h

Jeugdzorg in Brabant

15 november 2009

SP stelt vragen m.b.t. gevolgen van de voorgenomen korting op het budget van de jeugdzorgaanbieders

Wij hebben vernomen dat het College per 1 januari 2010 een bezuinigingsmaatregel van gemiddeld 4% oplegt aan de Brabantse jeugdzorgaanbieders. Dit vanwege het bestaan van wachtlijsten, zo begrijpen wij. Onze indruk is dat de jeugdzorgaanbieders in de afgelopen jaren geconfronteerd zijn met een groeiende vraag naar meer en betere zorg en opvang én te kampen hadden met een enorme bureaucratie. Zij hebben daar met de bestaande middelen zo goed mogelijk antwoord op proberen te geven en die inspanning wordt nu ‘beloond’ met een strafkorting.
Nog afgezien van de bezuiniging zelf is in de visie van de SP anderhalve maand tijd voor het voorbereiden en doorvoeren van een dergelijke ingrijpende maatregel niet realistisch. Misschien zelfs een kwestie van onbehoorlijk bestuur?

Lees verder
24 januari 2009

Leerlingen met autisme:Regulier als het kan, speciaal als het moet

Dit was de mening van het overgrote deel van de aanwezigen op de bijeenkomst over hoger begaafde autistische kinderen en de (on)mogelijkheid om een goede school voor hen te vinden. Op een paar politici na waren het allemaal ervaringsdeskundigen die naar de Verkadefabriek gekomen waren: ouders, leerkrachten en ambulante begeleiders. Velen met schrijnende verhalen, maar gelukkig ook enkelen met wat hoopvollere geluiden. Robbie, bijvoorbeeld, een 18jarige autistische jongen die het bijzonder getroffen heeft met de begeleiding op zijn school en zich kan ontplooien met al zijn capaciteiten.

Lees verder
25 juni 2008

SP: College heeft onvolledige informatie gegeven over salarissen Jeugdzorg

Op 5 oktober 2007 stelde de SP-fractie het college enkele vragen over de extra gelden die beschikbaar werden gesteld aan het Bureau Jeugdzorg in verband met de operatie ‘Reset.’. Onze angst was dat teveel aandacht gericht wordt op managementfuncties en te weinig op de kwaliteit van de mensen die het eigenlijke werk moeten doen en hun directe begeleiders. Het vage en algemene antwoord van 16 oktober 2007 heeft deze angst niet weg kunnen nemen, integendeel.

Lees verder
5 oktober 2007

SP: Extra geld jeugdzorg voor kinderen, niet voor managers

De SP-fractie beschikt over een kostenopstelling van Bureau Jeugdzorg, opgemaakt naar aanleiding van het onderzoek van Boer & Croon van voorjaar 2007. Het totaal extra ingezette bedrag, dat door de provincie wordt betaald, is € 5.272.100 voor iets meer dan twee jaar.

Lees verder
1 september 2006

financieringstekorten voor specifieke opvang van (tiener)moeder en kinderen

Opvangmogelijkheden voor moeders en kinderen zijn niet zo dik gezaaid, terwijl de nood hoog is en waarschijnlijk hoger wordt. Voor tienermoeders blijken in Brabant ongeveer 100 plaatsen voor residentiële of intensieve ambulante zorg beschikbaar in de vrouwenopvanghuizen de Bocht in Goirle en Valkenhorst in Breda. In beide huizen zijn 20 plaatsen beschikbaar met 24-uurszorg voor zwangere meisjes of meisjes die net bevallen zijn. Voor het overige zorgt een ambulant team voor intensieve gezinsbegeleiding, over het algemeen met goed resultaat. Beide instellingen zijn erkende zorgaanbieders in het kader van de jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg kan cliënten dan ook indiceren voor beide opvanghuizen.

Lees verder
1 mei 2006

Rapport meldweek Zorg om Jeugdzorg aangeboden

Op vrijdag 28 april heeft de SP statenfractie het rapport ‘Zorg om jeugdzorg; uitkomsten en aanbevelingen meldweek 16-20 januari 2006’ aangeboden aan de heer Frans van Dooremalen, lid van de directieraad, en Hetty Tindemans, voorzitter van de commissie ZWC van de raad. De heer van Dooremalen verving gedeputeerde Augusteijn die plotseling naar Den Haag moest.

Lees verder
23 januari 2006

Eerste uitkomsten meldweek Zorg om Jeugdzorg

De meldweek Zorg om Jeugdzorg werd tussen 16 en 21 januari jl. georganiseerd door de SP Statenfractie in Noord-Brabant. Over de 100 mensen hebben hun ervaringen met de jeugdzorg in Noord-Brabant gemeld. Een eerste, globale beoordeling van de inhoud van de meldingen laat een aantal terugkerende thema's zien.

Lees verder
7 januari 2006

SP Statenfractie organiseert meldweek: Zorg om Jeugdzorg

Jeugdzorg is en blijft een grote zorg. Kinderen hebben recht op bescherming en het recht om zo gezond mogelijk op te groeien. In de meeste gevallen is er geen probleem. Maar voor teveel kinderen en jongeren worden deze rechten helaas niet waargemaakt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier