h

Cultuur in Brabant

22 maart 2009

Staten stemmen unaniem in met SP initiatief: Kunst met een kleine “k”en een grote “J”

Vrijdag 20 maart is het initiatiefvoorstel, dat door de SP was ingediend, om scholieren uit te nodigen zelf kunstwerken te maken en zelf een expositie te organiseren in de Statenvergadering behandeld.
SP Statenlid Marijke Kamphorst

Lees verder
27 oktober 2008

Is het cultuurconvenant goed voor Brabant?

Op 21 oktober jl kwam de provincie Gelderland met het bericht naar buiten dat Gelderland het cultuurconvenant met het rijk uitstelt .
In het persbericht zegt de provincie Gelderland onder andere dat de verdeling van cultuurgelden door het rijk, niet rechtvaardig is en dat van de provincie wordt verwacht dat deze zelf meebetaald aan de, door het rijk vastgestelde, culturele basisinfrastructuur.

Lees verder
10 juli 2008

Opinie: Wanneer gaat Brabant naar eigen pijpen dansen?

Van het Haagse kunst- en cultuurbeleid hebben wij nooit veel begrepen. Alleen zien we dat Brabant altijd minder krijgt. Het nieuwe Fonds voor de Podiumkunsten, dat 56 miljoen te verdelen heeft, spant wat ons betreft voorlopig de kroon van ondoorzichtige en onvolgbare besluiten. Het NFPK stelde zelf beoordelingscriteria op en vervolgens beoordeelde het de aanvragen van in ieder geval twee algemeen gewaardeerde en alom geprezen oer-Brabantse organisaties, de Wetten van Kepler (theater) en Raz (dans), daar niet op. Op zijn zachtst gezegd onzorgvuldig. Zeg dan meteen: we moeten bezuinigen en jouw kop staat me niet aan, dus schrappen we je subsidie. Doe dan niet hypocriet net alsof je zorgvuldige afwegingen maakt, terwijl de enige afweging die is bij welke organisatie je, hopelijk zonder al te veel tegenspraak, het geld weg kunt halen.

Lees verder
30 maart 2007

Staten unaniem over voorstelling “Tienduizend Zakdoeken” van Heddy Lester

Vanmiddag is unaniem een motie vreemd aan de orde van de dag, om een eenmalige bijdrage uit de algemene middelen van de provincie mogelijk te maken aan de theaterproductie “Tienduizend Zakdoeken” van Heddy Lester in Kamp Vught. De motie werd ingediend door de SP fractie die via Omroep Brabant vernam dat de subsidieaanvraag aan het ministerie van VWS zonder opgaaf van redenen is afgewezen. Om de 14 educatieve voorstellingen op korte termijn toch nog mogelijk te maken, deed de SP via deze motie een beroep op de Staten en het college van G.S.

Lees verder
8 november 2006

SP stelt vragen over gang van zaken bij Station Zuid

Toen de heer Vlemmix eind vorig jaar Station Zuid in de Staten presenteerde als de nieuwe dansvoorziening voor Brabant, Limburg en Zeeland, beloofde hij gouden bergen. Station Zuid zou per seizoen drie producties maken, met bekende namen uit de danswereld

Lees verder
31 augustus 2006

Omroep Brabant op zwart tijdens Frans Bauer?

In het verleden heeft de SP-statenfractie al kritisch gereageerd op het “Concert op de vijver”, de kosten en het besloten karakter ervan.
Het feit dat het feestelijke gebeuren door Omroep Brabant wordt uitgezonden zou betekenen dat ondanks het besloten karakter van dit concert toch praktisch iedere Brabander van het gebeuren zou kunnen meegenieten.
Natuurlijk is voor heel veel Brabanders het optreden van Frans Bauer het hoogtepunt.
Uit betrouwbare bron heeft de SP-fractie echter vernomen dat tijdens de tv-uitzending op het moment dat Frans Bauer aan zijn optreden begint, de tv-uitzending moet stoppen.
Tijdens Frans Bauer straks op zwart?

Lees verder
13 april 2005

Toch overbrugging voor RAZ

RAZ moet blijven! Onder dat motto vroeg de SP eind vorig jaar aandacht voor de onmogelijke situatie van dit tot over de grenzen bekende dansgezelschap.

Lees verder

Pagina's

U bent hier