h
28 november 2014

SP stelt vragen over essentgelden aan hockeyclubs

In het Brabants Dagblad van 25 november 2014 werd melding gemaakt van de provinciale steun  in het recente verleden aan enkele hockeyverenigingen in Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.Volgens het artikel zou het gaan om een aanzienlijk bedrag uit de Essentgelden. SP-Statenleden Ine Roozen en Wouter van der Staak hebben naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen GS:

Lees verder
26 november 2014

SP stelt vraag over verlenging schaliegasvergunning

De SP-Statenfractie in Noord-Brabant heeft kennis genomen van het artikel van Milieudefensie dat zij officieel bezwaar aantekenen tegen de tijdelijke verlenging van de opsporingsvergunning van schaliegasbedrijf Cuadrilla in Brabant. Op 25 november vervalt deze opsporingsvergunning voor de  omgeving van Boxtel, die voor een periode van vijf jaar was afgegeven. SP-Statenlid Francy van Iersel wil graag weten of GS  namens Brabant ook bezwaar gaat aantekenen tegen de verlenging. De SP heeft hierover  een schriftelijke vraag ingediend.

Lees verder
7 november 2014

Nico Heijmans lijsttrekker SP Brabant

Afgelopen zaterdag is Nico Heijmans gekozen als lijsttrekker voor SP Brabant. Op de regioconferentie in Eindhoven stemden de Brabantse SP leden in met de kandidatenlijst en is het verkiezingsprogramma vastgesteld. De kandidatenlijst bestaat uit ervaren mensen en nieuw talent. Daarnaast zijn zowel kandidaten uit Oost- en West-brabant goed vertegenwoordigd op de lijst.

Lees verder
6 november 2014

Provinciale Staten en SP aanvaarden plan N69

Op 31 oktober 2014 hebben Provinciale Staten (PS) het Provinciale Inpassings Plan voor de N69 aangenomen, de weg die nu vanaf de Belgische grens door de dorpskom van  Valkenswaard en Aalst loopt. Daarmee is de verdere taak van PS vooral controlerend geworden. De SP heeft voor de gekozen, omstreden oplossing gestemd en licht haar standpunt toe.
Het is nu aan de direct belanghebbenden of ze nog naar de Raad van State gaan.

Lees verder
31 oktober 2014

SP en GroenLinks stellen vragen over kringloopcertificaten in de melkveehouderij

Boeren in Utrecht en Gelderland tonen aan dat een gedoseerde bemesting niet allen goed is voor het milieu,maar ook kan leiden tot een beter bedrijfsresultaat. Gezamenlijk brachten zij het afgelopen jaar 1,1 miljoen kilominder stikstof en fosfaat in de grond. Toch steeg de opbrengt van grasland met 300 kilo per hectare en van maïsland met 600 kilo per hectare.

Lees verder
29 oktober 2014

Veel plannen en initiatieven tijdens SP avond over hernieuwbare energie

Afgelopen maandag werd er door de SP statenfractie en SP Boxtel een avond georganiseerd over hernieuwbare energie. Iets meer dan 30 mensen luisterde naar de vele plannen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid en duurzame energie.

Lees verder
20 oktober 2014

SP spreekt met inwoners Deurne over grondwaterrapport en andere mestzaken

In december 2012 ging een kind bewusteloos onderuit op zijn waterspeeltoestel in het Deurnese recreatiegebied ’t Zandbos en een paar dagen later een monsternemende ambtenaar van het Waterschap ook. In beide gevallen was zwavelwaterstof de boosdoener, het gas met de rotte eieren -geur. Dit zeer giftige gas was met het grondwater mee omhoog gekomen. In besloten ruimtes is dit gas in de afgelopen jaren enkele malen dodelijk geweest. In het vrije veld bleef de concentratie ver onder de dodelijke grens, maar hoog genoeg om zeer vervelend te zijn.
Bovendien gingen er in de zomer van 2013 65 eenden en een heleboel vissen dood in de Heiakkervijver en ook de kastanjebomen langs die vijver legden in korte tijd het loodje.

Lees verder
14 oktober 2014

Openbare avond over hernieuwbare energie in Boxtel

Op 27 oktober organiseert de SP Statenfractie een openbare avond over hernieuwbare energie. Centraal staat de vraag: moet het de kabinet de keuze maken voor schaliegas afwegen tegen plannen voor meer hernieuwbare energie? 

Lees verder
10 oktober 2014

Provincie moet energiecoöperaties stimuleren

SP Brabant doet in november tijdens de Statencommissie een aantal richtinggevende suggesties aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant voor het stimuleren van energiecoöperaties. De zich snel ontwikkelende sector is nog onvoldoende opgenomen in het huidige energiebeleid aldus de SP.

Lees verder
10 september 2014

SP wil 100% mobiele dekking in Brabant

De SP is van mening dat het platteland goede communicatie verbindingen nodig heeft. Momenteel is het helaas niet mogelijk om in heel Brabant mobiel te bellen. In het belang van de leefbaarheid en veiligheid moet er waar nodig worden gekeken naar provinciale middelen om een volledige mobiele dekking te garanderen. Bekijk en luister hier de uitzending van Omroep Brabant met de reactie van Nico Heijmans. 

Lees verder

Pagina's