h

Cultuur in Brabant

4 september 2011

SP: geef Theaterfestival Boulevard zekerheid

Bij de opening van theaterfestival Boulevard bracht burgemeester Rombouts van ''s-Hertogenbosch het positieve nieuws dat het festival op de inventarisatielijst stond van festivals die zekerheid wordt geboden tot aan het jaar dat Brabant Culturele Hoofdstad van Europa hoopt te worden. Op de inventarisatielijst die de commissie Cultuur en Samenleving heeft ontvangen staat theaterfestival Boulevard niet. Ron van Zeeland zal vrijdag vragen aan de Gedeputeerde om helderheid te verschaffen.

Lees verder
9 juni 2011

Musea sluiten nog voor Culturele Hoofdstad 2018

Naar aanleiding van de sluiting van twee musea (Kunstlichtmuseum Eindhoven en Scryption Tilburg) stelde SP-Statenlid Ron van Zeeland schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
28 februari 2011

SP Protest tegen afbraak cultuur

SP-leider Emile Roemer en SP lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Tiny Kox, brachten zaterdagmiddag een bezoek aan het Midi-Theater in Tilburg waar hij een ronde-tafel-gesprek had met enkele hoofdrolspelers uit het Tilburgse cultuurveld. Onderwerp van gesprek waren de bezuinigingen op cultuur, landelijk maar ook lokaal. Tevens stonden de deelnemers stil bij het fenomeen dat kunst en cultuur blijkbaar een makkelijk slachtoffer is bij bezuinigingen. 'Maar cultuur is wat we zijn, ons wezen, daar doen we het voor', aldus Emile Roemer.

Lees verder
10 december 2010

Opinie: Culturele hoofdstad op de puinhopen van een anticultuurbeleid

Bezuinigingen zorgen in Brabant, net als in de rest van Nederland, voor een enorme kaalslag in het culturele veld. Subsidies worden stopgezet, soms tot 100%, en daarmee vallen gezelschappen om, gerespecteerde en gerenommeerde net zo goed als vernieuwende en veelbelovende. De prijs van een kaartje wordt met 13% verhoogd en daarmee krijgen theaters, muziekcentra en andere culturele instellingen het zwaar te verduren. Welke van de kleine ateliers en kunstpodia zullen er overleven? De bibliotheek en de muziekschool dreigen uit de wijk te verdwijnen. Met de cultuureducatie op scholen is het al lang slecht gesteld. En vergeet niet dat ook de recessie nog niet voorbij is. Veel mensen doen het nog steeds kalmaan met uitgaven, zo niet uit noodzaak dan toch uit voorzichtigheid.

Lees verder
10 december 2010

SP onaangenaam verrast door mail Brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur

De SP werd onaangenaam verrast door een mailtje van het Brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur (bkkc) waarin zij medewerking vragen voor een behoefte- en tevredenheidsonderzoek.
Zij schrijven: “Wij willen onze dienstverlening optimaal laten aansluiten op de wensen en behoeften van het Brabantse culturele veld en onze andere relaties. Daarom doen we samen met adviesbureau LAgroup Leisure & Arts Consulting een uitgebreid behoefte- en tevredenheidsonderzoek. Hiervoor zijn wij erg benieuwd naar uw mening.”

Lees verder
4 juni 2010

Kunst met een kleine k en een grote J

Het initiatiefvoorstel met deze titel heeft inmiddels een grote vlucht genomen. Onder de naam YouExpo doen een kleine 700 VMBO-leerlingen mee aan een kunstwedstrijd. Het is de bedoeling dat de kunstwerken die door de leerlingen zijn gemaakt lokaal tentoongesteld worden. Uit al deze bijdragen selecteert een provinciale jury onder voorzitterschap van SP Statenlid Marijke Kamphorst 21 kunstwerken voor een tentoonstelling in het Noord Brabants Museum. Dit museum is ook intensief betrokken bij de voorbereidingen. Uit de werken die door de verschillende klassen zijn gemaakt, wordt vervolgens één winnaar gekozen, die met zijn of haar klas € 5.000 mag besteden aan een cultureel reisje. Het project wordt verduidelijkt aan de hand van een heel erg leuk filmpje dat hier te vinden is.
Op 28 juni wordt tijdens een evenement in het Noord-Brabants Museum de winnaar bekend gemaakt.

Lees verder
15 maart 2010

Krachttour Industrieel Erfgoed


In de vroege ochtend van donderdag 11 maart vertrok een gezelschap van Statenleden, ambtenaren en de Gedeputeerde vanaf het Provinciehuis voor een twee daagse tour door Brabant. Een authentieke DAF-bus, die door de eerste heer Philips was aangekocht om er zijn nieuwste snufjes in te bouwen, bracht het gezelschap naar 18 industriële locaties. Deze locaties waren uitgeroepen tot “Industrieel erfgoed” stuk voor stuk zeer indrukwekkend, sommige zelfs uniek.

Lees verder
5 december 2009

Excuses van Gedeputeerde en ambtenaren aan SP

Vol verwachting klopt ons hart” In deze tijd van het jaar veel gezegd en gezongen.
Wij wachten echter al 7 maanden op de uitwerking van ons initiatiefvoorstel “Kunst met een kleine “k” en een grote “J” In maart is dat voorstel unaniem aangenomen in de Staten en dan verwacht je toch dat er wat mee gedaan wordt.

Lees verder
6 november 2009

SP ontevreden over uitwerking initiatiefvoorstel ‘Kunst met een kleine k maar met een grote J’

Op 20 maart van dit jaar werd statenbreed het SP initiatiefvoorstel ‘Kunst met een kleine k maar met een grote J’ aangenomen. Het ver uitgewerkte voorstel, waarbij scholieren worden uitgenodigd om zelf kunstwerken te maken en exposities te organiseren, in samenwerking met ‘echte’ musea, kon rekenen op veel goodwill bij de Brabantse musea en in het onderwijs.

Lees verder
8 oktober 2009

Kandidaatstelling Culturele Hoofdstad van Europa geldverspilling?

In de commissie ZWC is eerder aan de orde geweest dat kandidaatstelling voor Culturele Hoofdstad van Europa door Brabantstad niet mogelijk zou kunnen zijn vanwege eisen gesteld door “Europa”. Ons is toen verzkerd dat indien 1 stad, namens de andere collega-steden, en in ons geval ook de Provincie, de kandidaatstelling zou verzorgen er geen problemen zouden zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier