h
Verkiezingsprogramma 2023 Brabant is van ons allemaal!

Cultuur, Sport en Verenigingen

Cultuur is belangrijk. Het prikkelt onze fantasie en creativiteit en vormt mede de bron van wie we zijn. Het vertelt waar we vandaan komen en geeft betekenis aan het heden. Onze geschiedenis is óók van belang als je naar de toekomst kijkt. Cultuur staat aan de basis van ons succes als creatieve en innovatieve regio en is de motor van onze economische voorspoed. Cultuur weerspiegelt onze manier van doen, wat ons tot Brabanders maakt.

We zijn bovendien een provincie van makers. In alle soorten en maten. We maken muziek, dansen, circusacts, tentoonstellingen, films en theatervoorstellingen. Maar ook beelden, schilderijen, poëzie, kleden, kleren, meubels, machines en nog veel meer. We schrijven, tekenen, ontwerpen en experimenteren. En dat doen we overal en van jong tot oud, van amateur tot professional, van lokaal tot internationaal. Groepen bouwen wagens voor bloemencorso’s, carnavalsoptochten en de Brabantse dag. En kunstenaars van over de hele wereld komen naar Brabant voor (inter)nationaal vermaarde werkplaatsen als het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC), het Textielmuseum en de nieuwe Willem Twee Studio’s.

Voor de SP is kunst en cultuur geen hobby, maar een essentie. Dat blijkt ook uit het grote aantal Brabanders dat cultuur bezoekt en beoefent. De afgelopen periode is (mede door de inzet van SP-gedeputeerde Henri Swinkels) de culturele sector weer gegroeid en de waardering van Brabanders voor cultuur en erfgoed fors gestegen. We zijn dus op de goede weg, maar het blijft van belang de cultuursector, individuele kunstenaars, gezelschappen en instellingen te ondersteunen en daarbij te bevorderen dat daadwerkelijk alle Brabanders kunst en cultuur kunnen bezoeken en beoefenen.

Sport en bewegen zijn gezond. Vele sporten, met name die in verenigingsverband, hebben bovendien de kracht om mensen te verbinden. Mensen van verschillende leeftijden, achtergronden, opleidingsniveaus, geaardheden, culturen en talenten. Sport heeft daarmee, naast het belang voor de gezondheid, ook een belangrijke sociale functie. Daarbij zijn voor de SP de breedte- en gehandicaptensport (Uniek Sporten) het meest relevant. Maar we weten dat deze zich laten inspireren door topsporters en (top)sportevenementen.

De afgelopen periode is mede op aandringen van de SP flink ingezet op ondersteuning van Uniek Sporten. Ruim 40.000 mensen met een beperking zijn extra uitgedaagd om meer te gaan bewegen en sporten. Daarnaast ondersteunt de provincie talentontwikkeling via het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO), sportevenementen en sportinnovaties (Sports & Technology).

ONZE VOORSTELLEN:

CULTUUR

 • We stimuleren creatieve ontwikkeling en bevorderen dat ieder kind in Brabant kennis maakt met cultuur, zowel binnen de school als daarbuiten. Daarom investeren we met een brede coalitie van gemeenten, scholen, Pabo’s, kunstvakopleidingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de lokale verankering van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.
 • De provincie biedt gratis museumbezoek aan lagere scholen (Museumschatjes) en breidt dit uit naar kinderdagverblijven en middelbare scholen.
 • De provincie ondersteunt het muziekonderwijs in basisscholen.
 • We ondersteunen en stimuleren buurtcultuurinitiatieven (cultuur voor en door lokale gemeenschappen) die van regionale betekenis zijn.
 • Middelgrote cultuurhistorische musea kunnen ook ondersteuning krijgen van de provincie, zoals bijvoorbeeld het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, het Museum Jan Cunen in Oss of het Breda’s Museum.
 • We investeren in behoud, onderhoud, restauratie en ontwikkeling van ons erfgoed. We borgen onze kennis en expertise en benutten de ‘Verhalen van Brabant’ om alle Brabanders te verbinden en te inspireren met ons erfgoed. Dit geldt in het bijzonder voor de Zuiderwaterlinie en – mede gezien de herdenking van 75 jaar bevrijding in 2019/2020 – voor de oorlogsmusea en herinneringsplekken in het kader van de Tweede Wereldoorlog.
 • We ondersteunen en investeren in afstemming met de grote steden (BrabantStad) en het Rijk, in de voor onze regio relevante culturele instellingen. Daarbij bewaken we de culturele diversiteit, toegankelijkheid en publiekswerking.
 • De provincie investeert in talentontwikkeling, werk- en broedplaatsen en vernieuwende kunstdisciplines (waaronder urban culture).
 • We ondersteunen individuele kunstenaars bij het realiseren van hun eerste presentatie(s) middels een zogenaamd ‘snelloket’.

SPORT

 • Met name bij grote sportevenementen zal de provincie inzetten op een grotere betrokkenheid van en investering door het Brabantse bedrijfsleven.
 • In beleidskeuzes gaat de voorkeur uit naar breedte- en gehandicaptensport.
 • De provincie ondersteunt talentontwikkeling en sportinnovaties.
 • De provincie stimuleert gemeenten om schoolzwemmen weer in te voeren.

U bent hier