h
23 mei 2014

Provinciebestuurder Johan van den Hout genomineerd voor verkiezing Groenste Politicus

Vereniging Natuurmonumenten organiseert elk jaar de verkiezing van Groenste Politicus van het Jaar. Daarmee vraagt Natuurmonumenten bij burgers, bestuurders en politici aandacht voor natuurbelangen. Johan heeft als gedeputeerde (provinciebestuurder) Ecologie tegen voormalig staatssecretaris Blekers natuurafbraak in met veel draagvlak geregeld dat Brabant haar Natuurnetwerk (de Ecologische Hoofdstructuur) afmaakt. Daarvoor is €250 miljoen uit de Essentgelden vrijgemaakt. Brabant is de enige provincie die dat doet. Niet alleen de Brabantse flora en fauna varen daar wel bij: het is ook een enorme boost voor leefomgeving, recreatie, vrijetijdseconomie en vestigingsklimaat.

Lees verder
16 mei 2014

Provincie moet inzichten Salatin, titonell en Schutter serieus bekijken

Afgelopen week was de Amerikaanse superboer Joe Salatin in Nederland voor een speech tour. De werkwijze van Salatin op zijn gemengd bedrijf met een omzet van ruim $2 miljoen per jaar komt neer op het maximaal benutten van natuurlijke mechanismen en van ecosystemen om de grond weer te voeden met organische stoffen. Hij doet dat onder meer door gestuurde begrazing. Salatin toont aan dat er een agro-ecologisch systeem op behoorlijke schaal mogelijk is waarbij landbouw en veeteelt mogelijk zijn zonder de bodem aan te tasten maar die juist te verrijken voor toekomstig hergebruik, met méér biodiversiteit, meer bodemvruchtbaarheid, meer vruchtbare grond. Daarnaast pleit Salatin voor stadslandbouw: zelfs stedelingen met stadstuinen en balkonnetjes kunnen kippen houden en algen kweken en groente telen.

Lees verder
13 mei 2014

SP stelt vragen over verband Q-koorts en uitrijden mest

Het uitbreken van Q-koorts blijkt vaak samen te hangen met het uitrijden van besmette mest. Tot nu toe werd aangenomen dat de besmetting rechtstreeks van geitenboerderijen kwam, en dat dus vooral omwonenden van het geitenbedrijf ziek werden. Dat is het resultaat van een ruimtelijke analyse van de Q-koorts-uitbraak van 2006-2010. Het onderzoek werd uitgevoerd door Alterra, in samenwerking met de GGD Zuid-Limburg en de Universiteit van Maastricht. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One. Het wonen vlak bij geitenboerderijen bleek maar voor iets meer dan de helft een verklaring te zijn voor de Q-koorts besmettingen.

Lees verder
12 mei 2014

ANWB: Verkeersveiligheid op provinciale wegen kan verbeterd worden

De ANWB heeft met de EuroRAP-methode de verkeersveiligheid van alle wegen in den lande onderzocht waarvan de provincie beheerder is (zie www.anwb.nl/onderzoekveiligewegen).
De algemene conclusie is dat provinciale wegen 6% uitmaken van het Nederlandse wegennet, maar dat daar 25% van de verkeersslachtoffers vallen. Daarna zijn de resultaten per provincie gepubliceerd, die over NBrabant in april 2014 (onderzoek verkeersveiligheid provinciale
wegen Noord-Brabant).

Lees verder
11 april 2014

SP: Provincie help werknemers Philip Morris

Philip Morris is als grote multinational een belangrijk onderdeel van de regionale economische infrastructuur. Sluiting van dit bedrijf per 1 oktober zal enorme gevolgen hebben voor werknemers en hun families en toeleveranciers en hun personeel, alsmede op het brede maatschappelijke leven (denk aan de regionale huizenmarkt, kleine middenstanders, clubs en verenigingen, etc.). De sluiting van dit nog steeds winstgevende bedrijf is niet ingegeven door nood maar slechts door strategische winstoverwegingen. De overheid is degene die de werkloosheidsuitkeringen moet betalen. Daarnaast zijn er berichten dat Philip Morris fiscaal in Nederland blijft vanwege gunstige afspraken met de Belastingdienst. Het mag echter niet zo zijn dat directie en aandeelhouders van Philip Morris lachend naar de bank rennen zonder maatschappelijke verplichtingen terwijl werknemers, overheden en de samenleving in een hele regio met alle gebakken peren zitten.

Lees verder
4 april 2014

SP stelt vragen over ontslagen bij Philip Morris

Vandaag is bekend geworden dat bij Philip Morris 90% van de werknemers ontslagen gaan worden. In het totaal gaat het om 1230 mensen waarvan een groot deel uit Brabant. Nurettin Altundal heeft namens de SP-fractie vragen gesteld aan het College.

Lees verder
28 maart 2014

Gaan megastallen skyline van het platteland bepalen?

 De Brabantse en Limburgse Peel en de Brabantse Kempen zitten in de voorhoede van de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij. Maar ze vormen ook de frontlinie, want juist hier botsen burgers en boeren keihard over de toekomst van het platteland. In de Peel wonen 33 miljoen dieren. Dat is te veel.  

Lees verder
14 maart 2014

Provincie blundert weer bij aanbesteding busvervoer

Naar nu blijkt heeft Veolia bij de bieding op het busvervoer in Noord-Brabant door de schuld van de provincie een fout rekenmodel gebruikt en ten onrechte in eerste instantie de aanbesteding in West-Brabant toegewezen gekregen. Na protest van mededinger Arriva is die fout aan het licht gekomen en moet de concessie alsnog aan Arriva worden gegund.  

Lees verder
10 maart 2014

Omdenken en 'de energieke samenleving' in Brabant

Een dagexcursie in het teken van ‘Omdenken’, wat wil zeggen dat je denkt in termen van kansen en niet van problemen. Immers het bruist in buurten, wijken, dorpen en steden van initiatieven die burgers nemen om zelf iets bij te dragen aan hun leefomgeving.Tijdens drie praktijkbezoeken maakte ik kennis hoe ‘omdenken’ en de ‘energieke samenleving’ vorm krijgt in Brabant op het gebied van voedsel, energie en biodiversiteit.

Lees verder

Pagina's