Statenlid Spencer Zeegers bezocht op 29 en 30 juni een aantal bedrijventerreinen in West-Brabant. 'Ik wilde zelf zien waar het in al die dikke provinciale nota's over gaat. En geloof me, het zien van de werkelijkheid geeft echt een andere kijk op de zaak dan alle papieren adviezen en beschouwingen. Nog meer dan van te voren ben ik er van overtuigd dat er echt een stop moet komen op nieuwe bedrijventerreinen, zolang er nog zoveel ruimte verstopt zit in de bestaande. Zo'n moratorium is volgens mij de enige manier om provincie, gemeenten én het bedrijfsleven te dwingen tot zuinig ruimtegebruik en eens echt serieus werk te maken van revitalisering en herstructurering. Zolang nieuwe terreinen voor een meterprijs worden aangeboden die soms lager is dan die van een rol vloerbedekking, heeft dat herstructureren geen enkele kans.'

Lees verder
3 februari 2007

Provinciale Staten besluiten tot aanleg van een Moerdijks Hoekje

Vandaag was HET debat over Moerdijkse Hoek in Provinciale Staten en daar was natuurlijk een behoorlijke actievoerende groep uit Moerdijk aanwezig bestaande uit mensen van de SBBM, OM en SP Moerdijk.

Lees verder
13 november 2006

Wat gebeurt er met militair terrein Baarle Nassau?

Door de milieugroep ABC, vereniging voor milieubescherming in Alphen, Riel, Baarle Nassau en Baarle- Hertog, zijn wij geattendeerd op de plannen voor de herbestemming van een militair terrein in de gemeente Baarle- Nassau.
Dat er militaire terreinen vrij komen acht de SP een gunstige ontwikkeling die kansen biedt, niet in de laatste plaats voor de natuur.

Lees verder
17 oktober 2006

‘Maintenance Valley’ onwenselijk

Er is al enige tijd een lobby actief om in Woensdrecht het onderhoudswerk te krijgen voor een nieuw Amerikaans gevechtsvliegtuig, de Joint Strike Fighter (JSF). Het minderheids-kabinet Balkenende heeft te kennen gegeven een onderhoudscontract te willen tekenen. In Noord-Brabant wordt gesproken over mogelijk duizenden nieuwe banen. Scholen worden al voor opleidingen benaderd.

Lees verder
16 oktober 2005

SP stelt opnieuw vragen over verklaring van geen bezwaar FOC Roosendaal

Op 25 augustus 2005 stelde Hugo Polderman van de SP enige vragen over de bevestiging van de verklaring van geen bezwaar voor de ontwikkeling van een FOC te Roosendaal. In de Brabantse Weekberichten No 29 van 23 september vernam de fractie dat uit de antwoorden aan de SP zou blijken dat het TNO rapport een goed inzicht zou geven in de bijdrage van het FOC op de luchtkwaliteit.

Lees verder
25 augustus 2005

SP stelt vragen bij bevestiging van verklaring van geen bezwaar FOC Roosendaal.

Op 26 juli heeft GS besloten de verklaring van geen bezwaar (VGB)voor de bouw van een FOC te Roosendaal te bevestigen. De SP zou graag enige opheldering krijgen over de achterliggende motieven en overwegingen van dat besluit. Vooral is ons onduidelijk op grond van welk onderzoek dit besluit is genomen. Vandaar dat Hugo Polderman de volgende vragen heeft gesteld aan het college van G.S.:

Lees verder
21 juni 2005

Provincie geeft onjuiste informatie besluitvorming Moerdijkse Hoek

Het is de fractie van de SP opgevallen dat vanuit het college steeds vaker gesproken wordt over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek alsof daartoe reeds besloten zou zijn.

Lees verder
16 juni 2005

Moerdijkse Hoek naar Drimmelen?

De Provincie Brabant is al jaren bezig om naast het bestaande industriegebied Moerdijk nog een tweede Moerdijk te ontwikkelen. Dat moet Moerdijkse Hoek worden, bedoeld voor grootschalige industrie in de zwaarste milieucategorieën en gepland in de 'oksel' van de A16 en A17. Tegen het plan is veel verzet in de gemeente Moerdijk. Eerst alleen van de bevolking, maar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen ook van de voltallige raad en het college van B & W.

Lees verder

Pagina's

U bent hier