h

Essent

12 september 2008

SP stelt te hoge transportkosten energie aan de kaak.

Verleden week berichtte de Volkskrant dat de Nederlandse consument al jaren te veel betaalt voor het transport van gas en elektra, dat ongeveer 18% van de energierekening beslaat. Hij betaalt dit aan de energieleverancier, die dit bedrag weer doorsluist naar de netbeheerder. Nu blijkt dat de energieleveranciers, waaronder ook Essent, het maximale wettelijke tarief handhaven.

Lees verder
26 juni 2008

AANDEELHOUDERS ESSENT DOEN STIEKEM

De SP-statenfracties in de provincies Brabant, Limburg, Groningen en Overijssel spreken hun afkeuring uit over de (geheim)houding van de colleges van Gedeputeerde Staten (GS). Deze provincies zijn met een aantal gemeenten aandeelhouder van Essent. Essent houdt vrijdagmiddag om 14.00 uur in de Brabanthallen in Den Bosch een besloten aandeelhoudersvergadering. In deze vergadering wordt gesproken over de toekomst van Essent. In de provincies wordt momenteel druk gesproken over deze kwestie; woensdagvond bijvoorbeeld spreekt Overijssel hierover in de openbare statenvergadering.

Lees verder
11 maart 2008

SP stelt vragen over prijsstijging dal- en nachttarieven door Essent

Klanten van Essent die gewend zijn de wasmachine ’s avonds en ’s nachts te laten draaien op relatief goedkope stroom, zijn per 1 januari een stuk duurder uit. Het energiebedrijf heeft de dal- en nachttarieven verhoogd. Essent-klanten in Noord-Brabant met een dubbeltariefmeter en een jaarcontract zagen het daltarief met 17 procent stijgen van 5,31 tot 6,21 eurocent per kilowattuur. Het laagtarief steeg met 18 procent omhoog tot 5,97 eurocent. Volgens Essent heeft de prijsstijging te maken met de sterk gestegen steenkoolprijs.

Lees verder
12 september 2007

Nusent? De stekker ligt er uit.

De energiebedrijven Essent en Nuon zullen definitief niet fuseren. De twee energiebedrijven konden het niet eens worden over de machtsverhoudingen na de fusie. Dat maakten de bedrijven vrijdagmiddag jongstleden bekend. De raden van bestuur en de raden van commissarissen hebben vastgesteld dat er geen basis meer is voor het voortzetten van het fusieproces.

Lees verder
2 juli 2007

Nusent? Nu niet! Nooit niet!

De twee grootste Nederlandse energiebedrijven, Essent en Nuon, willen verdergaan als één onderneming. Voorlopige naam: ‘Nusent’. Hiervoor bestaat zeker geen dringende noodzaak; de fusie is vooral voordelig voor de top van het bedrijf. In de visie van de SP horen nutsvoorzieningen thuis in handen van de overheid.
De SP wil dat Essent weer gewoon een NUTS bedrijf wordt

Lees verder
20 juni 2007

SP stelt vragen over klantenwerving door NUON

Onlangs ontving de SP-fractie signalen van verschillende mensen over de wijze waarop energiebedrijf Nuon momenteel klanten werft in Brabant. Op zich al een vreemde ontwikkeling om nu klanten van de aanstaande fusiepartner af te troggelen, maar dat terzijde. De door Nuon benaderde mensen kregen een ‘cadeau’ aangeboden van €100,-. Dit naar aanleiding van de fusie van Essent en Nuon. Volgens de vertegenwoordigster was deze fusie namelijk al beklonken, vandaar dat een ‘cadeau’ van €100,- kon worden aangeboden.

Lees verder
8 november 2006

SP stelt vragen over het vertrek van deel Essent naar Zwitserland

N.a.v. een publicatie via persbureau Reuters, is de SP Statenfractie Noord-Brabant tot de ontdekking gekomen dat Essent, waarvan alle aandelen in overheidshanden zijn, voornemens is een deel van haar activiteiten te verplaatsen naar Zwitserland. Dit heeft gevolgen voor de werkgelegenheid in Nederland en met name Noord-Brabant, maar bovendien vindt de SP het onaanvaardbaar dat een overheidsbedrijf vanwege belastingdruk haar activiteiten naar het buitenland verplaatst.

Lees verder
27 juni 2006

Motie spaarlampen

De SP is er voorstander van iets van de extra dividendopbrengsten die de provincie kreeg van Essent terug te geven aan de burger. Essent heeft goed geboerd door hoge energieprijzen, waar de burger niet onderuit kon omdat energie een elementaire levensbehoefte is. Het lijkt wel, zo zei fractievoorzitter Nico Heijmans, een verkapte belasting. Dat hoort niet, want energie is een nutsvoorziening.

Lees verder
9 maart 2006

Boersma van Essent opnieuw hoger salaris

Vandaag op 9 maart heeft Essent haar jaarverslag 2005 gepresenteerd.
Hoewel dit jaarverslag nog niet voor de statenleden beschikbaar is, heeft de SP-fractie uit betrouwbare bron vernomen dat er rond de salariëring van dhr Boersma door Essent een ongewijzigde koers is doorgezet en dat het salaris van de betreffende topman, waar vorig jaar nog zo’n enorme commotie over is ontstaan, opnieuw het beddrag van € 800.000,- ver overschrijdt. Volgens onze informatie zou het salaris van deze topman rond de € 873.000,- bedragen inclusief pensioenrechten en een bonus van ruim € 200.000,-
Dit is voor de SP-fractie reden de volgende vragen aan de gedeputeerde te stellen:

Lees verder
4 maart 2006

SP-statenfractie neemt initiatief “65+ Gratis met de bus”.

De Noord-Brabantse SP-statenfractie wil in provinciale staten de discussie op gang brengen om uiteindelijk te komen tot gratis openbaar busvervoer voor mensen boven de 65 jaar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier