h
9 november 2018

Begroting Provincie: “het werk van socialisten is nooit klaar”

Foto: SP

Vandaag werd de Provinciale begroting voor 2019 besproken door de Staten. Fractievoorzitter Maarten Everling, sprak daar namens de SP-Fractie:

 “Het werk van socialisten is nooit klaar"Dit zinnetje hoorde ik ooit op een partijbijeenkomst, toen ik net politiek actief begon te worden. Op zich nog niet eens zo heel gek lang geleden, maar toch. Ik weet niet meer wie dit zei – dat kan goed onze eigen wijze oude nestor de heer Heijmans zijn geweest – maar ik weet nog wel dat ik dacht: “okay, het zal wel…”

Lees verder
9 november 2018

Nico Heijmans benoemd tot plaatsvervangend voorzitter Brabantse Staten

Foto: SP

Vanmorgen is Nico Heijmans van de SP Statenfractie benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Dit betekent dat hij de CdK bij afwezigheid in de staten zal vervangen als voorzitter.

Lees verder
9 november 2018

Wat als onze WKO-systemen oud worden?

Foto: SP

Er liggen in Nederland veel bodemenergiesystemen (in de volksmond WKO-systemen, Warmte-Koude Opslag). Dat zijn prima systemen om energie te besparen, maar ze vragen, vanwege de bodembescherming, meer aandacht dan ze nu krijgen. Anders gaat het er net zo mee als indertijd met de ondergrondse olietanks, die met een grootschalige “Operatie  Tankslag” vele jaren later opgespoord en verwijderd moesten worden.

Lees verder
19 oktober 2018

SP wil provinciale steun voor onderzoek Q-koorts

Sinds kort loopt er een crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor onderzoek naar Q-koorts en geneesmiddelen daarvoor, opgezet door Angela van der Pluijm, moeder van de 7-jarige Q-koortspatiëntje Emma en Carla van Mook, zelf Q-koortspatiënt. Dat onderzoek hard nodig is, staat voor de SP buiten kijf. Het is echter ontzettend jammer dat dit nu door de slachtoffers zélf opgestart moet worden.

Lees verder
5 oktober 2018

Maarten Everling kandidaat lijsttrekker SP Noord-Brabant

Foto: SP

SP-Statenlid Maarten Everling is voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker voor de SP bij de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019. Maarten is Statenlid sinds 2015 en is sinds april van dit jaar voorzitter van de SP-fractie in Noord-Brabant. Op 1 december zullen de leden de gehele kandidatenlijst definitief vaststellen op de SP regioconferentie.

Lees verder
23 september 2018

Voorkom ondergrondse speurtocht naar giftige stoffen uit koude- en warmte opslag

Het aanleggen van een koude- en warmte installaties neemt een enorme vlucht. De SP juicht deze ontwikkeling om energie te besparen enorm toe toch maakt Statenlid voor de SP Roy de Jonge  zich zorgen. “In deze zogenaamde WKO-installaties zit namelijk de giftige stof glycol en in sommige installaties zelfs nog meer schadelijke stoffen. Om milieuvervuiling in de toekomst te voorkomen moeten we nu centraal gaan vastleggen waar deze installaties in de grond zitten.”

Lees verder
21 september 2018

Statenleden op bezoek bij Jumbo

Foto: SP

‘Hallo Jumbo’, wie kent de slogan van deze supermarktketen niet? Vandaag kon een vertegenwoordiging van Provinciale Staten op initiatief van SP Statenlid Wouter van der Staak hetzelfde zeggen.

Lees verder
13 september 2018

SP Brabant: handhavingsimpasse Tuf Recycling ronduit onacceptabel

Dongense kunstgrasrecyclaar Tuf Recycling overtreedt al jaren de regels. Keer op keer blijkt het bedrijf niet aan de vergunningseisen te voldoen. Gemeente Dongen weet dat en heeft uiteindelijk gedreigd met dwangsommen, maar als het puntje bij paaltje komt wordt er niet gehandhaafd. De reden lijkt een dreigend faillissement te zijn, waardoor de gemeente opgezadeld wordt met bergen kunstgras en vervuilde grond.

Lees verder
11 september 2018

Droogte in Brabant

Op vrijdag 31-08-2018 stelde Roy de Jonge van de SP fractie in Provinciale Staten van Noord-Brabant mondeling vragen aan de Gedeputeerde over de droogte periode van de afgelopen zomer en de gevolgen daarvan in Brabant.

Lees verder
8 september 2018

Eerste stageposters in ontvangst genomen.

Foto: SP
Onlangs diende de SP bij de behandeling van de perspectiefnota een voorstel in om meer Mbo-studenten te betrekken bij het provinciale werk. De provincie staat namelijk te springen om jong talent en Mbo-ers zijn dikwijls op zoek naar uitdagende stageplaatsen.
Maar onbekend maakt veelal onbemind.
Lees verder

Pagina's