h
15 juli 2014

Oisterwijks congres over bomen

Op zaterdag 6 september wordt in het historisch raadhuis van Oisterwijk een congres georganiseerd over bomen. Deze koningen van de natuur staan de laatste tijd sterk in de belangstelling. Namens de SP is statenlid Francy van Iersel bij deze bijeenkomst aanwezig. 
Lees verder
7 juli 2014

SP wil groene geluidsschermen

Afgelopen vrijdag heeft de Brabantse SP-fractie, in samenwerking met de PVV en GroenLinks, bij de behandeling van de Voorjaarsnota per motie gepleit voor groene geluidsschermen in Brabant.

Lees verder
4 juli 2014

Overheid blijft de baas over havenschap Moerdijk

De provinciale staten zijn akkoord gegaan met de nieuwe havenstrategie Moerdijk. De nieuwe havenstrategie moet het Havenschap Moerdijk een betere positie geven in het Delta verband richting Rotterdam en Antwerpen. De belangrijkste gevolgen voor de leefomgeving worden opgevangen door bovenop de 8 miljoen aan leefbaarheidsimpulsen nog eens 12 miljoen te investeren in de regio. Daarnaast blijft het havenschap in handen van de overheid, op verzoek van de SP blijft de overheid een meerderheidsaandeel houden. Er komt ook meer aandacht voor milieu- en veiligheidscontouren en stankoverlast. De SP is nog wel kritisch over het onderdeel logistiek park Moerdijk (LPM), met name als het gaat om de werkgelegenheidsprognoses en de risico’s wat betreft de grondprijs. De definitieve besluitvorming over het inpassingsplan en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk vindt pas in december 2014 plaats. Lees hier de opmerkingen, bedenkingen en suggesties van de SP.

Lees verder
25 juni 2014

SP maakt zich zorgen over ontslagen in Brabantse thuiszorg, jeugdzorg en langdurige zorg

Naar aanleiding van de berichten over massale ontslagen in ondermeer Brabantse zorginstellingen door de reeds ingezette en voorgenomen Rijksbezuinigingen in de zorg (http://www.ed.nl/regio/eindhoven/zorg-ontslagen-bij-zuidzorg-en-savant-nog-maar-begin-1.4411075#.U6KpFHyhrMs.facebook) hebben Veerle Slegers en Nurettin Altundal van de SP-statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

Lees verder
17 juni 2014

johan van den hout groenste politicus van het jaar

SP-gedeputeerde johan van den hout (ecologie en handhaving) van de provncie noord-brabant is maandagavond uitgeroepen tot groenste politicus van het jaar.

Lees verder
12 juni 2014

SP stelt vragen over brochure over Ruit

Gisteren is in Zuid-Oost Brabant ( voor zover wij weten de
regio Eindhoven/ Helmond / Veghel) een fullcolor brochure over de Noordoostcorridor
op de mat gevallen. Zowel de inhoud, als de timing wekken alom verbazing.

Lees verder
10 juni 2014

SP wil beter systeem voor smogalarmering

Matige smog door PM10
                In de periode van 11 t/m 14 maart en 31 maart t/m 4 april waren de atmosferische omstandigheden van dien aard, dat de lucht erg vuil was. Het archief van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) geeft aan dat de daggemiddelde PM10 – concentraties (fijn stof) op de verschillende Brabantse meetstations op 13 maart rond de 70μgr/m3 pieken en op 2 april rond de 65 μgr/m3 . De uurgemiddeldes voor NO2 piekten op de verschillende Brabantse meetstations langs drukke straten in de ochtendspits van 13 maart ver boven de 100 μgr/m3. Voor beide stoffen had de Tilburgseweg in Breda de twijfelachtige eer de lijst aan te voeren (PM10 op 13 maart 80 μgr/m3).
De ozon piekte in stedelijk gebied op deze dagen tot boven de 60 μgr/m3.
In het eigen meetsysteem van de gemeente Eindhoven (dat geen deel uitmaakt van het LML) piekte de Eindhovense Mauritsstraat op 2 april op 81 μgr/m3.

Lees verder
23 mei 2014

Luchtwassen neus

Op grond van berichten uit het boerenveld over agrarische bedrijven in ontwikkeling, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en de transitie naar die zorgvuldige veehouderij heeft de SP-fractie vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over luchtwassers.

Lees verder
23 mei 2014

Provinciebestuurder Johan van den Hout genomineerd voor verkiezing Groenste Politicus

Vereniging Natuurmonumenten organiseert elk jaar de verkiezing van Groenste Politicus van het Jaar. Daarmee vraagt Natuurmonumenten bij burgers, bestuurders en politici aandacht voor natuurbelangen. Johan heeft als gedeputeerde (provinciebestuurder) Ecologie tegen voormalig staatssecretaris Blekers natuurafbraak in met veel draagvlak geregeld dat Brabant haar Natuurnetwerk (de Ecologische Hoofdstructuur) afmaakt. Daarvoor is €250 miljoen uit de Essentgelden vrijgemaakt. Brabant is de enige provincie die dat doet. Niet alleen de Brabantse flora en fauna varen daar wel bij: het is ook een enorme boost voor leefomgeving, recreatie, vrijetijdseconomie en vestigingsklimaat.

Lees verder
16 mei 2014

Provincie moet inzichten Salatin, titonell en Schutter serieus bekijken

Afgelopen week was de Amerikaanse superboer Joe Salatin in Nederland voor een speech tour. De werkwijze van Salatin op zijn gemengd bedrijf met een omzet van ruim $2 miljoen per jaar komt neer op het maximaal benutten van natuurlijke mechanismen en van ecosystemen om de grond weer te voeden met organische stoffen. Hij doet dat onder meer door gestuurde begrazing. Salatin toont aan dat er een agro-ecologisch systeem op behoorlijke schaal mogelijk is waarbij landbouw en veeteelt mogelijk zijn zonder de bodem aan te tasten maar die juist te verrijken voor toekomstig hergebruik, met méér biodiversiteit, meer bodemvruchtbaarheid, meer vruchtbare grond. Daarnaast pleit Salatin voor stadslandbouw: zelfs stedelingen met stadstuinen en balkonnetjes kunnen kippen houden en algen kweken en groente telen.

Lees verder

Pagina's