h
12 juni 2014

SP stelt vragen over brochure over Ruit

Gisteren is in Zuid-Oost Brabant ( voor zover wij weten de
regio Eindhoven/ Helmond / Veghel) een fullcolor brochure over de Noordoostcorridor
op de mat gevallen. Zowel de inhoud, als de timing wekken alom verbazing.

Lees verder
10 juni 2014

SP wil beter systeem voor smogalarmering

Matige smog door PM10
                In de periode van 11 t/m 14 maart en 31 maart t/m 4 april waren de atmosferische omstandigheden van dien aard, dat de lucht erg vuil was. Het archief van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) geeft aan dat de daggemiddelde PM10 – concentraties (fijn stof) op de verschillende Brabantse meetstations op 13 maart rond de 70μgr/m3 pieken en op 2 april rond de 65 μgr/m3 . De uurgemiddeldes voor NO2 piekten op de verschillende Brabantse meetstations langs drukke straten in de ochtendspits van 13 maart ver boven de 100 μgr/m3. Voor beide stoffen had de Tilburgseweg in Breda de twijfelachtige eer de lijst aan te voeren (PM10 op 13 maart 80 μgr/m3).
De ozon piekte in stedelijk gebied op deze dagen tot boven de 60 μgr/m3.
In het eigen meetsysteem van de gemeente Eindhoven (dat geen deel uitmaakt van het LML) piekte de Eindhovense Mauritsstraat op 2 april op 81 μgr/m3.

Lees verder
23 mei 2014

Luchtwassen neus

Op grond van berichten uit het boerenveld over agrarische bedrijven in ontwikkeling, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en de transitie naar die zorgvuldige veehouderij heeft de SP-fractie vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over luchtwassers.

Lees verder
23 mei 2014

Provinciebestuurder Johan van den Hout genomineerd voor verkiezing Groenste Politicus

Vereniging Natuurmonumenten organiseert elk jaar de verkiezing van Groenste Politicus van het Jaar. Daarmee vraagt Natuurmonumenten bij burgers, bestuurders en politici aandacht voor natuurbelangen. Johan heeft als gedeputeerde (provinciebestuurder) Ecologie tegen voormalig staatssecretaris Blekers natuurafbraak in met veel draagvlak geregeld dat Brabant haar Natuurnetwerk (de Ecologische Hoofdstructuur) afmaakt. Daarvoor is €250 miljoen uit de Essentgelden vrijgemaakt. Brabant is de enige provincie die dat doet. Niet alleen de Brabantse flora en fauna varen daar wel bij: het is ook een enorme boost voor leefomgeving, recreatie, vrijetijdseconomie en vestigingsklimaat.

Lees verder
16 mei 2014

Provincie moet inzichten Salatin, titonell en Schutter serieus bekijken

Afgelopen week was de Amerikaanse superboer Joe Salatin in Nederland voor een speech tour. De werkwijze van Salatin op zijn gemengd bedrijf met een omzet van ruim $2 miljoen per jaar komt neer op het maximaal benutten van natuurlijke mechanismen en van ecosystemen om de grond weer te voeden met organische stoffen. Hij doet dat onder meer door gestuurde begrazing. Salatin toont aan dat er een agro-ecologisch systeem op behoorlijke schaal mogelijk is waarbij landbouw en veeteelt mogelijk zijn zonder de bodem aan te tasten maar die juist te verrijken voor toekomstig hergebruik, met méér biodiversiteit, meer bodemvruchtbaarheid, meer vruchtbare grond. Daarnaast pleit Salatin voor stadslandbouw: zelfs stedelingen met stadstuinen en balkonnetjes kunnen kippen houden en algen kweken en groente telen.

Lees verder
13 mei 2014

SP stelt vragen over verband Q-koorts en uitrijden mest

Het uitbreken van Q-koorts blijkt vaak samen te hangen met het uitrijden van besmette mest. Tot nu toe werd aangenomen dat de besmetting rechtstreeks van geitenboerderijen kwam, en dat dus vooral omwonenden van het geitenbedrijf ziek werden. Dat is het resultaat van een ruimtelijke analyse van de Q-koorts-uitbraak van 2006-2010. Het onderzoek werd uitgevoerd door Alterra, in samenwerking met de GGD Zuid-Limburg en de Universiteit van Maastricht. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One. Het wonen vlak bij geitenboerderijen bleek maar voor iets meer dan de helft een verklaring te zijn voor de Q-koorts besmettingen.

Lees verder
12 mei 2014

ANWB: Verkeersveiligheid op provinciale wegen kan verbeterd worden

De ANWB heeft met de EuroRAP-methode de verkeersveiligheid van alle wegen in den lande onderzocht waarvan de provincie beheerder is (zie www.anwb.nl/onderzoekveiligewegen).
De algemene conclusie is dat provinciale wegen 6% uitmaken van het Nederlandse wegennet, maar dat daar 25% van de verkeersslachtoffers vallen. Daarna zijn de resultaten per provincie gepubliceerd, die over NBrabant in april 2014 (onderzoek verkeersveiligheid provinciale
wegen Noord-Brabant).

Lees verder
11 april 2014

SP: Provincie help werknemers Philip Morris

Philip Morris is als grote multinational een belangrijk onderdeel van de regionale economische infrastructuur. Sluiting van dit bedrijf per 1 oktober zal enorme gevolgen hebben voor werknemers en hun families en toeleveranciers en hun personeel, alsmede op het brede maatschappelijke leven (denk aan de regionale huizenmarkt, kleine middenstanders, clubs en verenigingen, etc.). De sluiting van dit nog steeds winstgevende bedrijf is niet ingegeven door nood maar slechts door strategische winstoverwegingen. De overheid is degene die de werkloosheidsuitkeringen moet betalen. Daarnaast zijn er berichten dat Philip Morris fiscaal in Nederland blijft vanwege gunstige afspraken met de Belastingdienst. Het mag echter niet zo zijn dat directie en aandeelhouders van Philip Morris lachend naar de bank rennen zonder maatschappelijke verplichtingen terwijl werknemers, overheden en de samenleving in een hele regio met alle gebakken peren zitten.

Lees verder
4 april 2014

SP stelt vragen over ontslagen bij Philip Morris

Vandaag is bekend geworden dat bij Philip Morris 90% van de werknemers ontslagen gaan worden. In het totaal gaat het om 1230 mensen waarvan een groot deel uit Brabant. Nurettin Altundal heeft namens de SP-fractie vragen gesteld aan het College.

Lees verder
28 maart 2014

Gaan megastallen skyline van het platteland bepalen?

 De Brabantse en Limburgse Peel en de Brabantse Kempen zitten in de voorhoede van de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij. Maar ze vormen ook de frontlinie, want juist hier botsen burgers en boeren keihard over de toekomst van het platteland. In de Peel wonen 33 miljoen dieren. Dat is te veel.  

Lees verder

Pagina's