h
27 februari 2015

Waterschapsverkiezingen 18 maart

  Op 18 maart zijn er twee verkiezingen. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn al volop in de belangstelling, maar op dezelfde dag en in hetzelfde stembureau krijgt iedereen nu twee stembiljetten. Het tweede stembiljet is voor de verkiezingen van de waterschappen. Tot nu toe vonden die verkiezingen via toegestuurde stembiljetten plaats, maar dat was niet zo’n succes. Nu dus op het stembureau. Bij de verkiezingen van de waterschappen doet de SP niet mee. Dat heeft er vooral mee te maken dat de waterschappen vooral over oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater gaan. Sociaal hebben zij geen enkele taak. En juist op dat gebied vereisen de huidige bezuinigingen door de overheden alle aandacht en inzet van de SP. Toch willen wij een stemadvies aan u meegeven.

Lees verder
26 februari 2015

Investeren in werkgelegenheid voor lager opgeleiden!

Dankzij de SP in Brabant is er de afgelopen vier jaar 15 miljoen vrijgemaakt voor arbeidsmarktbeleid, speciaal gericht op het aan een baan helpen van lager opgeleiden. Bij het creëren van werkgelegenheid moet aandacht zijn voor specifieke doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dit blijft ook de komende jaren een speerpunt van de SP.

Lees verder
24 februari 2015

Investeren in een goed en betaalbaar openbaar vervoer!

De SP heeft ervoor gezorgd dat jongeren van 16/17 jaar goedkoper kunnen reizen met de bus!

Lees verder
23 februari 2015

Gehandicaptensport: rondetafelgesprek tijdens de campagneaftrap SP Brabant

Foto: SP

Op 21 februari heeft de SP Brabant haar campagne afgetrapt in het teken van breedte- en gehandicaptensport met als afsluiter een rondetafelgesprek. Dit gesprek werd gevoerd tussen Stichting Amputatievoetbal Nederland en Nico Heijmans (fractievoorzitter SP Noord-Brabant), Bianca van Kaathoven (SP wethouder Eindhoven) en Henk van Gerven (SP Tweede Kamerlid). Volgens SP Brabant is er te weinig aandacht voor breedte- en gehandicaptensport en moeten deze voorrang krijgen op topsport. Dat gehandicaptensport soms niet erkend wordt, werd pijnlijk duidelijk tijdens het rondetafelgesprek.

Lees verder
21 februari 2015

Campagneaftrap SP Brabant: meer aandacht voor breedte- en gehandicaptensport.

Foto: SP Brabant

 

De voetballers van Stichting Amputatievoetbal Nederland gaven vanmiddag tijdens de aftrap van de verkiezingscampagne van SP Brabant een spetterende sportdemonstratie. De campagneaftrap stond in het teken van breedte- en gehandicaptensport. Gelijkwaardigheid was het kernwoord van deze middag. De SP vindt dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om mee te kunnen doen in deze samenleving, dus ook op het gebied van sport. Tijdens het gesprek tussen de SP en Stichting Amputatievoetbal Nederland werd duidelijk dat er voor hen nog geen sprake is van gelijkwaardigheid binnen de sportwereld. En daarom moet er veel meer aandacht komen voor Breedte- en gehandicaptensport.

Lees verder
20 februari 2015

28 februari: SP Campagne in Stadsbos Tilburg

Op 28 februari organiseert SP Brabant een campagne-bijeenkomst in het stadsbos van Tilburg.

Lees verder
16 februari 2015

Nachtnet wordt Nachtbus?

Foto: Ramon Boersbroek

Eind 2015 loopt de huidige concessie voor het Nachtnet af. Voor deze overeenkomst betalen de provincie en de steden Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg en Dordrecht samen zo’n €450.000 per jaar om late treinen tussen 00.30 en 05.00 uur tussen Brabant en de Randstad op vrijdag- en zaterdagnacht mogelijk te maken. De NS komt nu voor de periode van 2016 tot en met 2025 met een nieuw aanbod dat €705.000 per jaar moet gaan kosten. En dan voor de treinen van 02.00 tot 05.00 uur. Want het goede nieuws is, dat na 3 proefperiodes de treinen tot 02.00 uur in de vaste dienstregeling worden opgenomen.

Lees verder
16 februari 2015

SP stuurt brief aan alle energiecoöperaties in Brabant

De SP-fractie in Provinciale Staten heeft een notitie opgesteld (gedateerd 25 mei 2014), waarin ervoor gepleit wordt om de ideële ICA-uitgangspunten van de energiecoöperaties te erkennen en om hun functioneren op diverse wijzen te bevorderen. Deze notitie is aangeboden aan Provinciale en Gedeputeerde Staten.

Lees verder
15 februari 2015

21 februari: Campagneaftrap SP Noord-Brabant

Op zaterdag 21 februari trapt de SP Noord-Brabant haar verkiezingscampagne letterlijk af op het voetbalveld in Maren-Kessel. De opening van de SP campagne voor de verkiezingen van de Provinciale Staten staat in het teken van breedte- en gehandicaptensport.

Lees verder
13 februari 2015

College van Noord-Brabant houdt de boot af

De SP-fractie heeft het college van GS van Noord-Brabant gevraagd of zij bereid zijn om in navolging van het onderzoek naar de gevolgen van ultrafijn stof rond Schiphol een dergelijk onderzoek, ook voor Eindhoven Airport op te starten. De uitkomsten daarvan zouden mogelijk nog meegenomen kunnen worden bij de evaluatie van de eerste fase van de Alderstafel medio 2015.GS antwoorden nu, dat staatsecretaris Mansveld het RIVM verder onderzoek heeft opgedragen en dat GS de uitkomsten van dat onderzoek willen afwachten.

Lees verder

Pagina's