h

Ruimte in Brabant

9 oktober 2009

Drinkwaterbescherming botst met bestemming zware industrie

Nico Heijmans en Ron van Zeeland (resp.voorzitter en woordvoerder water SP-Statenfractie) hebben vandaag een gesprek gehad met voorzitter Rob Prins van de Osse Industriële Kring (OIK). Gespreksonderwerp was het waterwinningsgebied Macharen binnen de Provinciale Milieu Vergunning (PMV).

Lees verder
27 juni 2009

SP wil overzicht Brabantse AWACS-vluchten

Tijdens een bijeenkomst in Tilburg heeft de SP-Statenfractie een aantal belangengroeperingen van omwonenden van de Noord-Brabantse luchtmachtbases bij elkaar gebracht om te bekijken of de krachten en klachten gebundeld kunnen worden. Een inventarisatie van AWACS-vliegbewegingen in Noord-Brabant is de eerste actie.

Lees verder
19 maart 2009

BEËINDIG ‘SOAP’ GEZONDHEIDSONDERZOEK

De SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft met zorg kennis genomen van de uitlatingen van landbouwminister Verburg over het gezondheidsonderzoek & intensieve veehouderij. De provincie zou naar aanleiding hiervan nu al moeten onderhandelen met de reconstructieprovincies om begin april zelf het groene licht voor zo’n onderzoek te kunnen geven.

Lees verder
24 augustus 2008

Vragen aan het College van GS betreffende bouw zorgresorthotel op landgoed Blauwe Hoef

De Statenfractie van de SP heeft het provinciebestuur kritische vragen gesteld over de bouw van een zorgresortcomplex op landgoed de Blauwe Hoef langs de N269 in Hilvarenbeek. De SP vindt dit plan voor omvangrijke, niet in het landschap passende bebouwing een voorbeeld van ongewenste verrommeling van het Brabantse buitengebied. De fractie wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij van plan is om maatregelen te treffen die de komst van het complex verhinderen. Daarnaast vraagt de SP het college om een inventaris te maken van andere ongewenste bebouwing in het Brabantse landschap en welke maatregelen er mogelijk zijn om die te bestrijden.

Lees verder
23 augustus 2008

SP stelt vragen bij verklaring van geen bezwaar voor landschapscamping Nijnsel

Volgens de openbare besluitenlijst van het college van GS van 1 juli jongstleden hebben GS een verklaring van geen bezwaar verleend aan de gemeente Sint Oedenrode voor de aanleg van een landschapscamping met natuurontwikkeling en logies en ontbijt aan het Bakkerpad ongenummerd te Nijnsel i.h.k.v. artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Lees verder
30 juli 2008

Nu op zoek naar goede plek De Heus

Als het aan SP-statenlid Ron van Zeeland ligt gaan de betrokken overheden samen met De Heus Veevoeders in overleg om een structurele en duurzame oplossing te zoeken voor de vestiging in
's-Hertogenbosch en Ravenstein.
De Heus

Lees verder
3 juli 2007

Bezoek SP aan bedrijventerreinen in West-Brabant

Statenlid Spencer Zeegers bezocht op 29 en 30 juni een aantal bedrijventerreinen in West-Brabant. 'Ik wilde zelf zien waar het in al die dikke provinciale nota's over gaat. En geloof me, het zien van de werkelijkheid geeft echt een andere kijk op de zaak dan alle papieren adviezen en beschouwingen. Nog meer dan van te voren ben ik er van overtuigd dat er echt een stop moet komen op nieuwe bedrijventerreinen, zolang er nog zoveel ruimte verstopt zit in de bestaande. Zo'n moratorium is volgens mij de enige manier om provincie, gemeenten én het bedrijfsleven te dwingen tot zuinig ruimtegebruik en eens echt serieus werk te maken van revitalisering en herstructurering. Zolang nieuwe terreinen voor een meterprijs worden aangeboden die soms lager is dan die van een rol vloerbedekking, heeft dat herstructureren geen enkele kans.'

Lees verder
3 februari 2007

Provinciale Staten besluiten tot aanleg van een Moerdijks Hoekje

Vandaag was HET debat over Moerdijkse Hoek in Provinciale Staten en daar was natuurlijk een behoorlijke actievoerende groep uit Moerdijk aanwezig bestaande uit mensen van de SBBM, OM en SP Moerdijk.

Lees verder
13 november 2006

Wat gebeurt er met militair terrein Baarle Nassau?

Door de milieugroep ABC, vereniging voor milieubescherming in Alphen, Riel, Baarle Nassau en Baarle- Hertog, zijn wij geattendeerd op de plannen voor de herbestemming van een militair terrein in de gemeente Baarle- Nassau.
Dat er militaire terreinen vrij komen acht de SP een gunstige ontwikkeling die kansen biedt, niet in de laatste plaats voor de natuur.

Lees verder
17 oktober 2006

‘Maintenance Valley’ onwenselijk

Er is al enige tijd een lobby actief om in Woensdrecht het onderhoudswerk te krijgen voor een nieuw Amerikaans gevechtsvliegtuig, de Joint Strike Fighter (JSF). Het minderheids-kabinet Balkenende heeft te kennen gegeven een onderhoudscontract te willen tekenen. In Noord-Brabant wordt gesproken over mogelijk duizenden nieuwe banen. Scholen worden al voor opleidingen benaderd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier