h
5 maart 2015

Omroep Brabant maakt portret Nico Heijmans

Lees verder
5 maart 2015

SP stelt vragen over 'Mestboulevard Odiliapeel'

Een ondernemer in Odiliapeel (Peku B.V.) heeft recent een omgevingsvergunning gekregen voor verwerking van 200.000 ton drijfmest per jaar op een locatie langs de N264. Deze vergunning blijkt ruimte te bieden aan covergistingsactiviteiten. Provinciale Staten hebben recentelijk vaak en uitvoerig gesproken met Gedeputeerde Staten, maatschappelijke partners en deskundigen over alle aspecten, mogelijkheden en beperkingen van mestbe-, ver- en opwerking. Onlangs gaf tijdens de zogenaamde Raphaeldialoog (het Brabantberaad over veeteelt) professor Martin Scholten als grootste mestexpert toe dat het nog minimaal tien jaar duurt voordat vergisting technologisch, financieel-economisch en infrastructureel rendabel zou kunnen zijn. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft in de Statencommissie Transitie Stad en Platteland aangegeven om die reden voorlopig niets te zien in vergisting van mest en Gedeputeerde Staten gevraagd dit mee te nemen in haar afwegingen. Daarnaast is een andere ondernemer (Albers B.V. uit Landhorst) in gesprek met de regionale omgevingsdienst over verwerking van varkensmest op het terrein van het voormalige Ferm-o-Feed op de locatie naast die van Peku B.V.. Er wordt gekeken welke mogelijkheden de reeds aan deze locatie vergunde rechten bieden. Als beide plannen doorgaan, komen ze naast de reeds bestaande mestvergistingsinstallatie van Smits. Enkele kilometers verderop tussen Landhorst en Venhorst wil het ondernemerscollectief MACE de grootste mestfabriek van Europa worden. SP-Statenlid Veerle Slegers heeft hierover de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

Lees verder
4 maart 2015

SP Brabant maakt zich zorgen om sluiten politiebureaus

  Minister Opstelten heeft verregaande plannen om te bezuinigen op de politie bekend gemaakt. Landelijk verdwijnen tweehonderd van de vierhonderd politiebureaus, ze worden deels vervangen door steunpunten. 79 procent van de ondervraagde politieagenten vindt het sluiten van politieposten een slechte ontwikkeling. Dat blijkt uit een enquête die de SP hield onder 290 politiemensen werkzaam in de Eenheid Zeeland-West-Brabant. In Oost-Brabant geeft 78% van de 218 ondervraagde politieagenten aan dat het sluiten van politieposten geen goed idee is.

Lees verder
4 maart 2015

Eindhoven kiest voor bij-vriendelijk beleid

In de gemeenteraad van Eindhoven is een actuele motie aangenomen, met de SP als eerste indiener, waarin ervoor gepleit wordt om de honingbijen, solitaire bijen en hommels in de gemeente te steunen. De mogelijkheden tot subsidiering, die de provincie biedt, kunnen hierbij ondersteunend werken.

Lees verder
1 maart 2015

De natuur is er voor iedereen! Van provinciaal beleid naar burgerinitiatief.

Foto: SP

Zaterdag 28 februari was SP Noord-Brabant in het kader van de provinciale in Bosvreugd te Tilburg waar de (aspirant) Statenleden werden onthaald door Fráncy van Iersel (statenlid SP ecologie en handhaving.)

“Vier jaar geleden kwam de SP voor het eerst in het provinciebestuur in Noord-Brabant en werden de eerste plannen gemaakt om ruim 400 miljoen euro te investeren in de natuur. Het realiseren van de EHS( ecologische hoofdstructuur) is momenteel in volle gang. Zelfs in Tilburg zijn de eerste zwijntjes gesignaleerd. Een goed moment om eens te kijken naar de successen van dit natuurbeleid en de kansen voor bijvoorbeeld het Stadsbos013 in Tilburg.”

Lees verder
28 februari 2015

SP Brabant feliciteert thuiszorgmedewerkers Oss met Brabantse worstenbroodjes

Foto: SP

De SP-statenfractie Noord-Brabant is blij voor de thuiszorgers dat er nu eindelijk serieus met ze gepraat gaat worden. Dat moet voor 21 maart leiden tot een oplossing. SP kandidaat Willemieke Arts deelde namens de SP statenfractie aan de actievoerders Brabantse worstenbroodjes uit. Om ze een hart onder de riem te steken.

Lees verder
28 februari 2015

SP stelt vragen over Asvam

Op 5 februari werd bekend dat de provincie €4 miljoen moet betalen als vergoeding voor gemaakte kosten aan een agrarisch ondernemer wiens plannen voor een bedrijf met 17000 varkens en een biogasinstallatie sneuvelden door gewijzigd provinciaal beleid. Naar aanleiding van deze beslissing van de rechter heeft de SP-Statenlid Veerle Slegers de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Brabant:
Lees verder
27 februari 2015

Waterschapsverkiezingen 18 maart

  Op 18 maart zijn er twee verkiezingen. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn al volop in de belangstelling, maar op dezelfde dag en in hetzelfde stembureau krijgt iedereen nu twee stembiljetten. Het tweede stembiljet is voor de verkiezingen van de waterschappen. Tot nu toe vonden die verkiezingen via toegestuurde stembiljetten plaats, maar dat was niet zo’n succes. Nu dus op het stembureau. Bij de verkiezingen van de waterschappen doet de SP niet mee. Dat heeft er vooral mee te maken dat de waterschappen vooral over oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater gaan. Sociaal hebben zij geen enkele taak. En juist op dat gebied vereisen de huidige bezuinigingen door de overheden alle aandacht en inzet van de SP. Toch willen wij een stemadvies aan u meegeven.

Lees verder
26 februari 2015

Investeren in werkgelegenheid voor lager opgeleiden!

Dankzij de SP in Brabant is er de afgelopen vier jaar 15 miljoen vrijgemaakt voor arbeidsmarktbeleid, speciaal gericht op het aan een baan helpen van lager opgeleiden. Bij het creëren van werkgelegenheid moet aandacht zijn voor specifieke doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dit blijft ook de komende jaren een speerpunt van de SP.

Lees verder
24 februari 2015

Investeren in een goed en betaalbaar openbaar vervoer!

De SP heeft ervoor gezorgd dat jongeren van 16/17 jaar goedkoper kunnen reizen met de bus!

Lees verder

Pagina's