h
12 februari 2014

SP stelt vragen over de ‘XPocalypse’

Microsoft stopt in april dit jaar met de ondersteuning van Windows XP. Overheden die na de ‘XPocalypse’ nog gebruik maken van Windows XP lopen de nodige risico’s.

Lees verder
12 februari 2014

Moeizame eerste stappen in de overgang naar verstandige Veehouderij

Afgelopen vrijdag debatteerden Provinciale en Gedeputeerde Staten van Brabant over voorstellen voor de overgang naar een verstandige Brabantse veehouderij. De twee voornaamste voorstellen waren de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, een maatlat waaraan boeren moeten voldoen om nog toestemming te krijgen voor ontwikkeling van hun bedrijf, en de vaststelling van urgentiegebieden in de regio’s waar de overlast door veehouderij het grootst is.

Lees verder
12 februari 2014

Burger krijgt rekening waterschappen

SP Statenlid Francy van Iersel stelde de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten n.a.v. een uitzending van Nieuwsuur waaruit bleek dat de waterschapslasten voor burgers sterk gestegen zijn sinds 2000.

Lees verder

Pagina's